Zakresy protokołu OAuth 2.0 dla interfejsów API Google

W tym dokumencie znajdziesz zakresy protokołu OAuth 2.0, których może być konieczne, aby uzyskać dostęp do interfejsów API Google w zależności od potrzebnego poziomu dostępu. Zakresy wrażliwe wymagają sprawdzenia przez Google i mają poufny wskaźnik na stronie konfiguracji ekranu zgody OAuth w konsoli Google Cloud. Wiele zakresów się nakłada, więc najlepiej jest użyć zakresu, który nie jest wrażliwy. Informacje o wymaganiach dotyczących zakresów poszczególnych metod znajdziesz w dokumentacji poszczególnych interfejsów API.

AI Platform Training & Prediction API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google

Access Approval API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Access Context Manager API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Ad Exchange Buyer API II, wersja 2beta1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/adexchange.buyer Zarządzaj konfiguracją konta kupującego w Ad Exchange

AdMob API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly Zobacz swoje dane AdMob
https://www.googleapis.com/auth/admob.report Zobacz swoje dane AdMob

AdSense Host API, wersja 4.1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/adsensehost Wyświetlaj dane hosta AdSense i powiązane konta oraz zarządzaj nimi

Interfejs API pakietu Admin SDK, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/admin.reports.audit.readonlyWyświetlanie raportów kontrolnych dotyczących domeny G Suite
https://www.googleapis.com/auth/admin.reports.usage.readonlyWyświetlanie raportów użytkowania domeny G Suite

Interfejs API pakietu Admin SDK, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransferWyświetlanie transferów danych między użytkownikami w organizacji i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransfer.readonlyWyświetlanie transferów danych między użytkownikami w organizacji

Interfejs API pakietu Admin SDK, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/admin.chrome.printersWykrywanie, dodawanie, edytowanie i trwałe usuwanie drukarek, z których Twoja organizacja może korzystać w Chrome
https://www.googleapis.com/auth/admin.chrome.printers.readonlyWykrywanie drukarek, z których Twoja organizacja może korzystać w Chrome
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.customerWyświetlanie informacji na temat klientów i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.customer.readonlyWyświetlanie informacji na temat klientów
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.chromeosWyświetlanie metadanych urządzeń z Chrome OS i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.chromeos.readonlyWyświetlanie metadanych urządzeń z Chrome OS
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.mobileWyświetlanie metadanych urządzeń przenośnych i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.mobile.actionZarządzanie urządzeniami mobilnymi przy użyciu zadań administracyjnych
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.mobile.readonlyWyświetlanie metadanych urządzeń przenośnych
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.domainWyświetlanie sposobów dodawania domen dla klientów i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.domain.readonlyWyświetlanie domen powiązanych z klientami
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.groupWyświetlanie obsługiwania grup w swojej domenie i zarządzanie nim
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.memberWyświetlanie subskrypcji grup w Twojej domenie i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.member.readonlyWyświetlanie subskrypcji grup w Twojej domenie
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.readonlyWyświetlanie grup w domenie
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.orgunitWyświetlanie jednostek organizacyjnych w domenie i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.orgunit.readonlyWyświetlanie jednostek organizacyjnych w domenie
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.resource.calendarWyświetlanie i zarządzanie zasobami kalendarza w swojej domenie
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.resource.calendar.readonlyWyświetlanie zasobów kalendarza w swojej domenie
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.rolemanagementZarządzanie rolami delegowanego administratora domeny
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.rolemanagement.readonlyWyświetlanie ról delegowanego administratora domeny
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userWyświetlanie dodawania użytkowników w domenie i zarządzanie nim
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.aliasWyświetlanie aliasów użytkowników domeny i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.alias.readonlyWyświetlanie aliasów użytkowników domeny
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonlyWyświetlanie informacji o użytkownikach w Twojej domenie
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.securityZarządzanie uprawnieniami dostępu do danych dla użytkowników w domenie
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userschemaWyświetlanie sposobów dodawania schematów użytkowników w Twojej domenie i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userschema.readonlyWyświetlanie schematów użytkowników w Twojej domenie
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Analytics Reporting API, wersja 4

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/analytics Wyświetlaj dane Google Analytics i zarządzaj nimi
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly Zobacz i pobierz swoje dane Google Analytics

Android Management API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement Zarządzaj urządzeniami i aplikacjami z Androidem dla swoich klientów

Apigee API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

App Engine Admin API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/appengine.adminWyświetlanie aplikacji utworzonych lub hostowanych w Google App Engine i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google

