Làm quen với Dịch vụ trò chơi của Play dành cho Android

Chào mừng bạn đến với phát triển trò chơi dành cho Android bằng dịch vụ trò chơi của Google Play!

SDK Play Games cung cấp các dịch vụ trò chơi của Google Play đa nền tảng cho phép bạn dễ dàng tích hợp các tính năng trò chơi phổ biến như thành tích, bảng xếp hạng và Trò chơi đã lưu vào trò chơi dành cho máy tính bảng và thiết bị di động.

Khoá đào tạo này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt một ứng dụng trò chơi mẫu cho Android và nhanh chóng bắt đầu tạo trò chơi trên Android của riêng bạn. Ứng dụng mẫu Thử thách nhập số minh hoạ cách bạn có thể tích hợp thành tích và bảng xếp hạng vào trò chơi của mình.

Trước khi bắt đầu

Để chuẩn bị cho ứng dụng của bạn, hãy hoàn tất các bước trong những phần sau.

Điều kiện tiên quyết đối với ứng dụng

Hãy đảm bảo tệp bản dựng của ứng dụng sử dụng các giá trị sau:

 • Một minSdkVersion từ 19 trở lên
 • Một compileSdkVersion từ 28 trở lên

Thiết lập trò chơi của bạn trong Google Play Console.

Google Play Console là nơi bạn có thể quản lý các dịch vụ trò chơi của Google Play cho trò chơi của mình, đồng thời định cấu hình siêu dữ liệu để ủy quyền và xác thực trò chơi của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem phần Thiết lập Dịch vụ trò chơi của Google Play.

Định cấu hình ứng dụng

Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy đưa Kho lưu trữ Maven của GoogleKho lưu trữ trung tâm Maven vào cả hai mục buildscriptallprojects:

 buildscript {
  repositories {
   google()
   mavenCentral()
  }
 }

 allprojects {
  repositories {
   google()
   mavenCentral()
  }
 }

Thêm phần phụ thuộc Dịch vụ Google Play cho SDK Play Games vào tệp bản dựng Gradle của mô-đun, thường là app/build.gradle:

 dependencies {
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0'
 }

Hướng dẫn về ứng dụng mẫu

Khoá đào tạo này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt một ứng dụng trò chơi mẫu cho Android và nhanh chóng bắt đầu tạo trò chơi trên Android của riêng bạn. Ứng dụng mẫu Thử thách nhập số minh hoạ cách bạn có thể tích hợp thành tích và bảng xếp hạng vào trò chơi của mình.

Bước 1: Tải ứng dụng mẫu xuống

Đối với hướng dẫn này cho nhà phát triển, bạn cần tải ứng dụng Android mẫu của Thử thách nhập số.

Cách tải và thiết lập ứng dụng mẫu trong Android Studio:

 1. Tải mẫu Android xuống qua trang tải mẫu xuống.
 2. Nhập dự án android-basic-samples. Dự án này bao gồm TypeANumber và các mẫu trò chơi khác của Android. Cách thực hiện việc này trong Android Studio:
  1. Nhấp vào File (Tệp) > Import Project (Nhập dự án).
  2. Duyệt đến thư mục bạn đã tải android-basic-samples xuống máy phát triển. Chọn tệp android-basic-samples/build.gradle rồi nhấp vào OK.
 3. Trong mô-đun TypeANumber, hãy mở AndroidManifest.xml và thay đổi tên gói từ com.google.example.games.tanc thành một tên gói khác của riêng bạn. Tên gói mới không được bắt đầu bằng com.google, com.example hoặc com.android.

Bước 2: Thiết lập trò chơi trong Google Play Console

Google Play Console là nơi bạn quản lý các dịch vụ trò chơi của Google Play cho trò chơi của mình, đồng thời định cấu hình siêu dữ liệu để uỷ quyền và xác thực trò chơi của bạn.

Cách thiết lập trò chơi mẫu trong Google Play Console:

