คําแนะนํา: สาเหตุและสาเหตุ

คําแนะนําคืออะไร

YouTube รู้ได้อย่างไรว่าคุณอยากดูวิดีโอไหนต่อ Google Play Store เลือกแอปสําหรับคุณโดยเฉพาะได้อย่างไร มหัศจรรย์ไหม ไม่ ทั้ง 2 กรณีนี้ รูปแบบการแนะนําที่อิงตาม ML จะเป็นตัวกําหนดว่าวิดีโอและแอปที่คล้ายกันกับสิ่งอื่นๆ ที่คุณชอบอย่างไร แล้วแสดงคําแนะนํา คําแนะนําที่ใช้กันโดยทั่วไปมี 2 ประเภท ดังนี้

  • คําแนะนําในหน้าแรก
  • คําแนะนํารายการที่เกี่ยวข้อง

คําแนะนําในหน้าแรก

การแนะนําหน้าแรกจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับผู้ใช้ตามความสนใจที่ผู้ใช้รู้จัก ผู้ใช้ทุกคนจะเห็นคําแนะนําที่ต่างกัน

หากคุณไปที่หน้าแรกของแอป Google Play คุณอาจเห็นข้อมูลดังนี้

รูปภาพของหน้าแรกของ Google Play Store ที่แสดงเกมใหม่และอัปเดต รวมถึงแอปที่แนะนํา

ชื่อก็บอกไว้ว่ารายการที่เกี่ยวข้องจะเป็นรายการแนะนําที่คล้ายกับรายการใดรายการหนึ่ง ในตัวอย่างแอป Google Play ผู้ใช้ที่ดูหน้าของแอปคณิตศาสตร์อาจเห็นแผงแอปที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น แอปคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อื่นๆ

ทําไมจึงแนะนํา

ระบบการแนะนําช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาเนื้อหาที่น่าสนใจในคลังเนื้อหาขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น Google Play Store มีแอปหลายล้านรายการ ขณะที่ YouTube มีวิดีโอนับพันล้านรายการ มีแอปและวิดีโอใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาทุกวัน ผู้ใช้จะพบเนื้อหาใหม่ๆ ที่น่าสนใจได้อย่างไร ใช่ ผู้ใช้สามารถใช้การค้นหา เพื่อเข้าถึงเนื้อหาได้ แต่เครื่องมือแนะนําอาจแสดงรายการที่ผู้ใช้ อาจคิดไม่ถึงเพื่อค้นหาด้วยตนเอง