Podsumowanie w grupach

Samodzielna nauka grupowa to wstęp do klastra.

Kurs nie jest:

  • szczegółowy przegląd klastrów
  • wyczerpujący opis i porównanie różnych podejściach algorytmicznych do grupowania.
  • kurs dotyczący grupowania się za pomocą TensorFlow
  • samouczek na temat klasyfikacji (a nie grupowania)

Wymagania wstępne

Zakładamy w tym kursie, że:

Udanej nauki!