Apps Script API, wersja 1

Zakresy
https://mail.google.com/Odczytywanie, tworzenie, wysyłanie i trwałe usuwanie wszystkich e-maili z Gmaila
https://www.google.com/calendar/feedsPrzeglądaj, edytuj i trwale usuwaj wszystkie kalendarze, do których masz dostęp w Kalendarzu Google
https://www.google.com/m8/feedsPrzeglądanie, edytowanie i trwałe usuwanie Twoich kontaktów
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.groupWyświetlanie obsługiwania grup w swojej domenie i zarządzanie nim
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userWyświetlanie dodawania użytkowników w domenie i zarządzanie nim
https://www.googleapis.com/auth/documentsPrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich dokumentów z Dokumentów Google
https://www.googleapis.com/auth/drivePrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich plików na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/formsWyświetlanie formularzy na Dysku Google i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonlyWyświetlanie formularzy, w których została zainstalowana ta aplikacja, oraz zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/groupsWyświetlanie Grup dyskusyjnych Google i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/script.deploymentsTworzenie i aktualizowanie wdrożeń Google Apps Script
https://www.googleapis.com/auth/script.deployments.readonlyWyświetlanie wdrożeń Google Apps Script
https://www.googleapis.com/auth/script.metricsWyświetlanie statystyk projektów Google Apps Script
https://www.googleapis.com/auth/script.processesWyświetlanie procesów Google Apps Script
https://www.googleapis.com/auth/script.projectsTworzenie i aktualizowanie projektów Google Apps Script
https://www.googleapis.com/auth/script.projects.readonlyWyświetlanie projektów Google Apps Script
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheetsPrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich arkuszy kalkulacyjnych z Arkuszy Google
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailWyświetlanie podstawowego adresu e-mail Twojego konta Google

BigQuery API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/bigqueryWyświetlanie danych z Google BigQuery i zarządzanie nimi oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/bigquery.insertdataWstawianie danych do Google BigQuery
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.full_controlZarządzanie danymi i uprawnieniami z Cloud Storage oraz wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_onlyWyświetlanie danych w Google Cloud Storage
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_writeZarządzanie danymi w Google Cloud Storage i sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

BigQuery Connection API, wersja 1beta1.

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/bigqueryWyświetlanie danych z Google BigQuery i zarządzanie nimi oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

BigQuery Data Transfer API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/bigqueryWyświetlanie danych z Google BigQuery i zarządzanie nimi oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google

BigQuery Rezerwacja API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/bigqueryWyświetlanie danych z Google BigQuery i zarządzanie nimi oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Binary Authorization API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Blogger API, wersja 3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/bloggerZarządzanie kontem w Bloggerze
https://www.googleapis.com/auth/blogger.readonlyWyświetlanie Twojego konta w Bloggerze

Books API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/books Zarządzaj swoimi książkami

Kalendarz API, wersja 3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/calendar Przeglądaj, edytuj, udostępniaj i trwale usuwaj wszystkie kalendarze, do których masz dostęp za pomocą Kalendarza Google
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events Przeglądaj i edytuj wydarzenia we wszystkich swoich kalendarzach
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.readonly Wyświetlaj wydarzenia we wszystkich swoich kalendarzach
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly Zobacz i pobierz dowolny kalendarz, do którego masz dostęp za pomocą Kalendarza Google
https://www.googleapis.com/auth/calendar.settings.readonly Wyświetl ustawienia kalendarza

Interfejs Campaign Manager 360 API, wersja 4

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/ddmconversions Zarządzaj konwersjami DoubleClick Digital Marketing
https://www.googleapis.com/auth/dfareporting Wyświetlaj raporty DoubleClick for Advertisers i zarządzaj nimi
https://www.googleapis.com/auth/dfatrafficking Wyświetlaj kampanie reklam displayowych w usłudze DoubleClick Campaign Manager (DCM) i zarządzaj nimi

Cloud Asset API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Bigtable Admin API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/bigtable.adminAdministrowanie tabelami i klastrami w Cloud BigTable
https://www.googleapis.com/auth/bigtable.admin.clusterAdministrowanie klastrami w systemie BigTable w chmurze
https://www.googleapis.com/auth/bigtable.admin.instanceAdministrowanie klastrami w systemie BigTable w chmurze
https://www.googleapis.com/auth/bigtable.admin.tableAdministrowanie tabelami w Cloud BigTable
https://www.googleapis.com/auth/cloud-bigtable.adminAdministrowanie tabelami i klastrami w Cloud BigTable
https://www.googleapis.com/auth/cloud-bigtable.admin.clusterAdministrowanie klastrami w systemie BigTable w chmurze
https://www.googleapis.com/auth/cloud-bigtable.admin.tableAdministrowanie tabelami w Cloud BigTable
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google

Cloud Billing API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-billingWyświetlanie kont rozliczeniowych Google Cloud Platform i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/cloud-billing.readonlyWyświetlanie kont rozliczeniowych Google Cloud Platform
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Build API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Composer API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud DNS API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/ndev.clouddns.readonlyPrzeglądanie Twoich rejestrów DNS na serwerze DNS usługi Google Cloud
https://www.googleapis.com/auth/ndev.clouddns.readwritePrzeglądanie Twoich rejestrów DNS na serwerze DNS usługi Google Cloud oraz zarządzanie nimi

Interfejs Cloud Data Loss Prevention (DLP) API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Dataproc API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Datastore API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/datastoreWyświetlanie Twoich danych w Google Cloud Datastore i zarządzanie nimi

Cloud Debugger API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud_debuggerUżywanie Stackdriver Debugger

Cloud Deployment Manager V2 API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/ndev.cloudmanPrzeglądanie zasobów zarządzania i informacji o stanie wdrożenia w Google Cloud Platform oraz zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/ndev.cloudman.readonlyPrzeglądanie zasobów zarządzania i informacji o stanie wdrożenia w Google Cloud Platform

Cloud Filestore API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Firestore API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/datastoreWyświetlanie Twoich danych w Google Cloud Datastore i zarządzanie nimi

