gpg::AchievementManager::FetchResponse

#include <achievement_manager.h>

Tek bir başarıyla ilgili verileri ve yanıt durumunu içerir.

Özet

Herkese açık özellikler

data
Belirli bir başarıya ilişkin tüm veriler.
status
ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Herkese açık özellikler

veri

Achievement gpg::AchievementManager::FetchResponse::data

Belirli bir başarıya ilişkin tüm veriler.

durum

ResponseStatus gpg::AchievementManager::FetchResponse::status

ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Yanıt başarısız olursa FetchResponse veri vektörü boş olur.