מבוא למסגור של בעיות בלמידה חישובית

במבוא למסגרת 'למידה חישובית' יש אפשרות לקבוע אם למידה חישובית (ML) היא גישה טובה לבעיה, ואיך מוסבר בה איך לפתור פתרון של למידת מכונה.