Cloud Healthcare API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Identity API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-identity.devices.lookupWyświetlanie szczegółowych informacji o urządzeniu
https://www.googleapis.com/auth/cloud-identity.groupsWyświetlanie, modyfikowanie, tworzenie i usuwanie dostępnych grup Cloud Identity, w tym członków każdej z nich
https://www.googleapis.com/auth/cloud-identity.groups.readonlyWyświetlanie dostępnych grup Cloud Identity, w tym ich członków i adresów e-mail
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Identity-Aware Proxy API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Key Management Service (KMS) API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloudkmsWyświetlanie kluczy i tajnych kluczy przechowywanych w Cloud Key Management Service i zarządzanie nimi

Cloud Life Sciences API, wersja 2beta

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Logging API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/logging.adminAdministrowanie danymi logu dotyczącymi Twoich projektów
https://www.googleapis.com/auth/logging.readWyświetlanie danych logu dotyczących Twoich projektów
https://www.googleapis.com/auth/logging.writePrzesyłanie danych logu dotyczących Twoich projektów

Cloud Monitoring API, wersja 3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/monitoringWyświetlanie i zapisywanie danych monitorowania wszystkich projektów związanych chmurą i interfejsami API – zarówno Google, jak i innych firm
https://www.googleapis.com/auth/monitoring.readWyświetlanie danych monitorowania dla wszystkich projektów Google Cloud i innych firm
https://www.googleapis.com/auth/monitoring.writePublikowanie danych pomiarów w projektach Google Cloud

Cloud Natural Language API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-languageStosowanie modeli systemów uczących się do odkrywania struktury i znaczenia tekstu
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud OS Login API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/computeWyświetlanie zasobów Google Compute Engine i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/compute.readonlyWyświetlanie zasobów Google Compute Engine

Cloud Profiler API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/monitoringWyświetlanie i zapisywanie danych monitorowania wszystkich projektów związanych chmurą i interfejsami API – zarówno Google, jak i innych firm
https://www.googleapis.com/auth/monitoring.writePublikowanie danych pomiarów w projektach Google Cloud

Cloud Pub/Sub API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/pubsubWyświetlanie tematów oraz subskrypcji typu Pub/Sub i zarządzanie nimi

Cloud Resource Manager API, wersja 3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google

Cloud Runtime Configuration API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloudruntimeconfigZarządzanie konfiguracją środowiska wykonawczego usług Google Cloud Platform

Cloud SQL Admin API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/sqlservice.adminZarządzanie wystąpieniami usługi Google SQL

Cloud Scheduler API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Search API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search Indeksuj i udostępniaj dane swojej organizacji za pomocą Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.debug Indeksuj i udostępniaj dane swojej organizacji za pomocą Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.indexing Indeksuj i udostępniaj dane swojej organizacji za pomocą Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.query Przeszukaj dane swojej organizacji w indeksie Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.settings Indeksuj i udostępniaj dane swojej organizacji za pomocą Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.settings.indexing Indeksuj i udostępniaj dane swojej organizacji za pomocą Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.settings.query Indeksuj i udostępniaj dane swojej organizacji za pomocą Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.stats Indeksuj i udostępniaj dane swojej organizacji za pomocą Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.stats.indexing Indeksuj i udostępniaj dane swojej organizacji za pomocą Cloud Search

Cloud Shell API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Source Repositories API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/source.full_controlZarządzanie repozytoriami kodów źródłowych
https://www.googleapis.com/auth/source.read_onlyWyświetlanie zawartości repozytoriów kodów źródłowych
https://www.googleapis.com/auth/source.read_writeZarządzanie zawartością repozytoriów kodów źródłowych

Cloud Spanner API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/spanner.adminAdministrowanie bazami danych Spanner
https://www.googleapis.com/auth/spanner.dataWyświetlanie zawartości baz danych Spanner i zarządzanie nimi

Cloud Speech-to-Text API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Storage JSON API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform Wyświetlaj swoje dane w usługach Google Cloud Platform i zarządzaj nimi
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-only Wyświetlaj swoje dane w usługach Google Cloud Platform
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.full_control Zarządzaj swoimi danymi i uprawnieniami w Google Cloud Storage
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only Wyświetl swoje dane w Google Cloud Storage
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_write Zarządzaj swoimi danymi w Google Cloud Storage

Cloud Tasks API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Testing API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google

Cloud Text-to-Speech API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Tool Score API, wersja 1beta3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Trace API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/trace.appendZapisywanie danych śledzenia projektu lub aplikacji

Cloud Translation API, wersja 3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-translationTłumaczenie tekstu z jednego języka na inny za pomocą Tłumacza Google

Cloud Video Intelligence API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Cloud Vision API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-visionStosowanie modeli systemów uczących się do analizowania obrazów i przypisywania im etykiet

Compute Engine API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/computeWyświetlanie zasobów Google Compute Engine i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/compute.readonlyWyświetlanie zasobów Google Compute Engine
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.full_controlZarządzanie danymi i uprawnieniami z Cloud Storage oraz wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_onlyWyświetlanie danych w Google Cloud Storage
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_writeZarządzanie danymi w Google Cloud Storage i sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Content API for Shopping, wersja 2.1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/content Zarządzaj listami produktów i kontami w Zakupach Google

