Kế hoạch theo dõi tài sản trên Nền tảng Google Maps

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2019, chúng tôi đã ra mắt kế hoạch Theo dõi tài sản mới trên Nền tảng Google Maps. Gói này chỉ dành cho những khách hàng có lượng tài sản lớn (hàng nghìn tài sản) và một trường hợp sử dụng cụ thể. Vui lòng Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn quan tâm đến gói này.

Các API sau đây thuộc kế hoạch Theo dõi tài sản trên Nền tảng Google Maps:

  • Geocoding API
  • Directions API
  • Geolocation API
  • Elevation API
  • API đường (bao gồm cả Giới hạn tốc độ)
  • Time Zone API
  • Distance Matrix API
  • Maps Static API
  • API JavaScript cho Maps
  • API Chế độ xem phố

Thanh toán

Khoản thanh toán cho gói này được thiết lập dưới dạng một khoản phí cố định hằng tháng và được liên kết với tài khoản thanh toán của bạn. Việc này sẽ dẫn đến việc một SKU mới xuất hiện trong báo cáo sử dụng bảng điều khiển dành cho nhà phát triển của bạn: Phí hằng tháng của Maps. Phí này được tính theo tỷ lệ mỗi ngày và hiển thị trong biểu đồ sử dụng. Nội dung này sẽ xuất hiện khi bạn nhóm cả theo "dự án" hoặc "SKU" trong báo cáo mức sử dụng, vì phí thanh toán hằng tháng được đính kèm với tài khoản thanh toán của bạn chứ không phải một dự án cụ thể.

Mức sử dụng của mỗi API vẫn xuất hiện trong báo cáo sử dụng. Các API được đề cập ở trên sẽ có giá bằng 0 và được chi trả theo mức phí cố định hằng tháng. Các API không được hỗ trợ (API Địa điểm) sẽ được tính phí theo mức dùng. Để biết thêm chi tiết, hãy xem phần "Giá dịch vụ tại địa điểm" có trong hợp đồng của bạn.

Hạn mức

Gói bạn đã đăng ký sẽ xác định hạn mức bạn được hưởng. Để kiểm tra xem giới hạn nào đủ điều kiện cho dự án của bạn, hãy xem phần "Các cấp gói thuê bao theo dõi tài sản trên Maps" trong hợp đồng của bạn. Trong bảng, bạn sẽ thấy mức tăng QPS tương ứng.

Trong quá trình thiết lập dự án ban đầu, chúng tôi đã cung cấp QPS đi kèm trên cả API hướng dẫn và API mã hoá địa lý. Nếu bạn cần thêm mức tăng QPS này vào bất kỳ API nào khác thuộc gói Theo dõi tài sản trên Nền tảng Google Maps, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật.

Nếu bạn cần nhiều hơn QPS đi kèm, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn để sắp xếp chuyển sang gói thuê bao cao hơn.

Nếu bạn có các yêu cầu khẩn cấp về việc tăng hạn mức tạm thời, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.