การดำเนินการในคลิกเดียว

การทำงานแบบคลิกเดียวช่วยให้ผู้ใช้ทำงานจากกล่องจดหมายได้โดยตรงโดยไม่ต้องออกจาก Gmail การดำเนินการแบบคลิกเดียวทำได้โดยการประกาศ HttpActionHandler ด้วย URL ของบริการ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่การจัดการคำขอการดำเนินการ

ปุ่มยืนยันใน Gmail
การดำเนินการด้วยคลิกเดียวใน Gmail

กรณีการใช้งาน

ปัจจุบันการทำงานแบบคลิกเดียวใน Gmail มีดังนี้

ก่อนเริ่มต้น

ยืนยันการทำงาน

คุณสามารถเพิ่มปุ่มยืนยันแบบคลิกเดียวในอีเมลที่กำหนดให้ผู้ใช้อนุมัติ ยืนยัน และรับทราบบางอย่าง เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม จะมีการส่งคำขอ HTTP จาก Google ไปยังบริการของคุณ โดยจะบันทึกการยืนยันไว้ โต้ตอบกับ ConfirmAction ได้ 1 ครั้งเท่านั้น

การประกาศต่อไปนี้จะเพิ่มปุ่ม ConfirmAction ลงในอีเมลเกี่ยวกับรายงานค่าใช้จ่าย

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "EmailMessage",
 "potentialAction": {
  "@type": "ConfirmAction",
  "name": "Approve Expense",
  "handler": {
   "@type": "HttpActionHandler",
   "url": "https://myexpenses.com/approve?expenseId=abc123"
  }
 },
 "description": "Approval request for John's $10.13 expense for office supplies"
}
</script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/EmailMessage">
 <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/ConfirmAction">
  <meta itemprop="name" content="Approve Expense"/>
  <div itemprop="handler" itemscope itemtype="http://schema.org/HttpActionHandler">
   <link itemprop="url" href="https://myexpenses.com/approve?expenseId=abc123"/>
  </div>
 </div>
 <meta itemprop="description" content="Approval request for John's $10.13 expense for office supplies"/>
</div>

บันทึกการกระทำ

ใช้ SaveAction เพื่ออธิบายการโต้ตอบ เช่น การบันทึกคูปองหรือการเพิ่มเพลงลงในคิวการฟัง โต้ตอบกับ SaveAction ได้ 1 ครั้งเท่านั้น

การประกาศต่อไปนี้จะเพิ่มปุ่ม SaveAction ลงในอีเมลเกี่ยวกับข้อเสนอ

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "EmailMessage",
 "potentialAction": {
  "@type": "SaveAction",
  "name": "Save Offer",
  "handler": {
   "@type": "HttpActionHandler",
   "url": "https://offers-everywhere.com/save?offerId=xyz789"
  }
 },
 "description": "$5 meal at Joe's Diner"
}
</script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/EmailMessage">
 <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/SaveAction">
  <meta itemprop="name" content="Save Offer"/>
  <div itemprop="handler" itemscope itemtype="http://schema.org/HttpActionHandler">
   <link itemprop="url" href="https://offers-everywhere.com/save?offerId=xyz789"/>
  </div>
 </div>
 <meta itemprop="description" content="$5 meal at Joe's Diner"/>
</div>

ทดสอบมาร์กอัปของคุณ

คุณตรวจสอบมาร์กอัปได้โดยใช้เครื่องมือทดสอบอีเมลมาร์กอัป วางในโค้ดมาร์กอัปและคลิกปุ่มตรวจสอบเพื่อสแกนเนื้อหาและรับรายงานเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ

สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่ใช้ได้กับการดำเนินการเหล่านี้ โปรดดูเอกสารสำหรับประเภท ConfirmAction และ SaveAction ที่เฉพาะเจาะจง