Đăng nhập

Khi đăng nhập vào Dịch vụ trò chơi của Play, bạn sẽ nhận được danh tính người chơi của mình, đây là danh tính dành riêng cho trò chơi ở cấp nền tảng dùng cho người chơi Android. Danh tính này giúp xây dựng mối quan hệ giữa trò chơi của bạn và người chơi. Người chơi thường muốn sử dụng thông tin nhận dạng này để đăng nhập hơn so với các hệ thống tập trung khác.

Ngoài ra, việc đăng nhập còn cung cấp cho bạn một giá trị nhận dạng nhất quán, mạnh mẽ mà bạn có thể dùng làm khóa cho hệ thống lưu trên đám mây. Tính năng lưu vào đám mây được đánh giá cao; nó cho phép người chơi làm những việc sau:

  • Tiếp tục tại thời điểm đã dừng lại nếu họ thay đổi hoặc đặt lại thiết bị của mình
  • Chơi trò chơi trên nhiều thiết bị (ví dụ như trên một điện thoại khác hoặc Chromebook)
  • Gỡ cài đặt và cài đặt lại trò chơi

Bạn có thể sử dụng danh tính trong Dịch vụ trò chơi của Play làm khoá cho giải pháp lưu vào đám mây của mình hoặc sử dụng dịch vụ Trò chơi đã lưu miễn phí.

Dịch vụ trò chơi của Play (PGS) hỗ trợ tính năng đăng nhập tự động, một cách dễ dàng để đăng nhập người chơi.

Quy trình đăng nhập được đề xuất

Để đăng nhập thành công người chơi vào trò chơi của bạn, hãy sử dụng quy trình đăng nhập sau:

  1. Trong quá trình khởi động cho trò chơi, tính năng Đăng nhập tự động sẽ kích hoạt và cố gắng đăng nhập vào người dùng hoặc tạo một tài khoản mới.
  2. Nếu việc đăng nhập tự động không hoạt động, hoặc người dùng từ chối, hãy hiển thị nút đăng nhập thủ công trong trường hợp người dùng muốn đăng nhập sau đó.

Tự động đăng nhập

Tính năng đăng nhập tự động cho phép người dùng đăng nhập vào trò chơi của bạn mà không gặp phải vấn đề gì – thao tác này rất tự động! Nếu trò chơi của bạn yêu cầu người dùng đăng nhập, và chế độ cài đặt đăng nhập tự động đang bật (trong ứng dụng Google Play Games), thì bạn sẽ nhận được thông tin xác thực PGS của người dùng và người dùng sẽ thấy trải nghiệm đăng nhập PGS.

Đăng nhập tự động là một chế độ cài đặt mà người dùng có thể kiểm soát. Người dùng có thể chọn chế độ tự động đăng nhập vào tất cả các trò chơi, hoặc chế độ hỏi lại cho mỗi lần đăng nhập.

Tự động đăng nhập

PGS và phạm vi OAuth

PGS dựa vào hệ thống OAuth để cho phép người dùng cấp cho trò chơi của bạn quyền truy cập vào tài khoản của họ. PGS có một phạm vi riêng cho trò chơi (games-lite), đồng thời dựa vào một phạm vi khác (drive.app_data) nếu trò chơi của bạn sử dụng tính năng trò chơi đã lưu. Tính năng trò chơi đã lưu cho phép truy cập vào tài khoản Google Drive của người dùng, đây là nơi lưu trữ dữ liệu trò chơi.

Vui lòng lưu ý với PGS v2, bạn không thể yêu cầu thêm Phạm vi OAuth được nữa. Nếu cần, bạn nên sử dụng SDK đăng nhập bằng Google cùng với PGS.

Hỗ trợ nhiều phương thức đăng nhập

PGS cung cấp thông tin nhận dạng cho người chơi trong trò chơi Android, nhưng không nhất thiết phải là danh tính duy nhất được kết nối với người dùng của bạn. Bạn có thể đăng nhập vào người chơi bằng PGS, mã mạng xã hội và hệ thống mã trò chơi của riêng bạn cùng lúc. Mỗi hệ thống đều cung cấp những giá trị riêng cho cả bạn và người chơi của bạn, ngoài ra còn phối hợp liên kết để tạo ra trải nghiệm tuyệt vời cho người chơi Android.

Truy xuất và xác minh danh tính người chơi một cách an toàn để tích hợp phụ trợ

Bạn có thể yêu cầu mã Xác thực máy chủ để cho phép máy chủ của bạn giao tiếp trực tiếp với các máy chủ Dịch vụ trò chơi của Play, thông qua API REST với quyền của người chơi đã đăng nhập. Điều này cho phép truy cập trực tiếp vào mã nhận dạng, hồ sơ và các thông tin khác của người chơi (chẳng hạn như danh sách bạn bè, nếu được ủy quyền). Nếu lưu trữ bất kỳ Mã nhận dạng người chơi nào, mã nhận dạng bạn bè hoặc dữ liệu liên quan nào khác trong phần phụ trợ, thì bạn phải sử dụng phương thức này để loại bỏ nguy cơ thao tác từ phía thiết bị của các trường này.

Ngoài ra, đối với một số người chơi và trò chơi cũ, mã nhận dạng người chơi do SDK Android trả về cho người chơi có thể không giống với mã mà những người chơi khác nhìn thấy trong cùng một trò chơi – điều này liên quan mật thiết khi sử dụng danh sách bạn bè. Tuy nhiên, player_id được trả về trong API REST luôn nhất quán và luôn là mã nhận dạng mà những người chơi khác nhìn thấy.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tài liệu về Truy cập ngoại tuyếnAPI REST.

Triển khai ứng dụng

Để tìm hiểu cách triển khai việc hỗ trợ đăng nhập trên Android, vui lòng xem bài viết Đăng nhập vào trò chơi trên Android.