การอ้างอิง XML ของการค้นหาและคำแนะนำ

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลอ้างอิงสำหรับข้อความขอคำแนะนำ ข้อความตอบกลับคำแนะนำ และข้อความค้นหาแบบ XML ของ Google

<Hint> (ข้อความตอบกลับคำแนะนำ)

องค์ประกอบรูทของข้อความตอบกลับคำแนะนำ ข้อความตอบกลับคำแนะนำจะระบุว่าควรปรับราคาของชุดค่าผสมของโรงแรม/แผนการเดินทางใดบ้าง ข้อความเหล่านี้จะเป็นการตอบกลับข้อความขอคำแนะนำจาก Google

ข้อความตอบกลับคำแนะนำควรระบุเฉพาะโรงแรมที่มีการเปลี่ยนแปลงราคานับจากครั้งล่าสุดที่ Google ได้รับการตอบกลับคำแนะนำที่สำเร็จจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ข้อความตอบกลับคำแนะนำจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อระบุว่า Google ควรปรับราคาของโรงแรมและแผนการเดินทางใดบ้าง

 • แผนการเดินทางที่แน่นอน: ชุดค่าผสมของวันที่เช็คอินและระยะเวลาในการเข้าพัก
 • ช่วงวันที่เช็คอิน: ระบุช่วงวันที่เช็คอิน โดยเริ่มด้วยวันที่เช็คอินครั้งแรกและลงท้ายด้วยวันที่เช็คอินล่าสุด
 • การเข้าพักตามช่วงเวลา (หรือแผนการเดินทางตามช่วงเวลา)

โดยวิธีเหล่านี้แต่ละวิธีต้องใช้ไวยากรณ์ที่แตกต่างกันสำหรับข้อความตอบกลับคำแนะนำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อความตอบกลับคำแนะนำ

ไวยากรณ์

องค์ประกอบ <Hint> ใช้ไวยากรณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความตอบกลับคำแนะนำดังต่อไปนี้

แผนการเดินทางที่แน่นอน

ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงไวยากรณ์สำหรับแผนการเดินทางที่แน่นอนในข้อความตอบกลับคำแนะนำ

<!-- Exact Itinerary Hint Response -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Hint>
 <Item>
  <Property>hotel_ID</Property>
  ...
  <Stay>
   <CheckInDate>checkin_date</CheckInDate>
   <LengthOfStay>number_of_nights</LengthOfStay>
  </Stay>
 </Item>
 ...
</Hint>

ช่วงวันที่เช็คอิน

ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงไวยากรณ์สำหรับช่วงวันที่เช็คอินในข้อความตอบกลับคำแนะนำ

<!-- Check-in Ranges Hint Response -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Hint>
 <Item>
  <!-- At least one is required -->
  <!-- Can be > 1 if MultipleItineraries is "checkin_range" in your QueryControl message -->
  <Property>hotel_ID</Property>
  [...]

  <!-- Required -->
  <FirstDate>first_checkin_date</FirstDate>
  <!-- Required -->
  <LastDate>last_checkin_date</LastDate>
 </Item>
 ...
</Hint>

การเข้าพักตามช่วงเวลา

ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงไวยากรณ์สำหรับการเข้าพักตามช่วงเวลาในข้อความตอบกลับคำแนะนำ

<!-- Ranged Stay Hint Response -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Hint>
 <Item>
  <!-- At least one is required -->
  <!-- Can be > 1 if MultipleItineraries is "affected_dates" in your QueryControl message -->
  <Property>hotel_ID</Property>
  [...]

