Method: users.settings.getVacation

Otomatik yanıtlayıcı ayarlarını alır.

HTTP isteği

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/vacation

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. Kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için "me" özel değeri kullanılabilir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, VacationSettings öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.