Nguyên tắc sử dụng thương hiệu

Các nguyên tắc này cung cấp cho bạn thông số kỹ thuật thiết kế cho các thành phần thương hiệu của dịch vụ trò chơi của Google Play. Bạn có thể sử dụng các thành phần này trong ứng dụng của mình mà không cần phê duyệt trước miễn là bạn tuân thủ các nguyên tắc cơ bản này. Bạn không được phép sử dụng các thương hiệu của Google theo những cách không được nêu rõ trong các nguyên tắc này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Google (để biết thêm thông tin, hãy xem Nguyên tắc về việc bên thứ ba sử dụng các đặc điểm thương hiệu Google).

Các trò chơi và xây dựng thương hiệu Google Play

Bạn nên tạo những trải nghiệm đầu cuối xuyên suốt tuyệt vời cho người dùng khi tích hợp các dịch vụ trò chơi. Điều quan trọng là phải cho người chơi thấy cách Trò chơi Google Play được sử dụng để có trải nghiệm trực quan nhất. Tài liệu này mô tả yêu cầu tối thiểu để sử dụng thương hiệu Trò chơi Google Play trong một trò chơi, và để chính thức được công nhận các hỗ trợ từ Trò chơi Google Play.

Tóm tắt các nguyên tắc

Để sử dụng thành phần thương hiệu của Trò chơi Google Play trong một trò chơi, và để chính thức hỗ trợ các dịch vụ trò chơi của Google Play, trò chơi của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tính năng tối thiểu
 • Biểu tượng bắt buộc
  • Cung cấp cách gọi giao diện người dùng mặc định của Trò chơi Google Play, bằng cách sử dụng điểm truy cập giao diện người dùng cho các Bảng thành tích hoặc bảng xếp hạng. Chúng tôi vẫn khuyến khích các nhà phát triển triển khai giao diện người dùng riêng cho các tính năng này. Vui lòng xem Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin chi tiết.
  • Luôn sử dụng biểu tượng tay điều khiển trò chơi trên Google Play khi gắn nhãn các điểm truy cập. Trong trường hợp có nhiều điểm nhập trên một màn hình, hãy sử dụng các nguyên tắc dưới đây sao cho phù hợp nhất với trải nghiệm của trò chơi.
 • Thuật ngữ tính năng trong trò chơi
  • Khi mô tả bất kỳ tính năng nào trong trò chơi, bạn cũng có thể sử dụng thương hiệu "Google Play", "Trò chơi Google Play" hoặc "Play Games" để đề cập đến các dịch vụ đó. Để biết cách sử dụng tệp đối chiếu, vui lòng xem các ví dụ trong tài liệu này.
 • Việc không nên làm
  • Không chặn hoặc làm gián đoạn bất kỳ cửa sổ bật lên hay lớp phủ nào do các dịch vụ trò chơi trên Android gọi.
  • Không sử dụng “Google”, “Google Play”, “Trò chơi Google Play” hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào khác của Google trong tiêu đề trò chơi của bạn. Bạn có thể sử dụng các nhãn hiệu của Google như được mô tả trong nguyên tắc sử dụng thương hiệu này, trong phần mô tả trò chơi của bạn.
  • Không sử dụng biểu tượng Google đã đăng ký, biểu trưng của Google, hoặc bất kỳ hình ảnh nào gần giống với biểu tượng hoặc biểu trưng đó trong biểu tượng trò chơi của bạn.

Biểu tượng trò chơi

Nguyên tắc chung

 • Không làm xáo trộn biểu tượng với các thành phần khác trong trò chơi của bạn.
 • Các biểu tượng phải dễ nhìn và nền không rối mắt.
 • Đảm bảo có đủ không gian khi sử dụng nhiều biểu tượng, để các biểu tượng không va vào nhau hoặc chồng chéo với các biểu tượng khác.
 • Bạn có thể sửa đổi màu sắc và kết cấu của các biểu tượng để phù hợp với phong cách của trò chơi. Hãy nhớ làm theo các nguyên tắc về những việc không nên làm.

Áp dụng biểu tượng tay điều khiển trò chơi trên Google Play

Dùng tay điều khiển trò chơi trên Google Play để sử dụng các dịch vụ Trò chơi của Google Play.

