Xác minh qua SMS một lần nhấn bằng SMS User Consent API

SMS User Consent API bổ sung cho SMS Retriever API bằng cách cho phép ứng dụng nhắc người dùng cấp quyền truy cập vào nội dung của một tin nhắn SMS. Khi người dùng đồng ý, ứng dụng sẽ có quyền truy cập vào toàn bộ nội dung tin nhắn để tự động hoàn tất quy trình xác minh qua SMS.

Khi sử dụng SMS User Consent API để tự động điền mã một lần, người dùng sẽ được nhắc cho phép ứng dụng của bạn có quyền đọc một tin nhắn SMS. Người dùng sẽ thấy các màn hình sau đây khi sử dụng SMS User Consent API.

Khi người dùng bắt đầu quy trình xác minh qua SMS, họ sẽ được nhắc nhập mã một lần bằng bàn phím. Điều quan trọng là phải làm việc này để xử lý tình huống mà người dùng nhận được tin nhắn SMS trên một thiết bị khác với thiết bị mà ứng dụng đang chạy.

Sau đó, nếu ứng dụng của bạn đã yêu cầu người dùng đồng ý qua SMS, thì tin nhắn SMS đến chứa mã một lần sẽ hiển thị cho người dùng cùng với tuỳ chọn chia sẻ toàn bộ nội dung của một tin nhắn SMS. Điều này sẽ chỉ xảy ra nếu ứng dụng của bạn đã yêu cầu sự đồng ý của người dùng qua SMS và đang chạy trên thiết bị đã nhận được tin nhắn SMS.

Nếu người dùng chọn cung cấp nội dung tin nhắn SMS cho ứng dụng của bạn, thì toàn bộ văn bản tin nhắn SMS sẽ được chia sẻ. Người dùng sẽ thấy quy trình xác minh qua SMS tự động hoàn tất.

Nếu quyết định không chia sẻ, người dùng sẽ tự nhập mã một lần để hoàn tất quy trình xác minh qua SMS.

Để triển khai quy trình xác minh qua SMS đầy đủ bằng SMS User Consent API, bạn cần tương tác với cả máy chủ phụ trợ để gửi SMS cũng như SMS User Consent API để nhắc người dùng truy cập vào một tin nhắn chứa mã một lần.

Theo từng bước, ứng dụng và máy chủ của bạn phải thực hiện những việc sau để triển khai quy trình xác minh qua SMS bằng SMS User Consent API:

  1. Ứng dụng của bạn gọi SMS User Consent API để bắt đầu nghe phản hồi SMS từ máy chủ. Tin nhắn SMS nhận được trước khi bắt đầu chạy SMS Sự đồng ý của người dùng sẽ không được chuyển tiếp đến ứng dụng của bạn.
  2. Sau khi khởi động SMS User Consent API, ứng dụng của bạn sẽ gửi một yêu cầu đến máy chủ để xác minh số điện thoại của người dùng bằng tính năng xác minh qua SMS.
  3. Khi thiết bị của người dùng nhận được tin nhắn SMS chứa mã một lần, Dịch vụ Google Play sẽ hiển thị nội dung tin nhắn cho người dùng và yêu cầu người dùng đồng ý cung cấp văn bản đó cho ứng dụng của bạn.
  4. Nếu người dùng đồng ý, toàn bộ tin nhắn SMS sẽ được cung cấp cho ứng dụng của bạn.
  5. Ứng dụng của bạn phân tích cú pháp mã một lần từ văn bản thông báo và gửi mã đó đến máy chủ.

Hãy xem bài viết Yêu cầu đồng ý một lần để đọc mã xác minh qua SMS để biết thông tin chi tiết.