  <StaysIncludingRange>
   <!-- Required -->
   <FirstDate>first_date</FirstDate>

   <!-- Optional -->
   <LastDate>last_date</LastDate>
  </StaysIncludingRange>
 </Item>
 ...
</Hint>

แอตทริบิวต์

องค์ประกอบ <Hint> ไม่มีแอตทริบิวต์

องค์ประกอบย่อย

องค์ประกอบ <Hint> มีองค์ประกอบย่อยต่อไปนี้

องค์ประกอบย่อย ต้องระบุหรือไม่ ประเภท ประเภทการตอบกลับคำแนะนำ คำอธิบาย
<CheckInDate> ต้องระบุ Date แผนการเดินทางที่แน่นอน วันที่เช็คอินสำหรับแผนการเดินทาง
<FirstDate> ต้องระบุ Date ช่วงวันที่เช็คอินและแผนการเดินทางตามช่วงเวลา วันที่แรกของช่วงวันที่สำหรับข้อความตอบกลับคำแนะนำของช่วงวันที่เช็คอินหรือการเข้าพักตามช่วงเวลา โดยนับรวมวันที่เลือกด้วย
<Item> ต้องระบุ Object ทั้งหมด คอนเทนเนอร์สำหรับโรงแรม/แผนการเดินทางที่จะอัปเดต
<LastDate> ต้องระบุ* Date ช่วงวันที่เช็คอินและแผนการเดินทางตามช่วงเวลา วันที่สุดท้ายของช่วงวันที่สำหรับข้อความตอบกลับคำแนะนำของช่วงวันที่เช็คอินหรือการเข้าพักตามช่วงเวลา โดยนับรวมวันที่เลือกด้วย

* องค์ประกอบนี้ไม่จำเป็นต้องระบุสำหรับการเข้าพักตามช่วงเวลา

<LengthOfStay> ต้องระบุ Integer แผนการเดินทางที่แน่นอน จำนวนคืนสำหรับแผนการเดินทาง ซึ่งแสดงเป็นจำนวนเต็มบวก
<Property> ต้องระบุ String ทั้งหมด รหัสของโรงแรม ซึ่งใช้รหัสเดียวกันกับข้อมูลโรงแรม ระบบจะกำหนดจำนวนขององค์ประกอบ <Property> ที่คุณจะระบุในบล็อก <Item> เดียวได้จากประเภทของข้อความตอบกลับคำแนะนำดังต่อไปนี้

 • แผนการเดินทางที่แน่นอน: โรงแรมสูงสุด 100 แห่ง
 • ช่วงวันที่เช็คอิน: มีมากกว่า 1 รายการหากคุณตั้งค่า <MultipleItineraries> เป็น "checkin_range" ในข้อความ <QueryControl>
 • การเข้าพักตามช่วงเวลา: มีมากกว่า 1 รายการหากคุณตั้งค่า <MultipleItineraries> เป็น "affected_dates" ในข้อความ <QueryControl>
<Stay> ต้องระบุ Object แผนการเดินทางที่แน่นอน คอนเทนเนอร์สำหรับองค์ประกอบ <CheckinDate> และ <LengthOfStay> ในข้อความตอบกลับคำแนะนำของแผนการเดินทางที่แน่นอน <Item> แต่ละรายการจะมี <Stay> ได้เพียงรายการเดียว
<StaysIncludingRange> ต้องระบุ Object การเข้าพักตามช่วงเวลา คอนเทนเนอร์สำหรับองค์ประกอบ <FirstDate> และ <LastDate> ในข้อความตอบกลับคำแนะนำของการเข้าพักตามช่วงเวลา

ตัวอย่าง

แผนการเดินทางที่แน่นอน

ตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการกำหนดแผนการเดินทางหลายรายการสำหรับข้อความตอบกลับคำแนะนำของที่พักเดียว

<!-- Exact Itinerary Hint Response -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Hint>
 <Item>
  <Property>12345</Property>
  <Stay>
   <CheckInDate>2018-07-03</CheckInDate>
   <LengthOfStay>3</LengthOfStay>
  </Stay>
 </Item>
 <Item>
  <Property>12345</Property>
  <Stay>
   <CheckInDate>2018-07-03</CheckInDate>
   <LengthOfStay>4</LengthOfStay>
  </Stay>
 </Item>
</Hint>

