ตัวอย่างง่ายๆ ในการเรียกฟีด JSON จาก Blogger Data API

บทนำ

ตัวอย่างนี้แสดงรายการโพสต์ล่าสุดจากบล็อกที่โฮสต์บน Blogger เบต้า โดยใช้รูปแบบเอาต์พุต JSON จาก Blogger Data API วิธีนี้ช่วยให้คุณค้นหาฟีดสาธารณะของบล็อกและรับรายการผลลัพธ์ที่ได้เป็นออบเจ็กต์ JSON ได้ หากต้องการใช้ฟีด JSON ใหม่ ให้สร้างองค์ประกอบสคริปต์ที่มีค่า src

https://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=myFunc

โดยที่ blogname คือบล็อกที่ต้องการเรียก และ myFunc คือชื่อของฟังก์ชันเรียกกลับที่ส่งผ่านออบเจ็กต์ JSON ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรองรับเอาต์พุต JSON สําหรับ Google Data API ได้ที่เอกสารประกอบการสนับสนุนเอาต์พุต JSON