Method: users.settings.getVacation

Otomatik yanıtlayıcı ayarlarını alır.

HTTP isteği

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/vacation

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. "Me" özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, VacationSettings öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna bakın.