ช่วงวันที่เช็คอิน

ตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการระบุโรงแรม 2 แห่งที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาและระบบควรดึงข้อมูลอีกครั้ง Google ได้รับแผนการเดินทางทั้งหมดระหว่างวันที่ 3 ถึง 6 กรกฎาคมสำหรับที่พัก 12345 และ 67890 ดังนี้

<!-- Check-in Ranges Hint Response -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Hint>
 <Item>
  <Property>12345</Property>
  <Property>67890</Property>
  <FirstDate>2018-07-03</FirstDate>
  <LastDate>2018-07-06</LastDate>
 </Item>
</Hint>

โปรดทราบว่าหากต้องการให้ข้อความช่วงวันที่เช็คอินระบุที่พักได้หลายแห่งใน <Item> รายการเดียว ค่า <MultipleItineraries> ใน <QueryControl> ต้องมีการตั้งค่าเป็น "checkin_range"

การเข้าพักตามช่วงเวลา

ตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการแสดงวิธีใช้การเข้าพักตามช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 2 แบบ โดยแบบหนึ่งเป็นตัวอย่างสำหรับการเข้าพักหลายคืน และอีกแบบหนึ่งเป็นตัวอย่างสำหรับการเข้าพักคืนเดียว

<!-- Ranged Stay Hint Response -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Hint>
 <!-- Google fetches prices for all itineraries (first and last date are set) -->
 <Item>
  <Property>12345</Property>
  <StaysIncludingRange>
   <FirstDate>2018-07-03</FirstDate>
   <LastDate>2018-07-06</LastDate>
  </StaysIncludingRange>
 </Item>

 <!-- Google fetches prices for a single night (first date only) -->
 <Item>
  <Property>67890</Property>
  <StaysIncludingRange>
   <FirstDate>2018-07-03</FirstDate>
  </StaysIncludingRange>
 </Item>
</Hint>

โปรดทราบว่าหากต้องการให้ข้อความการเข้าพักตามช่วงเวลาระบุที่พักได้หลายแห่งใน <Item> รายการเดียว ค่า <MultipleItineraries> ใน <QueryControl> ต้องมีการตั้งค่าเป็น "affected_dates"

โดยในแต่ละตัวอย่าง Google จะตอบกลับด้วย <Query> จากนั้นคุณควรตอบกลับด้วย <Transaction> ที่มีการอัปเดตราคาสำหรับโรงแรม/แผนการเดินทางที่ระบุ

<HintRequest>

องค์ประกอบรูทของข้อความขอคำแนะนำ Google จะส่งข้อความขอคำแนะนำไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณและรอการตอบกลับที่ระบุโรงแรมและแผนการเดินทางที่มีการเปลี่ยนแปลงราคานับจากครั้งล่าสุดที่ Google ได้รับการตอบกลับคำแนะนำที่สำเร็จจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

หากมีการเปลี่ยนแปลงราคา Google จะส่ง <Query> ซึ่งดึงข้อมูลราคาที่อัปเดตสำหรับโรงแรมและแผนการเดินทางที่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อความขอคำแนะนำ

ไวยากรณ์

องค์ประกอบ <HintRequest> ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้

ไวยากรณ์

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<HintRequest>
 <LastFetchTime>last_fetch_time</LastFetchTime>
</HintRequest>

แอตทริบิวต์

องค์ประกอบ <HintRequest> ไม่มีแอตทริบิวต์

องค์ประกอบย่อย

องค์ประกอบ <HintRequest> มีองค์ประกอบย่อยต่อไปนี้

องค์ประกอบย่อย ประเภท คำอธิบาย
<LastFetchTime> DateTime เวลาล่าสุดที่ Google ได้รับข้อความตอบกลับคำแนะนำจากการส่งข้อความขอคำแนะนำ

