Method: applications.get

מאחזר את המטא-נתונים של האפליקציה עם המזהה הנתון. אם האפליקציה המבוקשת לא זמינה ל-platformType שצוין, התגובה שתוחזר לא תכלול נתוני מכונה.

בקשת HTTP

GET https://games.googleapis.com/games/v1/applications/{applicationId}

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
applicationId

string

מזהה האפליקציה ממסוף המפתחים של Google Play.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
language

string

השפה המועדפת לשימוש במחרוזות שמוחזרות בשיטה הזו.

platformType

enum (PlatformType)

הגבלת פרטי האפליקציה שמוחזרים לפלטפורמה הספציפית.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של Application.

היקפי הרשאות

כדי להשתמש בתכונה הזו יש צורך באחד מההיקפים הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/games
  • https://www.googleapis.com/auth/games_lite

למידע נוסף, עיין בסקירה הכללית על OAuth 2.0.

PlatformType

ספירה של כל הפלטפורמות האפשריות ל-Play Games Services.

טיפוסים בני מנייה (enums)
ANDROID אחזור אפליקציות שניתן להפעיל ב-Android.
IOS אחזור אפליקציות שניתן להפעיל ב-iOS.
WEB_APP אחזור אפליקציות שניתן להפעיל באינטרנט שולחני.