Method: users.messages.import

นำเข้าข้อความไปยังกล่องจดหมายของผู้ใช้รายนี้เท่านั้น โดยใช้การสแกนการส่งอีเมลแบบมาตรฐานและการจัดหมวดหมู่เหมือนกับการรับผ่าน SMTP วิธีการนี้ไม่ได้ทำการตรวจสอบ SPF จึงอาจใช้งานไม่ได้กับข้อความสแปมบางรายการ เช่น ข้อความที่พยายามทำการปลอมแปลงโดเมน วิธีการนี้จะไม่ส่งข้อความ

คำขอ HTTP

  • อัปโหลด URI สำหรับคำขออัปโหลดสื่อ:
    POST https://gmail.googleapis.com/upload/gmail/v1/users/{userId}/messages/import
  • URI ข้อมูลเมตาสำหรับคำขอที่มีเฉพาะข้อมูลเมตา:
    POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/messages/import

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
userId

string

อีเมลของผู้ใช้ สามารถใช้ค่าพิเศษ me เพื่อระบุผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
internalDateSource

enum (InternalDateSource)

แหล่งที่มาสำหรับวันที่ภายในของข้อความ Gmail

neverMarkSpam

boolean

ไม่ต้องสนใจผลการตัดสินของตัวแยกประเภทจดหมายขยะของ Gmail และอย่าทำเครื่องหมายอีเมลนี้ว่าเป็นสแปมในกล่องจดหมาย

processForCalendar

boolean

ประมวลผลคำเชิญในปฏิทินในอีเมลและเพิ่มการประชุมที่ดึงข้อมูลไปยัง Google ปฏิทินสำหรับผู้ใช้รายนี้

deleted

boolean

ทำเครื่องหมายอีเมลว่าลบอย่างถาวร (ไม่ใช่ TRASH) และแสดงต่อผู้ดูแลระบบห้องนิรภัยใน Google ห้องนิรภัยเท่านั้น ใช้กับบัญชี Google Workspace เท่านั้น

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อความของคำขอมีอินสแตนซ์ของ Message

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ Message

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องมีขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.insert

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการให้สิทธิ์