Data Portability API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.businessmessaging.conversationsPrzenoszenie kopii wiadomości między Tobą a firmami, z którymi prowadzisz rozmowy w usługach Google.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.chrome.autofillPrzenoszenie kopii informacji wprowadzonych w formularzach online w Chrome.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.chrome.bookmarksPrzenoszenie kopii stron dodanych do zakładek w Chrome.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.chrome.dictionaryPrzenoszenie kopii słów dodanych do słownika Chrome.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.chrome.extensionsPrzenoszenie kopii rozszerzeń zainstalowanych przez Ciebie z Chrome Web Store.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.chrome.historyPrzenoszenie kopii stron odwiedzonych w Chrome.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.chrome.reading_listPrzenoszenie kopii stron dodanych do listy Do przeczytania w Chrome.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.chrome.settingsPrzenoszenie kopii ustawień w Chrome.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.maps.commute_routesPrzenoszenie kopii przypiętych podróży w Mapach.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.maps.commute_settingsPrzenoszenie kopii ustawień dojazdów z Map.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.maps.ev_profilePrzenoszenie kopii profilu pojazdu elektrycznego w Mapach.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.maps.offering_contributionsPrzenoszenie kopii Twoich aktualizacji miejsc w Mapach.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.maps.photos_videosPrzenoszenie kopii zdjęć i filmów opublikowanych przez Ciebie w Mapach.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.maps.reviewsPrzenoszenie kopii Twoich opinii i postów w Mapach.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.maps.starred_placesPrzenoszenie kopii Twojej listy miejsc oznaczonych gwiazdką w Mapach Google.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.myactivity.mapsPrzenoszenie kopii Twojej aktywności w Mapach.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.myactivity.searchPrzenoszenie kopii Twojej aktywności w wyszukiwarce Google.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.myactivity.shoppingPrzenoszenie kopii aktywności związanej z Zakupami Google.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.myactivity.youtubePrzenoszenie kopii Twojej aktywności w YouTube.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.saved.collectionsPrzenoszenie kopii zapisanych linków, obrazów, miejsc i kolekcji z używanych przez Ciebie usług Google.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.shopping.addressesPrzenoszenie kopii informacji o dostawie w Zakupach Google.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.shopping.reviewsPrzenoszenie kopii napisanych przez Ciebie opinii o produktach lub sklepach internetowych w wyszukiwarce Google.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.youtube.channelPrzenoszenie kopii informacji o Twoim kanale w YouTube.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.youtube.commentsPrzenoszenie kopii komentarzy w YouTube.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.youtube.live_chatPrzenoszenie kopii wiadomości z YouTube na czacie na żywo.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.youtube.musicPrzenoszenie kopii utworów muzycznych przesłanych do YouTube i biblioteki muzyki w YouTube.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.youtube.playablePrzenoszenie kopii plików z postępami w grach zapisanych w Pokoju gier w YouTube.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.youtube.postsPrzenoszenie kopii Twoich postów w YouTube.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.youtube.private_playlistsPrzenoszenie kopii prywatnych playlist w YouTube.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.youtube.private_videosPrzenoszenie kopii Twoich prywatnych filmów w YouTube i informacji o nich.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.youtube.public_playlistsPrzenoszenie kopii publicznych playlist w YouTube.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.youtube.public_videosPrzenoszenie kopii Twoich publicznych filmów w YouTube i informacji o nich.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.youtube.shoppingPrzenoszenie kopii list życzeń w YouTube i produktów z listy życzeń.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.youtube.subscriptionsPrzenoszenie kopii subskrypcji kanału w YouTube, nawet jeśli są one prywatne.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.youtube.unlisted_playlistsPrzenoszenie kopii niepublicznych playlist w YouTube.
https://www.googleapis.com/auth/dataportability.youtube.unlisted_videosPrzenoszenie kopii Twoich niepublicznych filmów w YouTube i informacji o nich.

Dataflow API, wersja 1b3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/computeWyświetlanie zasobów Google Compute Engine i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/compute.readonlyWyświetlanie zasobów Google Compute Engine
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailWyświetlanie podstawowego adresu e-mail Twojego konta Google

Drive Activity API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/drive.activity Wyświetlaj i dodawaj do rejestru aktywności plików na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/drive.activity.readonly Wyświetl rejestr aktywności plików na Dysku Google

Enterprise License Manager API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/apps.licensing Przeglądaj licencje G Suite dla swojej domeny i zarządzaj nimi

Error Reporting API, wersja 1beta1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Fact Check Tools API, wersja 1alfa1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailWyświetlanie podstawowego adresu e-mail Twojego konta Google

Firebase Cloud Messaging API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/firebase.messagingWysyłanie wiadomości i zarządzanie subskrypcjami wiadomości w aplikacjach Firebase
Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/firebase Wyświetlaj wszystkie dane i ustawienia Firebase i zarządzaj nimi

Firebase Management API, wersja 1beta1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/firebaseWyświetlanie wszystkich danych i ustawień Firebase oraz administrowanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/firebase.readonlyWyświetlanie wszystkich danych i ustawień Firebase

Firebase Rules API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/firebaseWyświetlanie wszystkich danych i ustawień Firebase oraz administrowanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/firebase.readonlyWyświetlanie wszystkich danych i ustawień Firebase