 1. Trỏ trình duyệt web của bạn đến Google Play Console rồi đăng nhập. Nếu chưa từng đăng ký Google Play Console, bạn sẽ được nhắc đăng ký.
 2. Làm theo hướng dẫn sau để thêm trò chơi của bạn vào Google Play Console.
  1. Khi được hỏi liệu bạn có sử dụng API của Google trong ứng dụng hay không, hãy chọn Tôi chưa sử dụng bất kỳ API nào của Google trong trò chơi của mình.
  2. Để phục vụ mục đích của hướng dẫn này cho nhà phát triển, bạn có thể điền thông tin chi tiết về trò chơi của riêng mình vào biểu mẫu này. Để thuận tiện, bạn có thể sử dụng biểu tượng phần giữ chỗ và ảnh chụp màn hình được cung cấp trong trang Tệp đã tải xuống.
 3. Làm theo các hướng dẫn này để tạo mã ứng dụng khách OAuth 2.0 cho ứng dụng Android.
  1. Khi liên kết ứng dụng Android, hãy nhớ chỉ định chính xác tên gói mà bạn đã dùng trước đó khi đổi tên gói mẫu.
  2. Bạn có thể sử dụng Trình hướng dẫn tạo tệp APK đã ký trong Android Studio để tạo một kho khoá và chứng chỉ có chữ ký mới nếu bạn chưa có. Để tìm hiểu cách chạy Trình hướng dẫn tạo APK đã ký, hãy xem bài viết Ký ứng dụng trong Android Studio.
 4. Hãy nhớ ghi lại những thông tin sau đây để xem sau:
  1. Mã ứng dụng: Đây là một chuỗi chỉ bao gồm các chữ số (thường từ 12 chữ số trở lên) ở đầu mã ứng dụng khách.
  2. Chứng chỉ ký của bạn: Hãy lưu ý chứng chỉ bạn đã sử dụng khi thiết lập quyền truy cập API (chứng chỉ có vân tay số SHA1 mà bạn đã cung cấp). Bạn nên sử dụng cùng một chứng chỉ để ký ứng dụng khi kiểm thử hoặc phát hành ứng dụng.
 5. Định cấu hình thành tích cho Thử thách nhập số:
  1. Chọn thẻ Thành tích trong Google Play Console.
  2. Hãy thêm các thành tích mẫu sau đây:
   Tên Nội dung mô tả Hướng dẫn đặc biệt
   Prime Nhận điểm số là số nguyên tố. None (Không có)
   Khiêm tốn Yêu cầu điểm là 0. None (Không có)
   Đừng tự cao Yêu cầu điểm số 9999 ở một trong hai chế độ. None (Không có)
   Ôi trời ơi! Nhận được điểm số là 1337. Đặt thành tích này thành ẩn.
   Buồn chán Chơi trò chơi này 10 lần. Nâng cao thành tích này với 10 bước để đạt được thành tích.
   Thực sự nhàm chán Chơi trò chơi này 100 lần. Nâng tầm thành tích này với 100 bước để mở khoá.
  3. Ghi lại mã nhận dạng (chuỗi chữ và số dài) cho từng thành tích bạn đã tạo.
  4. Thiết lập thành tích phù hợp với trò chơi của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các khái niệm về thành tíchcách triển khai thành tích trong Android.
 6. Định cấu hình bảng xếp hạng cho Thử thách nhập số:
  1. Chọn thẻ Bảng xếp hạng trong Google Play Console.
  2. Thêm 2 bảng xếp hạng mẫu: một bảng xếp hạng có tên là "Điểm cao dễ dàng" và một bảng xếp hạng khác có tên là "Điểm cao nhất". Cả hai bảng xếp hạng đều phải sử dụng định dạng điểm số nguyên với 0 chữ số thập phân và kiểu sắp xếp Càng lớn càng tốt.
  3. Ghi lại mã nhận dạng (chuỗi chữ và số dài) cho từng bảng xếp hạng mà bạn đã tạo.
  4. Định cấu hình bảng xếp hạng phù hợp với trò chơi của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các khái niệm về bảng xếp hạngcách triển khai bảng xếp hạng trên Android.
 7. Thêm tài khoản kiểm thử cho trò chơi. Bước này chỉ cần thiết cho các ứng dụng chưa được phát hành trong Google Play Console. Trước khi phát hành ứng dụng, chỉ những tài khoản kiểm thử được liệt kê trong Google Play Console mới có thể đăng nhập. Tuy nhiên, sau khi ứng dụng được xuất bản, mọi người sẽ được phép đăng nhập.

Bước 3: Sửa đổi mã

Để chạy trò chơi, bạn cần định cấu hình mã ứng dụng dưới dạng tài nguyên trong dự án Android. Bạn cũng sẽ cần thêm siêu dữ liệu trò chơi vào AndroidManifest.xml.

 1. Mở res/values/ids.xml rồi thay thế các mã phần giữ chỗ. Nếu đang tạo một trò chơi trên Android từ đầu, trước tiên, bạn cần tạo tệp này.
  1. Chỉ định mã ứng dụng của bạn trong tài nguyên app_id.
  2. Hãy chỉ định từng mã thành tích mà bạn đã tạo trước đó trong tài nguyên achievement_* tương ứng.
  3. Hãy chỉ định từng mã bảng xếp hạng mà bạn đã tạo trước đó trong tài nguyên leaderboard_* tương ứng.
 2. Mở AndroidManifest.xml rồi nhập tên gói vào thuộc tính package của phần tử <manifest>. Nếu bạn đang tạo trò chơi trên Android từ đầu, hãy nhớ thêm mã sau đây vào phần tử <application>:
  <meta-data android:name="com.google.android.gms.games.APP_ID"
    android:value="@string/app_id" />
  <meta-data android:name="com.google.android.gms.version"
    android:value="@integer/google_play_services_version"/>
  

Bước 4: Kiểm thử trò chơi

Để đảm bảo dịch vụ trò chơi của Google Play hoạt động chính xác trong trò chơi của bạn, hãy kiểm thử ứng dụng trước khi phát hành trên Google Play.

Cách chạy trò chơi trên thiết bị kiểm thử thực:

 1. Xác minh rằng bạn đã thiết lập tài khoản kiểm thử mà bạn đang dùng để đăng nhập vào ứng dụng (như mô tả trong Bước 2).
 2. Xuất một tệp APK và ký bằng chính chứng chỉ mà bạn đã dùng để thiết lập dự án trong Google Play Console. Để xuất một tệp APK đã ký trong Android Studio, hãy nhấp vào Build (Tạo) > Generate Signed APK (Tạo tệp APK đã ký).
 3. Cài đặt tệp APK đã ký trên thiết bị kiểm tra thực bằng cách sử dụng công cụ adb. Để tìm hiểu cách cài đặt một ứng dụng, hãy xem phần Chạy trên thiết bị.