หากเวลานี้เกิดก่อนเวลาล่าสุดที่อัปเดตราคาในเซิร์ฟเวอร์ คุณควรตอบกลับด้วยข้อความตอบกลับคำแนะนำโดยระบุว่าโรงแรมใดมีการเปลี่ยนแปลงราคาบ้าง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อความตอบกลับคำแนะนำ

ตัวอย่าง

ข้อความขอคำแนะนำ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงข้อความขอคำแนะนำ

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<HintRequest id="ABCDEF" timestamp="2018-06-07T16:20:00Z">
 <LastFetchTime>2018-03-25T00:04:09Z</LastFetchTime>
</HintRequest>

<Query>

องค์ประกอบรูทของข้อความค้นหา ข้อความค้นหาคือคำขอจาก Google สำหรับการอัปเดตราคาหรือข้อมูลเมตา โดยจะใช้กับวิธีการส่งข้อมูลราคาทั้งแบบพุลและแบบราคาที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อความค้นหามี 2 ประเภท ได้แก่

 • ราคา: Google จะส่งคำขออัปเดตราคาสำหรับโรงแรมที่ระบุ เมื่อได้รับข้อความค้นหาราคา คุณควรตอบกลับด้วยข้อความ <Transaction> ที่มีข้อมูลราคาที่ขอในองค์ประกอบ <Result>

  คำขอข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์คือข้อความค้นหาราคาประเภทพิเศษที่ Google ขอให้อัปเดตราคาแบบเรียลไทม์

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาพรวมราคา

 • ข้อมูลเมตา: Google จะส่งคำขออัปเดตข้อมูลเมตาสำหรับห้องพักและแพ็กเกจห้องพักของโรงแรมที่ระบุ เมื่อได้รับข้อความค้นหาข้อมูลเมตา คุณควรตอบกลับด้วยข้อความ <Transaction> ที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักและแพ็กเกจห้องพักในองค์ประกอบ <PropertyDataSet>

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลเมตาของแพ็กเกจห้องพัก

ไวยากรณ์ของข้อความจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความ ซึ่งส่วนนี้จะอธิบายไวยากรณ์ของข้อความทั้ง 2 ประเภท

ไวยากรณ์

องค์ประกอบ <Query> ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้

ไวยากรณ์

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Query latencySensitive="true_or_false">
<!-- The "latencySensitive" attribute appears only with Live Pricing Queries -->

 <!-- PRICING QUERIES -->
  <Checkin>YYYY-MM-DD</Checkin>

  <Nights>number_of_nights</Nights>

  <!-- Only for Check-in Date Range pricing queries (Changed Pricing) -->
  <FirstDate>YYYY-MM-DD</FirstDate>
  <LastDate>YYYY-MM-DD</LastDate>

  <!-- Only for Ranged Stay pricing queries (Changed Pricing) -->
  <AffectedNights>number_of_nights</AffectedNights>

  <PropertyList>
   <Property>hotel_id</Property>
    ...
  </PropertyList>

  <!-- Only for Live Pricing Queries -->
  <DeadlineMs>deadline</DeadlineMs>
  <Context>
   <Occupancy>total_number_of_guests</Occupancy>
   <UserCountry>country_code</UserCountry>
   <UserDevice>device_type</UserDevice>
  </Context>

 <!-- METADATA QUERIES -->
  <HotelInfoProperties>
   <Property>property_ID</Property>
   ...
  </HotelInfoProperties>

</Query>

แอตทริบิวต์

องค์ประกอบ <Query> อาจมีแอตทริบิวต์ 1 รายการ: <LatencySensitive>

คุณจะระบุแอตทริบิวต์ <LatencySensitive> หรือไม่ก็ได้ เมื่อระบุและตั้งค่าเป็น true แอตทริบิวต์ดังกล่าวจะบ่งบอกว่าการค้นหาคือคำขอข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ หากต้องการให้ Google ส่งการค้นหาที่มีแอตทริบิวต์ <LatencySensitive> โปรดส่งคำขอไปให้ผู้จัดการลูกค้าด้านเทคนิคของคุณ