Fitness API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.readGoogle Fit umożliwia wyświetlanie i przechowywanie danych o aktywności fizycznej
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.writeDodawanie do Google Fit danych o Twojej aktywności fizycznej
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.readWyświetlanie informacji o poziomie glukozy we krwi w Google Fit. Udzielam Google zgody na udostępnianie tej aplikacji informacji o moim poziomie glukozy we krwi.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.writeDodawanie do Google Fit informacji o poziomie glukozy we krwi. Udzielam Google zgody na używanie w tej aplikacji danych o moim poziomie glukozy we krwi.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.readWyświetlanie informacji o ciśnieniu krwi w Google Fit. Udzielam Google zgody na udostępnianie tej aplikacji informacji o moim ciśnieniu krwi.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.writeDodawanie do Google Fit informacji o ciśnieniu krwi. Pozwalam Google na używanie w tej aplikacji danych o moim ciśnieniu krwi.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.readWyświetlanie informacji o pomiarach ciała w Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.writeDodawanie informacji o pomiarach Twojego ciała do Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.readWyświetlanie informacji o temperaturze ciała w Google Fit. Udzielam Google zgody na udostępnianie tej aplikacji informacji o mojej temperaturze ciała.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.writeDodawanie do Google Fit informacji o temperaturze ciała. Udzielam Google zgody na używanie w tej aplikacji informacji o temperaturze mojego ciała.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.heart_rate.readWyświetlanie informacji o tętnie w Google Fit. Udzielam Google zgody na udostępnianie tej aplikacji informacji o moim tętnie.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.heart_rate.writeDodawanie do Google Fit informacji o tętnie. Udzielam Google zgody na używanie w tej aplikacji informacji o moim tętnie.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.readGoogle Fit umożliwia wyświetlanie danych o prędkości i dystansach
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.writeDodawanie do Twoich danych o lokalizacji w Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.readGoogle Fit umożliwia wyświetlanie informacji żywieniowych
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.writeDodawanie do Google Fit informacji żywieniowych
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.readWyświetlanie informacji o saturacji krwi tlenem w Google Fit. Udzielam Google zgody na udostępnianie tej aplikacji informacji o mojej saturacji krwi tlenem.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.writeDodawanie do Google Fit informacji o saturacji tlenem. Pozwalam Google na używanie w tej aplikacji danych o mojej saturacji tlenem.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.readWyświetlanie informacji o stanie zdrowia reprodukcyjnego w Google Fit. Udzielam Google zgody na udostępnianie tej aplikacji informacji o moim zdrowiu reprodukcyjnym.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.writeDodawanie do Google Fit informacji o zdrowiu reprodukcyjnym. Pozwalam Google na używanie w tej aplikacji danych o moim zdrowiu reprodukcyjnym.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.sleep.readWyświetlanie Twoich dane snu w Google Fit. Udzielam Google zgody na udostępnianie tej aplikacji informacji o moim śnie.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.sleep.writeDodawanie do Google Fit informacji o śnie. Udzielam Google zgody na używanie w tej aplikacji informacji o moim śnie.

Genomics API, wersja 2alfa1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/genomicsWyświetlanie danych Genomics i zarządzanie nimi

Gmail API, wersja 1

Zakresy
https://mail.google.com/Odczytywanie, tworzenie, wysyłanie i trwałe usuwanie wszystkich e-maili z Gmaila
https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.action.composeZarządzanie wersjami roboczymi i wysyłanie e-maili w trakcie korzystania z dodatku
https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.message.actionWyświetlanie e-maili w trakcie korzystania z dodatku
https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.message.metadataWyświetlanie metadanych wiadomości e-mail, gdy dodatek jest uruchomiony
https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.message.readonlyWyświetlanie e-maili, gdy dodatek jest uruchomiony
https://www.googleapis.com/auth/gmail.composeZarządzanie kopiami roboczymi i wysyłanie e-maili
https://www.googleapis.com/auth/gmail.insertDodawanie e-maili do skrzynki pocztowej w Gmailu
https://www.googleapis.com/auth/gmail.labelsWyświetlanie i edytowanie Twoich etykiet e-maili
https://www.googleapis.com/auth/gmail.metadataWyświetlanie metadanych wiadomości e-mail, takich jak etykiety i nagłówki, ale nie ich treści
https://www.googleapis.com/auth/gmail.modifyCzytanie, tworzenie i wysyłanie e-maili z konta Gmail
https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonlyWyświetlanie e-maili i ustawień
https://www.googleapis.com/auth/gmail.sendWysyłanie e-maili w Twoim imieniu
https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basicWyświetlanie, edytowanie, tworzenie lub modyfikowanie ustawień i filtrów poczty e-mail w Gmailu
https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharingZarządzanie poufnymi ustawieniami poczty, w tym pozwoleniami na dostęp do konta

Interfejs Google Analytics API, wersja 3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/analytics Wyświetlaj dane Google Analytics i zarządzaj nimi
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit Edytuj jednostki zarządzania Google Analytics
https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users Zarządzaj użytkownikami konta Google Analytics za pomocą adresów e-mail
https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users.readonly Wyświetl uprawnienia użytkowników Google Analytics
https://www.googleapis.com/auth/analytics.provision Utwórz nowe konto Google Analytics wraz z domyślną usługą i widokiem
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly Wyświetl swoje dane Google Analytics
https://www.googleapis.com/auth/analytics.user.deletion Zarządzaj żądaniami usunięcia użytkowników Google Analytics

