חומרים מזהמים

מהו מזהם?

מזהמים הם חלקיקים וגזים באוויר, בריכוז גבוה, עלולים להזיק לבריאות של אנשים.

המזהמים שדווחו

Air Quality API תומך במזהמים הנפוצים ביותר.

מידע על חומרים מזהמים כולל:

  • מזהם דומיננטי
  • ריכוז
  • מקורות ואפקטים
קוד השם המוצג שם מלא יחידות שנמדדו
co CO פחמן חד-חמצני ppb
c6h6 C6H6 בנזן μg/m3
שור שור מחמצנים פוטוכימיים ppb
o3 3 אוזון ppb
nh3 NH3 אמוניה ppb
Nmhc NMHC פחמימנים שאינם מתאן ppb
no לא חנקן חד-חמצני ppb
נוקס NOX תחמוצות חנקן ppb
no2 NO2 חנקן דו-חמצני ppb
p25 P25 חומר חלקיקי דק (<2.5μm) μg/m3
pm10 PM10 חומר חלקיקי ניתן לשאיפה (<10μm) μg/m3
so2 SO2 גופרית דו-חמצנית ppb
trs בלירה טורקית (TRYS) סה"כ הפחתה בכמות הגופרית μg/m3