Maksimum Performans Kampanyası Bütçesi Oluşturma

Maksimum Performans kampanyası, diğer tüm kampanyalar gibi bütçe gerektirir, ancak aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

Kampanyanız için seçilen dönüşüm işlemleri için EBM'nizin veya dönüşüm başına maliyetinizin en az üç katı tutarında bir ortalama günlük bütçeyi deneyin. Genel olarak bütçe, hesabınızdaki iyi performans gösteren diğer kampanyalarla tutarlı olmalıdır. Bütçe seçme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bütçe, EBM veya dönüşüm başına maliyete göre çok düşükse, gelişim dönemi daha yavaş olabilir veya birkaç gün içinde daha az dönüşüm görebilirsiniz.

Java

/** Creates a MutateOperation that creates a new CampaignBudget. */
private MutateOperation createCampaignBudgetOperation(long customerId) {
 CampaignBudget campaignBudget =
   CampaignBudget.newBuilder()
     .setName("Performance Max campaign budget #" + getPrintableDateTime())
     // The budget period already defaults to DAILY.
     .setAmountMicros(50_000_000)
     .setDeliveryMethod(BudgetDeliveryMethod.STANDARD)
     // A Performance Max campaign cannot use a shared campaign budget.
     .setExplicitlyShared(false)
     // Set a temporary ID in the budget's resource name, so it can be referenced
     // by the campaign in later steps.
     .setResourceName(ResourceNames.campaignBudget(customerId, BUDGET_TEMPORARY_ID))
     .build();

 return MutateOperation.newBuilder()
   .setCampaignBudgetOperation(
     CampaignBudgetOperation.newBuilder().setCreate(campaignBudget).build())
   .build();
}
   

C#

/// <summary>
/// Creates a MutateOperation that creates a new CampaignBudget.
///
/// A temporary ID will be assigned to this campaign budget so that it can be
/// referenced by other objects being created in the same Mutate request.
/// </summary>
/// <param name="budgetResourceName">The temporary resource name of the budget to
/// create.</param>
/// <returns>A MutateOperation that creates a CampaignBudget.</returns>
private MutateOperation CreateCampaignBudgetOperation(string budgetResourceName)
{
  MutateOperation operation = new MutateOperation
  {
    CampaignBudgetOperation = new CampaignBudgetOperation
    {
      Create = new CampaignBudget
      {
        Name = "Performance Max campaign budget #"
         + ExampleUtilities.GetRandomString(),

        // The budget period already defaults to DAILY.
        AmountMicros = 50000000,
        DeliveryMethod = BudgetDeliveryMethod.Standard,

        // A Performance Max campaign cannot use a shared campaign budget.
        ExplicitlyShared = false,

        // Set a temporary ID in the budget's resource name so it can be referenced
        // by the campaign in later steps.
        ResourceName = budgetResourceName
      }
    }
  };

  return operation;
}

   

PHP

private static function createCampaignBudgetOperation(int $customerId): MutateOperation
{
  // Creates a mutate operation that creates a campaign budget operation.
  return new MutateOperation([
    'campaign_budget_operation' => new CampaignBudgetOperation([
      'create' => new CampaignBudget([
        // Sets a temporary ID in the budget's resource name so it can be referenced
        // by the campaign in later steps.
        'resource_name' => ResourceNames::forCampaignBudget(
          $customerId,
          self::BUDGET_TEMPORARY_ID
        ),
        'name' => 'Performance Max campaign budget #' . Helper::getPrintableDatetime(),
        // The budget period already defaults to DAILY.
        'amount_micros' => 50000000,
        'delivery_method' => BudgetDeliveryMethod::STANDARD,
        // A Performance Max campaign cannot use a shared campaign budget.
        'explicitly_shared' => false
      ])
    ])
  ]);
}
   

Python

def create_campaign_budget_operation(
  client,
  customer_id,
):
  """Creates a MutateOperation that creates a new CampaignBudget.

  A temporary ID will be assigned to this campaign budget so that it can be
  referenced by other objects being created in the same Mutate request.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.

  Returns:
    a MutateOperation that creates a CampaignBudget.
  """
  mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
  campaign_budget_operation = mutate_operation.campaign_budget_operation
  campaign_budget = campaign_budget_operation.create
  campaign_budget.name = f"Performance Max campaign budget #{uuid4()}"
  # The budget period already defaults to DAILY.
  campaign_budget.amount_micros = 50000000
  campaign_budget.delivery_method = (
    client.enums.BudgetDeliveryMethodEnum.STANDARD
  )
  # A Performance Max campaign cannot use a shared campaign budget.
  campaign_budget.explicitly_shared = False

  # Set a temporary ID in the budget's resource name so it can be referenced
  # by the campaign in later steps.
  campaign_budget.resource_name = client.get_service(
    "CampaignBudgetService"
  ).campaign_budget_path(customer_id, _BUDGET_TEMPORARY_ID)

  return mutate_operation
   

Ruby

# Creates a MutateOperation that creates a new CampaignBudget.
#
# A temporary ID will be assigned to this campaign budget so that it can be
# referenced by other objects being created in the same Mutate request.
def create_campaign_budget_operation(client, customer_id)
 client.operation.mutate do |m|
  m.campaign_budget_operation = client.operation.create_resource.campaign_budget do |cb|
   cb.name = "Performance Max campaign budget #{SecureRandom.uuid}"
   # The budget period already defaults to DAILY.
   cb.amount_micros = 50_000_000
   cb.delivery_method = :STANDARD
    # A Performance Max campaign cannot use a shared campaign budget.
    cb.explicitly_shared = false

   # Set a temporary ID in the budget's resource name so it can be referenced
   # by the campaign in later steps.
   cb.resource_name = client.path.campaign_budget(customer_id, BUDGET_TEMPORARY_ID)
  end
 end
end
   

Perl

sub create_campaign_budget_operation {
 my ($customer_id) = @_;

 # Create a mutate operation that creates a campaign budget operation.
 return
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::GoogleAdsService::MutateOperation->
  new({
   campaignBudgetOperation =>
    Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::CampaignBudgetService::CampaignBudgetOperation
    ->new({
     create => Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::CampaignBudget->new(
      {
       # Set a temporary ID in the budget's resource name so it can be
       # referenced by the campaign in later steps.
       resourceName =>
        Google::Ads::GoogleAds::V17::Utils::ResourceNames::campaign_budget(
        $customer_id, BUDGET_TEMPORARY_ID
        ),
       name => "Performance Max campaign budget #" . uniqid(),
       # The budget period already defaults to DAILY.
       amountMicros  => 50000000,
       deliveryMethod => STANDARD,
       # A Performance Max campaign cannot use a shared campaign budget.
       explicitlyShared => "false",
      })})});
}
   

Maksimum Performans kampanyaları için etkileşimli kılavuzu kullanarak kampanya bütçesini nasıl oluşturacağınızı öğrenin.