องค์ประกอบย่อย

องค์ประกอบ <Query> มีองค์ประกอบย่อยต่อไปนี้

องค์ประกอบย่อย ประเภทการค้นหา ประเภท คำอธิบาย
<AffectedNights> ราคา Integer จำนวนคืนสำหรับการเข้าพักตามช่วงเวลา องค์ประกอบนี้ใช้เฉพาะกับการค้นหาราคาสำหรับการเข้าพักตามช่วงเวลาที่ใช้กับราคาที่มีการเปลี่ยนแปลง
<Checkin> ราคา Date วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ระบุ
<Context> ราคา (คำขอข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์เท่านั้น) Object สำหรับคำขอข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ ให้ระบุพารามิเตอร์บางรายการที่ใช้ในการค้นหา องค์ประกอบย่อยประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
 • <Occupancy>: จำนวนแขกทั้งหมด
 • <OccupancyDetails>: ประเภทของแขก เช่น ผู้ใหญ่หรือเด็ก
 • <UserCountry>: ประเทศที่ผู้ใช้อาศัยอยู่
 • <UserDevice>: ประเภทของอุปกรณ์ที่แขกใช้ค้นหาโรงแรม เช่น "อุปกรณ์เคลื่อนที่" "แท็บเล็ต" หรือ "เดสก์ท็อป"

องค์ประกอบ <Context> อาจมีค่าซ้ำกันในคำขอเดียว ซึ่งช่วยให้มีการค้นหาสำหรับอัตราการเข้าพักที่แตกต่างกันได้ ดู <Context> สำหรับรายการองค์ประกอบย่อย ไวยากรณ์ และตัวอย่าง

<FirstDate> ราคา Date วันที่เริ่มต้นสำหรับช่วงของแผนการเดินทางที่จะนำราคานี้ไปใช้ องค์ประกอบนี้ใช้เฉพาะกับการค้นหาราคาสำหรับช่วงวันที่เช็คอินที่ใช้กับราคาที่มีการเปลี่ยนแปลง
<HotelInfoProperties> ข้อมูลเมตา String ที่พักอย่างน้อย 1 แห่งที่ Google ต้องการข้อมูลเมตาของห้องพักและแพ็กเกจห้องพักที่อัปเดตแล้วในข้อความการค้นหาข้อมูลเมตา องค์ประกอบนี้สามารถมีองค์ประกอบ <Property> อย่างน้อย 1 รายการที่ระบุรหัสที่พักของโรงแรมได้
<LastDate> ราคา Date วันที่สิ้นสุดสำหรับช่วงของแผนการเดินทางที่จะนำราคานี้ไปใช้ องค์ประกอบนี้ใช้เฉพาะกับการค้นหาราคาสำหรับช่วงวันที่เช็คอินที่ใช้กับพุล + คำแนะนำ
<Nights> ราคา จำนวนเต็ม จำนวนคืนสำหรับแผนการเดินทางหนึ่งๆ สูงสุด 30 คืน
<PropertyList> ราคา ออบเจ็กต์ รหัสอย่างน้อย 1 รายการสำหรับโรงแรมที่ต้องอัปเดตราคา

กำหนดแต่ละโรงแรมในองค์ประกอบ <Property> ค่านี้เป็นสตริงที่ตรงกับรหัสโรงแรมในข้อมูลโรงแรม ตัวอย่างเช่น


<PropertyList>
 <Property>pid1</Property>
 <Property>pid2</Property>
</PropertyList>

ตัวอย่าง

การค้นหาราคา

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงข้อความค้นหาราคาที่ขอให้อัปเดตราคาสำหรับโรงแรมชุดหนึ่ง ซึ่งมีห้องว่าง 3 คืนและเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2018

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Query>
 <Checkin>2018-06-10</Checkin>
 <Nights>3</Nights>
 <PropertyList>
  <Property>pid5</Property>
  <Property>pid8</Property>
  <Property>pid13</Property>
  <Property>pid21</Property>
 </PropertyList>
</Query>