Google Chat API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/chat.deleteUsuwanie rozmów i pokoi oraz odbieranie dostępu do powiązanych plików w Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.membershipsWyświetlanie, dodawanie i usuwanie uczestników rozmowy w Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.appDodawanie siebie do rozmowy w Google Chat i usuwanie siebie z rozmowy
https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonlyWyświetlanie uczestników rozmów w Google Chat.
https://www.googleapis.com/auth/chat.messagesWyświetlanie, tworzenie, wysyłanie, aktualizowanie i usuwanie wiadomości oraz dodawanie, wyświetlanie i usuwanie reakcji na wiadomości.
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.createTworzenie i wysyłanie wiadomości w usłudze Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactionsWyświetlaj, dodawaj i usuwaj reakcje na wiadomości w Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.createDodawanie reakcji na wiadomości w Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.readonlyWyświetlanie reakcji na wiadomości w Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonlyWyświetlanie wiadomości i reakcji w Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.spacesTworzenie rozmów i pokoi oraz wyświetlanie i aktualizowanie metadanych (w tym ustawień historii) w Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.createTworzenie nowych rozmów w Google Chat
https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonlyWyświetlanie czatu i pokoi w Google Chat

Google Classroom API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/classroom.announcementsWyświetlanie ogłoszeń w Google Classroom i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/classroom.announcements.readonlyWyświetlanie ogłoszeń w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursesWyświetlanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie na stałe Twoich zajęć w usłudze Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses.readonlyWyświetlanie zajęć w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.meWyświetlanie, tworzenie i edytowanie elementów kursu, np. projektów, pytań i ocen
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me.readonlyWyświetlanie zadań i ocen na zajęciach w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.studentsZarządzanie zadaniami i ocenami uczniów na zajęciach w Google Classroom, na których uczysz oraz wyświetlanie zadań i ocen na zajęciach, którymi administrujesz
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students.readonlyWyświetlanie zadań i ocen uczniów na zajęciach Google Classroom, na których uczysz lub którymi zarządzasz
https://www.googleapis.com/auth/classroom.courseworkmaterialsWyświetlanie, edytowanie i tworzenie materiałów do zadań w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.courseworkmaterials.readonlyWyświetlanie wszystkich materiałów do zadań na zajęcia w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.guardianlinks.me.readonlyWyświetlanie opiekunów w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.guardianlinks.studentsWyświetlanie opiekunów uczniów w klasach Google Classroom i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/classroom.guardianlinks.students.readonlyWyświetlanie opiekunów uczniów na zajęciach w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.emailsWyświetlanie adresów e-mail osób z Twoich zajęć
https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.photosWyświetlanie zdjęć profilowych osób z Twoich zajęć
https://www.googleapis.com/auth/classroom.push-notificationsOtrzymywanie powiadomień związanych z danymi w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.rostersZarządzanie rozkładami zajęć w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters.readonlyWyświetlanie rozkładów zajęć w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.student-submissions.me.readonlyWyświetlanie zadań i ocen na zajęciach w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.student-submissions.students.readonlyWyświetlanie zadań i ocen uczniów na zajęciach Google Classroom, na których uczysz lub którymi zarządzasz
https://www.googleapis.com/auth/classroom.topicsWyświetlanie, tworzenie i edytowanie tematów w Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.topics.readonlyWyświetlanie tematów w Google Classroom

Google Cloud Data Catalog API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Interfejs Google Cloud Memorystore for Redis API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Interfejs API Dokumentów Google, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/documentsPrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich dokumentów z Dokumentów Google
https://www.googleapis.com/auth/documents.readonlyPrzeglądanie wszystkich Twoich dokumentów z Dokumentów Google
https://www.googleapis.com/auth/drivePrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich plików na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/drive.fileWyświetlanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie tylko określonych plików na Dysku Google używanych w tej aplikacji
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonlyPrzeglądaj i pobieraj wszystkie swoje pliki na Dysku Google

Google Drive API, wersja 3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/drivePrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich plików na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/drive.appdataWyświetlanie i tworzenie na Dysku Google danych konfiguracyjnych tej aplikacji oraz usuwanie ich
https://www.googleapis.com/auth/drive.fileWyświetlanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie tylko określonych plików na Dysku Google używanych w tej aplikacji
https://www.googleapis.com/auth/drive.metadataWyświetlanie metadanych plików na Dysku Google i zarządzanie nimi
https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonlyWyświetlanie informacji o Twoich plikach na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonlyWyświetlanie zdjęć, filmów i albumów ze Zdjęć Google
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonlyPrzeglądaj i pobieraj wszystkie swoje pliki na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/drive.scriptsModyfikowanie skryptów Google Apps Script & zachowania

Google Identity Toolkit API, wersja 3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform Wyświetlaj swoje dane w usługach Google Cloud Platform i zarządzaj nimi
https://www.googleapis.com/auth/firebase Wyświetlaj wszystkie dane i ustawienia Firebase i zarządzaj nimi

Google Meet API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.createdTworzenie, edytowanie i wyświetlanie informacji o rozmowach wideo w Google Meet utworzonych przez aplikację.
https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.readonlyOdczytywanie informacji o rozmowach wideo w Google Meet

