מבוא לקיבוץ באשכולות

דרישות מוקדמות

הקורס הזה מבוסס על ההנחה שיש לכם את הידע הבא: