Method: domains.trafficStats.get

Uzyskaj statystyki ruchu dla domeny w określonym dniu. Zwraca uprawnienie PERMISSION_DENIED, jeśli użytkownik nie ma uprawnień dostępu do statystyk ruchu w domenie.

Żądanie HTTP

GET https://gmailpostmastertools.googleapis.com/v1/{name=domains/*/trafficStats/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Nazwa zasobu statystyk ruchu, które chcesz uzyskać. Przykład: domeny/mojapoczta.mojadomena.com/trafficStats/20160807.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu TrafficStats.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/postmaster.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.