Interfejs Google OAuth2 API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailWyświetlanie podstawowego adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profileWyświetlanie Twoich prywatnych informacji, w tym udostępnionych przez Ciebie publicznie
OpenIDPowiązanie informacji na Twój temat z Twoimi danymi osobowymi dostępnymi w Google

Google Play Android Developer API, wersja 3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher Wyświetlaj swoje konto programisty w Google Play i zarządzaj nim

Google Play Custom App Publishing API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher Przeglądaj swoje konto programisty w Google Play i zarządzaj nim

Google Play EMM API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise Zarządzaj firmowymi urządzeniami z Androidem

Zarządzanie grami w Google Play, zarządzanie wersjami 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/games Twórz, edytuj i usuwaj swoją aktywność w Grach Google Play

Usługi gier Google Play, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/drive.appdataWyświetlanie i tworzenie na Dysku Google danych konfiguracyjnych tej aplikacji oraz usuwanie ich
https://www.googleapis.com/auth/gamesPrzeglądanie, edytowanie i usuwanie Twojej aktywności w Grach Google Play

Google Play Game Services Publishing API, konfiguracja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher Przeglądaj swoje konto programisty w Google Play i zarządzaj nim

Google Search Console API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/webmasters Wyświetlaj dane Search Console dotyczące zweryfikowanych witryn i zarządzaj nimi
https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly Wyświetl dane Search Console dotyczące zweryfikowanych witryn

Google Arkusze API, wersja 4

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/drivePrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich plików na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/drive.fileWyświetlanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie tylko określonych plików na Dysku Google używanych w tej aplikacji
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonlyPrzeglądaj i pobieraj wszystkie swoje pliki na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheetsPrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich arkuszy kalkulacyjnych z Arkuszy Google
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.readonlyPrzeglądanie wszystkich Twoich arkuszy kalkulacyjnych z Arkuszy Google

Logowanie przez Google

Zakresy
e-mailWyświetlanie podstawowego adresu e-mail Twojego konta Google
OpenIDPowiązanie informacji na Twój temat z Twoimi danymi osobowymi dostępnymi w Google
profilWyświetlanie Twoich prywatnych informacji, w tym udostępnionych przez Ciebie publicznie

Interfejs Google Site Verification API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/siteverification Zarządzaj listą witryn i domen, które kontrolujesz
https://www.googleapis.com/auth/siteverification.verify_only Zarządzaj weryfikacjami nowej witryny za pomocą Google

Interfejs API Prezentacji Google, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/drivePrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich plików na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/drive.fileWyświetlanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie tylko określonych plików na Dysku Google używanych w tej aplikacji
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonlyPrzeglądaj i pobieraj wszystkie swoje pliki na Dysku Google
https://www.googleapis.com/auth/presentationsPrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich prezentacji z Prezentacji Google
https://www.googleapis.com/auth/presentations.readonlyPrzeglądanie wszystkich Twoich prezentacji z Prezentacji Google
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheetsPrzeglądanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wszystkich Twoich arkuszy kalkulacyjnych z Arkuszy Google
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.readonlyPrzeglądanie wszystkich Twoich arkuszy kalkulacyjnych z Arkuszy Google

Google Tasks API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/tasksTworzenie, edytowanie, organizowanie i usuwanie wszystkich Twoich zadań
https://www.googleapis.com/auth/tasks.readonlyWyświetlanie zadań

Google Vault API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/ediscoveryZarządzanie Twoimi danymi w usłudze eDiscovery
https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonlyWyświetlanie Twoich danych w eDiscovery

Google Workspace Alert Center API, wersja 1beta1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts Przeglądaj i usuwaj alerty G Suite swojej domeny oraz wysyłaj opinie o alertach

Google Workspace Seller API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/apps.order Zarządzaj użytkownikami w swojej domenie
https://www.googleapis.com/auth/apps.order.readonly Zarządzaj użytkownikami w swojej domenie

Groups Migration API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/apps.groups.migrationPrzesyłanie wiadomości do dowolnej grupy dyskusyjnej Google w Twojej domenie

Groups Settings API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/apps.groups.settings Wyświetlanie ustawień grupy G Suite i zarządzanie nimi

IAM Service Account Credentials API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Indexing API, wersja 3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/indexing Prześlij dane do Google w celu zindeksowania

Kubernetes Engine API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Library Agent API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Usługa zarządzana Microsoft Active Directory API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Manufacturer Center API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/man Produccenter Zarządzaj listami produktów w Google Manufacturer Center

Network Management API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

OS Config API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

OpenID Connect, 1.0

Zakresy
e-mailWyświetlanie podstawowego adresu e-mail Twojego konta Google
OpenIDPowiązanie informacji na Twój temat z Twoimi danymi osobowymi dostępnymi w Google
profilWyświetlanie Twoich prywatnych informacji, w tym udostępnionych przez Ciebie publicznie

