gpg::BaseStatus

#include <common_error_status.h>

API'lerimiz tarafından döndürülebilen tüm olası durum kodlarını içeren bir struct'tır.

Özet

Pozitif durum başarıyı, negatif bir başarısızlığı gösterir. API, bu değerleri hiçbir zaman doğrudan döndürmez. Bunun yerine, bunu daha spesifik birkaç durum sıralama sınıfından birini kullanarak yapar.

Herkese açık türler

StatusCode enum
BaseStatus kapsamındaki durum değerlerinin türü.

Herkese açık türler

StatusCode

 gpg::BaseStatus::StatusCode

BaseStatus kapsamındaki durum değerlerinin türü.