Ngừng sử dụng và ngừng hoạt động

Như đã đưa ra trong thông báo về xác thựcuỷ quyền, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ thư viện JavaScript Đăng nhập bằng Google kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Kể từ quý 1 năm 2024 trong quá trình thử nghiệm trên nền tảng Chrome, 1% người dùng phiên bản ổn định của Chrome sẽ tắt cookie của bên thứ ba. Để tránh làm hỏng tính năng Đăng nhập bằng Google cho người dùng, thư viện này nằm trong bản dùng thử ngừng hoạt động của Hộp cát về quyền riêng tư của Chrome. Trong thời gian sử dụng bản dùng thử thư viện này không bị ảnh hưởng bởi việc triển khai tính năng chặn cookie của bên thứ ba.

Dịch vụ nhận dạng của Google dành cho web là cách mới, an toàn hơn để đăng nhập cho người dùng bằng Tài khoản Google và nên được sử dụng thay thế.

Điểm chính

  • Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2023, thư viện JavaScript (Đăng nhập bằng Google) sẽ không được hỗ trợ nữa.
  • Mã ứng dụng OAuth mới không thể sử dụng thư viện không dùng nữa.
  • Chưa xác định được ngày ngừng hoạt động của thư viện không dùng nữa.
  • Chúng tôi sẽ gửi thông báo trước cho các nhà phát triển bị ảnh hưởng khi xác nhận ngày ngừng cung cấp. Hãy đảm bảo thông tin liên hệ của Dự án Google Cloud Platform được liên kết với(các) mã ứng dụng khách OAuth của bạn là chính xác.
  • Chúng tôi cũng sẽ thông báo ngày ngừng cung cấp tại đây. Hãy đánh dấu trang này và thường xuyên quay lại để xem thông tin cập nhật.
  • Việc ngừng sử dụng này chỉ ảnh hưởng đến thư viện JavaScript (Đăng nhập bằng Google) dành cho web. Nếu bạn đang sử dụng SDK Đăng nhập bằng một lần chạm trên Android, SDK Đăng nhập bằng Google cho iOS và macOS hoặc API OAuth 2.0 để xác thực hoặc uỷ quyền, thì việc ngừng sử dụng này không ảnh hưởng đến(các) ứng dụng của bạn.

Hướng dẫn di chuyển

Để biết hướng dẫn chi tiết về cách di chuyển ứng dụng web của bạn từ thư viện JavaScript (Đăng nhập bằng Google) không còn được dùng nữa sang thư viện Dịch vụ nhận dạng của Google, hãy xem hướng dẫn di chuyển:

Lịch trình

Bảng này chứa ngày ngừng sử dụng và ngày ngừng hoạt động cụ thể.

Thư viện Ngày ngừng sử dụng Ngày ngừng hoạt động
JavaScript dành cho web khi đăng nhập bằng Google Ngày 31 tháng 3 năm 2023 Sẽ được xác định sau

Sự khác biệt giữa việc ngừng sử dụng và ngừng cung cấp

Thuật ngữNgừng sử dụngHoàng hôn
Định nghĩa Thư viện không dùng nữa là phiên bản không phải là phiên bản mới nhất. Thư viện đã ngừng cung cấp không còn được sử dụng. Các yêu cầu gửi đến thư viện này sẽ không thực hiện được vào hoặc sau ngày dừng hoạt động.
Ý nghĩa Đối với(các) mã ứng dụng khách OAuth hiện có đang dùng thư viện không dùng nữa, bạn vẫn có thể dùng thư viện không dùng nữa cho đến khi thư viện ngừng hoạt động, nhưng mọi mã ứng dụng khách OAuth mới đều không thể sử dụng thư viện đã ngừng hoạt động.
Di chuyển sang thư viện Dịch vụ nhận dạng của Google sớm nhất có thể để hưởng lợi từ các tính năng mới.
Bạn cần phải di chuyển khỏi thư viện đã ngừng hoạt động ngay lập tức để sử dụng các dịch vụ của Google.