Google API ส่วนใหญ่ไม่ใช่ Google Data API เอกสารประกอบของ Google Data API นี้ใช้กับ API บางรายการเท่านั้นตามที่อธิบายไว้ในไดเรกทอรี GData API

เกี่ยวกับ Google Data Protocol

บริการบางอย่างของ Google ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันจากภายนอกผ่าน API ที่ใช้โปรโตคอลข้อมูลของ Google (GData) GData Protocol เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก REST สําหรับการอ่าน เขียน และแก้ไขข้อมูลบนเว็บ โดยรองรับโหมดหลัก 2 โหมดในการเข้าถึง ได้แก่ AtomPub และ JSON

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Google API ที่ใช้โปรโตคอล GData รวมถึงรายการ API ที่มาแทนที่ GData Protocol โปรดดูไดเรกทอรี GData API

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้สิทธิ์คําขอด้วย Google API เวอร์ชันใหม่ได้ที่ Google Identity Platform