Lượt tải SDK Dịch vụ trò chơi của Google Play

Tải các SDK này xuống để phát triển trò chơi bằng dịch vụ trò chơi của Google Play trên nền tảng của bạn.


Nền tảng SDK Mô tả
Java SDK Java phiên bản 2 cho Dịch vụ trò chơi của Google Play Cung cấp phần phụ thuộc SDK phiên bản 2 cho Dịch vụ trò chơi của Google Play mà bạn cần để phát triển trò chơi bằng Java.
Gốc (C/C++) SDK gốc phiên bản 2 cho Google Play Games Cung cấp phần phụ thuộc SDK phiên bản 2 cho Dịch vụ trò chơi của Google Play mà bạn cần để phát triển trò chơi bằng C/C++. SDK gốc đang ở giai đoạn beta và chỉ hỗ trợ dịch vụ Đăng nhập.