ภาพรวม Air Quality API

Air Quality API ให้คุณขอข้อมูลคุณภาพอากาศสําหรับสถานที่ที่เจาะจง รวมถึงดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI), สารมลพิษ และคำแนะนำด้านสุขภาพกว่า 70 รายการ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 100 ประเทศที่มีความละเอียด 500 x 500 เมตร

เหตุผลที่ควรใช้ Air Quality API

API มีปลายทางที่ให้คุณค้นหาสิ่งต่อไปนี้ได้

 • สภาพอากาศปัจจุบัน: ข้อมูลคุณภาพอากาศรายชั่วโมงแบบเรียลไทม์
 • ประวัติรายชั่วโมง: ประวัติคุณภาพอากาศของสถานที่หนึ่งๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
 • ฮีตแมป: ชิ้นส่วนโค้ดสีของดัชนีและมลพิษต่างๆ
 • พยากรณ์รายชั่วโมง: สภาพอากาศในอนาคตและสถานที่บางแห่ง สูงสุด 96 ชั่วโมง (4 วัน)

ฟีเจอร์ของ Air Quality API

 • ดัชนีและหมวดหมู่คุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์: Air Quality API จะคำนวณค่าของดัชนีคุณภาพอากาศต่างๆ ที่มีความละเอียด 500 x 500 เมตรอย่างต่อเนื่อง
 • คำแนะนำด้านสุขภาพ: คำแนะนำด้านสุขภาพที่อิงจากงานวิจัยหลายร้อยรายการสำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มที่มีความไวต่อมลพิษทางอากาศ ซึ่งรวมถึงเด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ นักกีฬา และผู้ที่เป็นโรคหอบหืดหรือโรคหัวใจ
 • รายละเอียดสารมลพิษ: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสารมลพิษต่างๆ โดยไฮไลต์สารมลพิษหลัก ความเข้มข้น แหล่งที่มา และผลกระทบ
 • ประวัติรายชั่วโมง: ประวัติคุณภาพอากาศของสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งๆ การตอบสนองแต่ละรายการอาจมีดัชนีคุณภาพอากาศรายชั่วโมง ข้อมูลมลพิษ และคำแนะนำด้านสุขภาพนานสูงสุด 720 ชั่วโมง (30 วัน)
 • ฮีตแมป: แผนที่ความหนาแน่นคือคอลเล็กชันของดัชนี AQ และการ์ดภาพสารมลพิษที่แสดงที่ด้านบนของ Google Maps ได้
 • พยากรณ์รายชั่วโมง: คุณภาพอากาศในอนาคตของตำแหน่งที่เจาะจงและสำหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือสำหรับชั่วโมงในอนาคต สูงสุดไม่เกิน 96 ชั่วโมง (4 วัน) การตอบสนองแต่ละรายการอาจมีดัชนีการคาดการณ์คุณภาพอากาศรายชั่วโมง ข้อมูลมลพิษ และคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง

Air Quality API ทำงานอย่างไร

Air Quality API มีวิธีการต่อไปนี้

 • currentConditions: อุปกรณ์ปลายทาง currentConditions ให้ข้อมูลคุณภาพอากาศรายชั่วโมงปัจจุบัน

 • ประวัติ: อุปกรณ์ปลายทางของ history จะแสดงข้อมูลคุณภาพอากาศรายชั่วโมงที่ผ่านมาสำหรับตำแหน่งเฉพาะตามช่วงเวลา สูงสุดไม่เกิน 30 วัน

 • heatmapTiles: ปลายทาง heatmapTiles แสดงแผนที่ความร้อนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศผ่านการวางซ้อนของชิ้นส่วนแผนที่

 • การคาดการณ์: ปลายทาง forecast จะให้ข้อมูลคุณภาพอากาศในอนาคตรายชั่วโมงสําหรับสถานที่หนึ่งๆ สูงสุด 96 ชั่วโมง (4 วัน)

ความครอบคลุมของ Air Quality API ในประเทศและภูมิภาค

ดูรายละเอียดความครอบคลุมล่าสุดในแต่ละประเทศที่รองรับข้อมูลคุณภาพอากาศ (AQI) และข้อมูลคุณภาพอากาศท้องถิ่น (LAQI) ได้ในประเทศที่รองรับ Air Quality API และ AQI ที่มีอยู่

วิธีใช้ Air Quality API

1 เริ่มตั้งค่า เริ่มด้วยการตั้งค่าโปรเจ็กต์ Google Cloud และทำตามวิธีการต่อไปนี้
2 ดูข้อมูลคุณภาพอากาศรายชั่วโมงปัจจุบัน โปรดดูสภาพอากาศปัจจุบัน
3 ดูประวัติคุณภาพอากาศรายชั่วโมง ดูประวัติ
4 ดูแผนที่ความร้อนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศผ่านการวางซ้อนของชิ้นส่วนแผนที่ ดูฮีตแมป
5 รับข้อมูลการพยากรณ์คุณภาพอากาศรายชั่วโมง ดูการคาดการณ์

ขั้นตอนถัดไป