ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดกลุ่ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

หลักสูตรนี้จะถือว่าคุณมีความรู้ดังต่อไปนี้