gpg::StatsManager::FetchForPlayerResponse

#include <stats_manager.h>

Tüm PlayerStats verilerini, bir yanıt durumuyla birlikte saklar.

Özet

Herkese açık özellikler

data
Bu oyuncu için toplanan istatistiklerle ilişkili veriler.
status
ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Herkese açık özellikler

veri

PlayerStats gpg::StatsManager::FetchForPlayerResponse::data

Bu oyuncu için toplanan istatistiklerle ilişkili veriler.

durum

ResponseStatus gpg::StatsManager::FetchForPlayerResponse::status

ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Yanıt başarısız olursa FetchForPlayerResponse veri nesnesi boş geri gelir.