Tổng quan về API Chất lượng không khí

API Chất lượng không khí cho phép bạn yêu cầu dữ liệu về chất lượng không khí cho một vị trí cụ thể, bao gồm hơn 70 chỉ số chất lượng không khí (AQI), chất gây ô nhiễm và các đề xuất về sức khoẻ. API này bao gồm hơn 100 quốc gia với độ phân giải 500 x 500 mét.

Lý do bạn nên sử dụng API Chất lượng không khí

API này cung cấp các điểm cuối cho phép bạn truy vấn:

 • Điều kiện hiện tại: Thông tin theo thời gian thực về chất lượng không khí.
 • Nhật ký hằng giờ: Nhật ký chất lượng không khí của một vị trí cụ thể trong một phạm vi thời gian nhất định, tối đa là 30 ngày.
 • Bản đồ nhiệt: Các ô được mã hoá màu với nhiều chỉ số và chất ô nhiễm.
 • Dự báo hằng giờ: Điều kiện chất lượng không khí trong tương lai cho một vị trí cụ thể, tối đa 96 giờ (4 ngày).

Tính năng của API Chất lượng không khí

 • Các danh mục và chỉ số chất lượng không khí theo thời gian thực: API Chất lượng không khí liên tục tính toán giá trị của nhiều chỉ số chất lượng không khí theo độ phân giải 500 x 500 mét.
 • Đề xuất về sức khoẻ: Hàng trăm đề xuất về sức khoẻ được nghiên cứu dành cho công chúng và các nhóm nhạy cảm, bao gồm: trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, vận động viên và những người có bệnh hen suyễn hoặc tim.
 • Thông tin chi tiết về chất ô nhiễm: Thông tin chuyên sâu về các chất gây ô nhiễm, nêu bật chất gây ô nhiễm chủ yếu, nồng độ, nguồn và tác động.
 • Nhật ký hằng giờ: Nhật ký chất lượng không khí của một vị trí cụ thể trong một phạm vi thời gian nhất định. Mỗi phản hồi có thể bao gồm các chỉ số chất lượng không khí hằng giờ, dữ liệu về chất ô nhiễm và các đề xuất về sức khoẻ trong tối đa 720 giờ (30 ngày).
 • Bản đồ nhiệt: Bản đồ nhiệt là một tập hợp các chỉ số AQ và các ô hình ảnh về chất ô nhiễm có thể hiển thị trên đầu Google Maps.
 • Dự báo hằng giờ: Các điều kiện chất lượng không khí trong tương lai cho một vị trí cụ thể và trong một khoảng thời gian nhất định hoặc trong một giờ cụ thể trong tương lai, tối đa 96 giờ (4 ngày). Mỗi câu trả lời có thể bao gồm chỉ số dự báo chất lượng không khí hằng giờ, dữ liệu về chất gây ô nhiễm và các đề xuất khả thi.

Cách hoạt động của API Chất lượng không khí

Air Quality API (API Chất lượng không khí) dùng các phương thức sau:

 • currentConditions: Điểm cuối currentConditions cung cấp thông tin hiện tại về chất lượng không khí hằng giờ.

 • nhật ký: Điểm cuối history cung cấp thông tin về chất lượng không khí theo giờ trước đây cho một vị trí cụ thể, trong một phạm vi thời gian nhất định, tối đa là 30 ngày.

 • heatmapTiles: Điểm cuối heatmapTiles cung cấp bản đồ nhiệt liên quan đến chất lượng không khí thông qua một lớp phủ xếp kề.

 • dự báo: Điểm cuối forecast cung cấp thông tin về chất lượng không khí theo giờ trong tương lai cho một địa điểm cụ thể, trong một phạm vi thời gian nhất định, tối đa 96 giờ (4 ngày).

Phạm vi quốc gia và khu vực của API Chất lượng không khí

Vui lòng xem Các quốc gia có hỗ trợ API Chất lượng không khí và các chỉ số chất lượng không khí (AQI) hiện có để biết thông tin chi tiết mới nhất về phạm vi áp dụng theo từng quốc gia, cũng như thông tin về chất lượng không khí (AQI) và thông tin chất lượng không khí tại địa phương (LAQI).

Cách sử dụng API Chất lượng không khí

1 Thiết lập Hãy bắt đầu từ bước Thiết lập dự án Google Cloud và hoàn thành các hướng dẫn làm theo.
2 Nhận thông tin hiện tại về chất lượng không khí hằng giờ Xem Điều kiện hiện tại.
3 Xem nhật ký chất lượng không khí hằng giờ Xem phần Nhật ký.
4 Nhận bản đồ nhiệt liên quan đến chất lượng không khí thông qua lớp phủ xếp kề Xem phần Bản đồ nhiệt.
5 Nhận thông tin dự báo chất lượng không khí hằng giờ Xem phần Dự báo.

Bước tiếp theo