การค้นหาข้อมูลเมตา

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงข้อความการค้นหาข้อมูลเมตา

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Query>
 <HotelInfoProperties>
  <Property>pid5</Property>
  <Property>pid8</Property>
  <Property>pid13</Property>
  <Property>pid21</Property>
 </HotelInfoProperties>
</Query>

ดูตัวอย่างเพิ่มเติมของการค้นหาราคาสำหรับการเข้าพักตามช่วงเวลาและช่วงวันที่เช็คอินได้ที่ตัวอย่างข้อความค้นหา

<Context>

องค์ประกอบ <Context> จะอธิบายข้อมูลสำหรับคำขอข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ รวมถึงจำนวนและประเภทของแขก ประเทศของผู้ใช้ และอุปกรณ์ของผู้ใช้

ระบบจะไม่ใช้ <Context> หลายรายการกับประเทศหรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน เมื่อมีการใช้ <Context> หลายรายการเพื่อค้นหาอัตราการเข้าพักหลายรายการ โปรดระบุราคาของอัตราการเข้าพักแต่ละรายการเป็นแพ็กเกจห้องพักเพิ่มเติมสำหรับที่พัก/แผนการเดินทางที่เกี่ยวข้อง ที่พัก/แผนการเดินทางแต่ละรายการควรมีบล็อก <Result> เดียวที่มีราคาสำหรับอัตราการเข้าพักหลายรายการรวมอยู่ด้วย

ดูรายละเอียดการตอบกลับสำหรับการค้นหา <Context> ได้ที่ <OccupancyDetails>

ไวยากรณ์

องค์ประกอบ <Context> ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้

ไวยากรณ์

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Query latencySensitive="true_or_false">
 <Checkin>date</Checkin>
 <Nights>number_of_nights</Nights>
 <DeadlineMs>number_of_milliseconds</DeadlineMs>
 <PropertyList>
  <Property>property_ID</Property>
 </PropertyList>
 <Context>
  <Occupancy>total_number_of_guests</Occupancy>
  <OccupancyDetails>
   <NumAdults>number_of_adults</NumAdults>
   <Children>
    <Child age=age_of_one_child_guest/>
    <Child age=age_of_one_child_guest/>
   </Children>
  </OccupancyDetails>
  <UserCountry>end_user_country</UserCountry>
  <UserDevice>user_device_type</UserDevice>
 </Context>
</Query>

องค์ประกอบย่อย

องค์ประกอบ <Context> มีองค์ประกอบย่อยต่อไปนี้

องค์ประกอบย่อย ประเภทการค้นหา ประเภท คำอธิบาย
<Occupancy> ราคา จำนวนเต็ม ระบุจำนวนแขกทั้งหมด

แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องระบุ แต่การค้นหาด้วย <Occupancy> ควรส่งผลให้มีข้อความธุรกรรมที่มีการกำหนดแพ็กเกจห้องพักที่เหมาะสมสำหรับ <Occupancy> แต่ละรายการที่ค้นหา

หมายเหตุ: <Occupancy> อาจไม่ปรากฏในการค้นหาเสมอไป ในกรณีดังกล่าว คุณควรแสดงราคาของอัตราการเข้าพักทั้งหมด

<OccupancyDetails> ราคา ออบเจ็กต์ ขึ้นต้นด้วย <Occupancy> ระบุแขกตามประเภท โดยให้มีข้อมูลต่อไปนี้

 • <NumAdults>: จำนวนแขกที่เป็นผู้ใหญ่
 • <Children> และ <Child "age">: ระบุว่าแขกรายใดที่เป็นเด็ก (ปกติแล้วคือผู้มีอายุ 0-17 ปี) และอาจรวมถึงอายุของเด็กแต่ละคน
 • แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องระบุ แต่การค้นหาด้วย <OccupancyDetails> ควรส่งผลให้มีข้อความธุรกรรมที่มีการกำหนดแพ็กเกจห้องพักที่เหมาะสมสำหรับ <Occupancy> แต่ละรายการที่ค้นหา

