CustomLocalAqi

"Ülke/bölge" ile "QQI" ilişkisini ifade eder. Bir ülkeyi/bölgeyi, istediğiniz HKİ ile eşleştirir. Böylece o ülke/bölge için gereken hava kalitesi verileri, seçilen HKİ'ye göre gösterilir.

JSON gösterimi
{
  "regionCode": string,
  "aqi": string
}
Alanlar
regionCode

string

Özel HKİ'nin gerektiği ülke/bölge. Değer, ISO 3166-1 alpha-2 kodu kullanılarak sağlanmalıdır.

aqi

string

Ülkeyi/bölgeyi ilişkilendirecek HKİ. Değer, geçerli bir dizin kodu olmalıdır.