การนำห้องว่างออก

หากชุดค่าผสมของที่พัก/แผนการเดินทางไม่พร้อมใช้งาน คุณจะนำออกได้ด้วยข้อความ Transaction โดยปกติแล้วคุณจะใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคืนหนึ่งๆ (หรือช่วงคืนหนึ่งๆ) มีการจองเต็มแล้ว

เราจะอธิบายวิธีการเหล่านี้ในส่วนถัดไป

การนำห้องว่างออกด้วยข้อความ Transaction

หากต้องการนำที่พัก/แผนการเดินทางที่เฉพาะเจาะจงออกจากห้องว่างทันที ให้ใช้ข้อความ Transaction องค์ประกอบรูทคือ <Transaction>

ให้ระบุการตั้งค่าต่อไปนี้ในข้อความสำหรับแผนการเดินทางแต่ละรายการที่ต้องการนำออก (ในองค์ประกอบ <Result>)

 1. กำหนด <Baserate> เป็น "-1"
 2. กำหนด <Taxes> เป็น "0"
 3. กำหนด <OtherFees> เป็น "0"

ตัวอย่างต่อไปนี้นำแผนการเดินทางหลายรายการ (การเข้าพัก 1 คืนสำหรับวันที่ที่แตกต่างกัน) ของโรงแรม "1123581321" ออกจากห้องว่าง

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Transaction timestamp="2017-07-18T16:20:00-04:00" id="42">
 <Result>
  <Property>1123581321</Property>
  <Checkin>2018-06-07</Checkin>
  <Nights>1</Nights>
  <Baserate currency="USD">-1</Baserate>
  <Tax currency="USD">0</Tax>
  <OtherFees currency="USD">0</OtherFees>
 </Result>
 <Result>
  <Property>1123581321</Property>
  <Checkin>2018-06-08</Checkin>
  <Nights>1</Nights>
  <Baserate currency="USD">-1</Baserate>
  <Tax currency="USD">0</Tax>
  <OtherFees currency="USD">0</OtherFees>
 </Result>
 <Result>
  <Property>1123581321</Property>
  <Checkin>2018-06-09</Checkin>
  <Nights>1</Nights>
  <Baserate currency="USD">-1</Baserate>
  <Tax currency="USD">0</Tax>
  <OtherFees currency="USD">0</OtherFees>
 </Result>
</Transaction>

ตามที่เห็นในตัวอย่างนี้ คุณต้องกำหนดองค์ประกอบ <Baserate> เป็น "-1" อย่างชัดเจนสำหรับแผนการเดินทางแต่ละรายการ (ชุดค่าผสมของวันที่เช็คอินและจำนวนคืน) สำหรับห้องที่ไม่พร้อมให้บริการ นอกจากนี้ คุณต้องกำหนด <Taxes> และ <OtherFees> เป็น 0

หากต้องการนำแพ็กเกจห้องพักออก อย่ากำหนด <Baserate> ขององค์ประกอบ <RoomBundle> เป็น "-1" แต่ให้ลบองค์ประกอบ <RoomBundle> ออกจาก <Result> แทน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การนำแพ็กเกจห้องพักออก