Tổng quan về API Chất lượng không khí

API Chất lượng không khí cho phép bạn yêu cầu dữ liệu về chất lượng không khí tại một địa điểm cụ thể, bao gồm cả hơn 70 chỉ số chất lượng không khí (AQI), chất gây ô nhiễm và đề xuất về sức khoẻ. Tính năng này hiển thị ở hơn 100 quốc gia với độ phân giải 500 x 500 mét.

Lý do bạn nên sử dụng API Chất lượng không khí

API này cung cấp các điểm cuối cho phép bạn truy vấn:

 • Tình trạng hiện tại: Thông tin về chất lượng không khí theo thời gian thực.
 • Nhật ký hằng giờ: Nhật ký chất lượng không khí tại một vị trí cụ thể trong một phạm vi thời gian cụ thể, tối đa là 30 ngày.
 • Bản đồ nhiệt: Các ô được mã hoá bằng màu về nhiều chỉ số và chất gây ô nhiễm.
 • Dự báo hằng giờ: Tình trạng chất lượng không khí trong tương lai ở một vị trí cụ thể, trong tối đa 96 giờ (4 ngày).

Các tính năng của API Chất lượng không khí

 • Chỉ số và danh mục chất lượng không khí theo thời gian thực: Air Quality API liên tục tính toán giá trị của các chỉ số chất lượng không khí với độ phân giải 500 x 500 mét.
 • Đề xuất về sức khoẻ: Hàng trăm đề xuất được nghiên cứu về sức khoẻ dành cho cộng đồng nói chung và các nhóm nhạy cảm, bao gồm: trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, vận động viên và những người bị bệnh hen suyễn hoặc tim.
 • Thông tin chi tiết về chất gây ô nhiễm: Thông tin chuyên sâu về nhiều chất gây ô nhiễm, nêu bật chất gây ô nhiễm chính, nồng độ, nguồn gốc và tác động.
 • Nhật ký hằng giờ: Nhật ký chất lượng không khí tại một vị trí cụ thể trong một phạm vi thời gian cụ thể. Mỗi phản hồi có thể bao gồm các chỉ số chất lượng không khí theo giờ, dữ liệu về chất gây ô nhiễm và đề xuất về sức khoẻ trong tối đa 720 giờ (30 ngày).
 • Bản đồ nhiệt: Bản đồ nhiệt là một tập hợp các chỉ số AQ và các thẻ thông tin hình ảnh chất gây ô nhiễm có thể hiển thị ở đầu Google Maps.
 • Dự báo hằng giờ: Tình trạng chất lượng không khí trong tương lai ở một vị trí cụ thể và trong một phạm vi thời gian cụ thể hoặc một giờ cụ thể trong tương lai, lên tới 96 giờ (4 ngày). Mỗi câu trả lời có thể bao gồm chỉ số dự báo chất lượng không khí hằng giờ, dữ liệu về các chất gây ô nhiễm và những đề xuất hữu ích.

Cách hoạt động của API Chất lượng không khí

Air Quality API (API Chất lượng không khí) có các phương thức sau:

 • currentConditions: Điểm cuối currentConditions cung cấp thông tin hiện tại về chất lượng không khí theo giờ.

 • nhật ký: Điểm cuối history cung cấp thông tin về chất lượng không khí hằng giờ trước đây của một vị trí cụ thể trong một phạm vi thời gian nhất định, tối đa là 30 ngày.

 • heatmapTiles: Điểm cuối heatmapTiles cung cấp bản đồ nhiệt liên quan đến chất lượng không khí thông qua một lớp phủ ô.

 • dự báo: Điểm cuối forecast cung cấp thông tin về chất lượng không khí trong tương lai hằng giờ cho một vị trí cụ thể trong một phạm vi thời gian nhất định, tối đa là 96 giờ (4 ngày).

Phạm vi bao phủ của API Chất lượng không khí theo quốc gia và khu vực

Xem các quốc gia được hỗ trợ API Chất lượng không khí và chỉ số AQI hiện có để biết thông tin chi tiết mới nhất về phạm vi phủ sóng, theo từng quốc gia, có thông tin về chất lượng không khí (AQI) và thông tin về chất lượng không khí (LAQI) tại địa phương.

Cách sử dụng Air Quality API (API Chất lượng không khí)

1 Thiết lập Hãy bắt đầu bằng việc Thiết lập dự án Google Cloud và hoàn thành hướng dẫn sau đó.
2 Xem thông tin hiện tại về chất lượng không khí theo giờ Xem Tình trạng hiện tại.
3 Xem nhật ký chất lượng không khí hằng giờ Xem Nhật ký.
4 Xem bản đồ nhiệt liên quan đến chất lượng không khí thông qua lớp phủ ô Xem Bản đồ nhiệt.
5 Nhận thông tin dự báo hằng giờ về chất lượng không khí Hãy xem mục Dự báo.

Bước tiếp theo