PageSpeed Insights API, wersja 5

Zakresy
openid Powiązać Cię z Twoimi danymi osobowymi w Google

People API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/contactsPrzeglądanie, edytowanie i trwałe usuwanie Twoich kontaktów
https://www.googleapis.com/auth/contacts.other.readonlyWyświetl i pobierz informacje kontaktowe automatycznie zapisane w „Innych kontaktach”
https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonlyPrzeglądaj i pobieraj kontakty
https://www.googleapis.com/auth/directory.readonlyWyświetlanie i pobieranie katalogu G Suite organizacji
https://www.googleapis.com/auth/user.addresses.readWyświetlanie Twoich adresów
https://www.googleapis.com/auth/user.birthday.readWyświetlanie i pobieranie Twojej dokładnej daty urodzenia
https://www.googleapis.com/auth/user.emails.readWyświetlanie i pobieranie wszystkich adresów e-mail na koncie Google
https://www.googleapis.com/auth/user.gender.readWyświetlanie płci
https://www.googleapis.com/auth/user.organization.readWyświetlanie informacji o Tobie związanych z wykształceniem, historią zatrudnienia i organizacją.
https://www.googleapis.com/auth/user.phonenumbers.readWyświetlanie i pobieranie Twoich prywatnych numerów telefonów
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailWyświetlanie podstawowego adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profileWyświetlanie Twoich prywatnych informacji, w tym udostępnionych przez Ciebie publicznie

Photos Library API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/photoslibraryWyświetlanie i porządkowanie elementów w Twojej bibliotece Zdjęć Google oraz przesyłanie elementów do Twojej biblioteki Zdjęć Google
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.appendonlyDodawanie elementów do Twojej biblioteki Zdjęć Google
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.edit.appcreateddataEdytowanie informacji dotyczących zdjęć, filmów i albumów utworzonych w tej aplikacji, w tym tytułów, opisów i okładek
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.readonlyWyświetlanie Twojej biblioteki Zdjęć Google
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.readonly.appcreateddataZarządzanie zdjęciami dodanymi przez tę aplikację
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.sharingZarządzanie albumami udostępnionymi i dodawanie do nich elementów w Twoim imieniu

Policy troubleshooter API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Recommender API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

SAS Portal API, v1alpha1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/sasportalCzytanie, tworzenie, aktualizowanie i usuwanie danych w SAS Portal.

SAS Portal API (testowanie), v1alpha1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/sasportalCzytanie, tworzenie, aktualizowanie i usuwanie danych w SAS Portal.

Search Ads 360 API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/doubleclicksearch Wyświetlaj dane reklamowe w DoubleClick Search i zarządzaj nimi

Secret Manager API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Security Command Center API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Bezserwerowy interfejs API dostępu do VPC, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Service Consumer Management API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Service Management API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/service.managementZarządzanie konfiguracją usług interfejsu Google API
https://www.googleapis.com/auth/service.management.readonlyZobacz konfigurację usług interfejsu Google API

Service Networking API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/service.managementZarządzanie konfiguracją usług interfejsu Google API

Service Usage API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyWyświetlanie Twoich danych z usług Google Cloud i wyświetlanie adresu e-mail Twojego konta Google
https://www.googleapis.com/auth/service.managementZarządzanie konfiguracją usług interfejsu Google API

Storage Transfer API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

Street View Publish API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/streetviewpublish Publikuj zdjęcia sferyczne i zarządzaj nimi w Google Street View

Interfejs Tag Manager API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.delete.containers Usuń kontenery Menedżera tagów Google
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers Zarządzaj kontenerem Menedżera tagów Google i jego składnikami podrzędnymi, z wyłączeniem wersjonowania i publikowania
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containerversions Zarządzaj wersjami kontenerów Menedżera tagów Google
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.manage.accounts Wyświetlaj swoje konta Menedżera tagów Google i zarządzaj nimi
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.manage.users Zarządzaj uprawnieniami użytkowników na koncie i kontenerze Menedżera tagów Google
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.publish Opublikuj wersje kontenera Menedżera tagów Google
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.readonly Wyświetl swój kontener Menedżera tagów Google i jego składniki podrzędne

Web Security Scanner API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformWyświetlanie, edytowanie, konfigurowanie i usuwanie danych w Google Cloud oraz sprawdzanie adresu e-mail Twojego konta Google.

YouTube Analytics API, wersja 2

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/youtube Zarządzaj swoim kontem YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonly Wyświetl swoje konto YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner Wyświetlaj swoje zasoby i powiązane treści w YouTube oraz zarządzaj nimi
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly Wyświetlaj finansowe i niepieniężne raporty YouTube Analytics dotyczące treści w YouTube
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics.readonly Wyświetlaj raporty YouTube Analytics dotyczące swoich treści w YouTube

YouTube Data API v3, wersja 3

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/youtubeZarządzanie kontem YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.channel-memberships.creatorWyświetlanie listy aktualnie aktywnych użytkowników wspierających kanał, ich obecnych poziomów i dat rozpoczęcia wsparcia
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-sslPrzeglądanie, edytowanie i trwałe usuwanie Twoich filmów, ocen, komentarzy i napisów z YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonlyWyświetlanie konta YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.uploadZarządzanie filmami w YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartnerPrzeglądaj zasoby oraz powiązane treści i zarządzaj nimi w serwisie YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner-channel-auditPrzeglądanie prywatnych danych kanału YouTube istotnych podczas rozmowy z partnerem YouTube

YouTube Reporting API, wersja 1

Zakresy
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly Wyświetlaj finansowe i niepieniężne raporty YouTube Analytics dotyczące treści w YouTube
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics.readonly Wyświetlaj raporty YouTube Analytics dotyczące swoich treści w YouTube