  หมายเหตุ: <OccupancyDetails> อาจไม่ปรากฏในการค้นหาเสมอไป ในกรณีดังกล่าว คุณควรถือว่าแขกทุกคนเป็นผู้ใหญ่

<UserCountry> ราคา สตริง

กรองราคาตามประเทศที่ผู้ใช้อาศัยอยู่ ค่าจะเป็นรหัสประเทศ 2 ตัวอักษร เช่น "US" สำหรับสหรัฐอเมริกา หรือรหัสภูมิภาค เช่น "EU" สำหรับ "ยุโรป"

การค้นหาด้วยการกำหนด <UserCountry> ควรส่งผลให้มีข้อความธุรกรรมที่มีการกำหนดบล็อก <Rates> ที่เหมาะสมสำหรับประเทศที่ค้นหา

<UserDevice> ราคา สตริง

กรองราคาตามประเภทอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้ในการค้นหา ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • อุปกรณ์เคลื่อนที่
 • เดสก์ท็อป
 • แท็บเล็ต

การค้นหาด้วยการกำหนด <UserDevice> ควรส่งผลให้มีข้อความธุรกรรมที่มีการกำหนดบล็อก <Rates> ที่เหมาะสมสำหรับประเภทอุปกรณ์ที่ค้นหา

ตัวอย่าง

อัตราการเข้าพัก

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงคำขอข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์สำหรับ <Occupancy> ภายใน <Context> คำขอข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์สำหรับแขกที่เป็นผู้ใหญ่ 3 คน

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Query latencySensitive="true">
 <Checkin>2017-06-07</Checkin>
 <Nights>4</Nights>
 <DeadlineMs>500</DeadlineMs>
 <PropertyList>
  <Property>45617</Property>
 </PropertyList>
 <Context>
  <Occupancy>3</Occupancy>
  <UserCountry>US</UserCountry>
  <UserDevice>mobile</UserDevice>
 </Context>
</Query>

รายละเอียดอัตราการเข้าพัก

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงคำขอข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ด้วย <OccupancyDetails> ภายใน <Context> คำขอข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์สำหรับแขก 4 คน ซึ่ง 2 คนเป็นเด็ก และมองหาราคาที่เหมาะกับการจองสำหรับแขกจากสหรัฐอเมริกาโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Query latencySensitive="true">
 <Checkin>2017-06-07</Checkin>
 <Nights>5</Nights>
 <DeadlineMs>500</DeadlineMs>
 <PropertyList>
  <Property>8675309</Property>
 </PropertyList>
 <Context>
  <Occupancy>4</Occupancy>
  <OccupancyDetails>
   <NumAdults>2</NumAdults>
   <Children>
    <Child age="4"/>
    <Child age="12"/>
   </Children>
  </OccupancyDetails>
  <UserCountry>US</UserCountry>
  <UserDevice>mobile</UserDevice>
 </Context>
</Query>

บริบทหลายรายการ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการใช้องค์ประกอบ <Context> เพิ่มเติมในคำขอข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Query latencySensitive="true">
 <Checkin>2017-06-07</Checkin>
 <Nights>4</Nights>
 <DeadlineMs>500</DeadlineMs>
 <PropertyList>
  <Property>45617</Property>
 </PropertyList>
 <Context>
  <Occupancy>3</Occupancy>
  <UserCountry>US</UserCountry>
  <UserDevice>mobile</UserDevice>
 </Context>
 <Context>
  <Occupancy>6</Occupancy>
  <OccupancyDetails>
   <NumAdults>4</NumAdults>
   <Children>
    <Child age="6"/>
    <Child age="10"/>
   </Children>
  </OccupancyDetails>
  <UserCountry>US</UserCountry>
  <UserDevice>mobile</UserDevice>
 </Context>
</Query>