Dokumentacja interfejsu API komponentów AMP

Na tej stronie znajdziesz opis interfejsu API komponentu AMP <amp-onetap-google>.

Informacje o korzystaniu z pośrednich elementów iframe znajdziesz w przewodniku Integrowanie jednym dotknięciem z użyciem elementów iframe.

Wczytaj komponent AMP <amp-onetap-google>

Umieść ten fragment kodu na wszystkich stronach AMP, na których chcesz używać komponentu AMP <amp-onetap-google>:

<script custom-element="amp-onetap-google" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-onetap-google-0.1.js" async></script>

Komponent AMP <amp-onetap-google>

Tabela poniżej zawiera listę atrybutów danych wraz z opisami:

Atrybut
data-src Identyfikator URI pośredniego elementu iframe jednym dotknięciem
layout Układ komponentu AMP. Dozwolone jest tylko ustawienie „nodisplay”.

data-src

Ten atrybut to identyfikator URI pośredniego elementu iframe jednym dotknięciem. Więcej informacji znajdziesz w tej tabeli:

Typ Wymagane Przykład
string, Tak data-src="https://example.com/onetap_iframe.html"

układ : layout (might be used for DTP, web and app design)

Ten atrybut określa układ komponentu AMP, który jest wymaganym atrybutem komponentów AMP. W komponencie <amp-onetap-google> dozwolona jest tylko wartość „nodisplay”. Więcej informacji znajdziesz w tej tabeli:

Typ Wymagane Przykład
string, Tak layout="nondisplay"