Huy hiệu tay điều khiển trò chơi màu xanh lục Huy hiệu tay điều khiển trò chơi màu xám Huy hiệu tay điều khiển trò chơi màu trắng
 • Sử dụng biểu tượng tay điều khiển trò chơi trong các nút hoặc các thành phần khác trên giao diện người dùng để khởi chạy giao diện người dùng mặc định của dịch vụ trò chơi.
 • Tránh lặp lại biểu tượng tay điều khiển trên một màn hình. Nếu màn hình có nhiều nút hoặc thành phần dẫn đến tình trạng lặp, vui lòng sử dụng biểu tượng tay điều khiển trò chơi một lần cho mỗi khu vực để nhóm các thành phần đó lại với nhau một cách trực quan.
 • Bạn có thể thay đổi màu sắc và kết cấu của biểu tượng trên Trò chơi Google Play để phù hợp với phong cách trò chơi của mình. Xem các ví dụ và nguyên tắc bên dưới.

Triển khai các hình thức hiển thị

Bạn nên thực hiện các hình thức xử lý hình ảnh trên biểu tượng sao cho phù hợp với phong cách trò chơi. Vì mỗi trò chơi đều khác biệt, nên đây sẽ là một số ví dụ về cách áp dụng biểu tượng Trò chơi Google Play cho giao diện người dùng của bạn.

Ví dụ: Biểu tượng tay điều khiển Trò chơi Google Play được ghép với các biểu tượng khác của dịch vụ trò chơi, để liên kết những tính năng này với nhau một cách trực quan. Ở ví dụ này, các nút dùng cho bảng thành tích và bảng xếp hạng xuất hiện trên cùng một màn hình thông qua biểu tượng của Play Games. Khi nhiều biểu tượng tính năng được hiển thị, tay điều khiển Play Games sẽ hiển thị theo cách có liên hệ với các biểu tượng tính năng.

ảnh chụp màn hình mẫu.

Không bắt buộc: Biểu tượng tính năng của trò chơi

Bạn có thể sử dụng biểu tượng dưới đây khi tạo các phần tử giao diện người dùng để khởi chạy giao diện người dùng mặc định cho các tính năng trong dịch vụ trò chơi của Google Play. Các biểu tượng này không thay thế cho yêu cầu về biểu tượng tay điều khiển trò chơi.

Thành tích Huy hiệu thành tích trò chơi màu xanh lục Huy hiệu thành tích trò chơi màu xám Huy hiệu thành tích trò chơi màu trắng
Bảng xếp hạng Huy hiệu bảng xếp hạng trò chơi màu xanh lục Huy hiệu bảng xếp hạng trò chơi màu xám Huy hiệu bảng xếp hạng trò chơi màu trắng
Trò chơi đã lưu Huy hiệu trò chơi đã lưu màu xanh lục Huy hiệu trò chơi đã lưu màu xám Huy hiệu trò chơi đã lưu màu trắng

Việc không nên làm

 • Không làm xáo trộn biểu tượng với các thành phần khác. Ví dụ:

  biểu tượng thành tích chồng lên biểu tượng tay điều khiển
 • Không được sửa đổi nhiều các biểu tượng. Ví dụ:

  biểu tượng tay điều khiển trò chơi bị méo
 • Hiển thị biểu tượng trên nền rối mắt. Ví dụ:

  biểu tượng tay điều khiển trò chơi bị làm rối
 • Không được sử dụng biểu tượng do Google cung cấp trong biểu tượng trò chơi.

Thuật ngữ tính năng trong trò chơi

Khi mô tả bất kỳ tính năng nào trong trò chơi, bạn cũng có thể sử dụng "Google Play", "Trò chơi Google Play" hoặc "Play Games" để đề cập đến việc sử dụng các dịch vụ trò chơi của Google Play. Chính sách này áp dụng cho Thành tích, Bảng xếp hạng và Trò chơi đã lưu.

Ví dụ về cách sử dụng:

 • Google Play Games
 • Bảng xếp hạng trên Google Play
 • Thành tích trong Trò chơi Google Play
 • Tiến trình chơi của bạn đang được lưu trực tuyến với Google Play
 • Tìm người chơi qua Google Play

Việc không nên làm

 • Không sử dụng “Google”, “Google Play”, “Trò chơi Google Play” hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào khác của Google trong tiêu đề trò chơi của bạn. Bạn có thể sử dụng các nhãn hiệu của Google như được mô tả trong nguyên tắc sử dụng thương hiệu này, trong phần mô tả trò chơi của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Những phương thức nào gọi giao diện người dùng mặc định (Ý định) cho các tính năng trong trò chơi?

Android

Tôi nên chọn cửa sổ bật lên nào sẽ hiển thị trong trò chơi của mình?

Android
 • Đảm bảo cửa sổ bật lên "Chào mừng quay trở lại" hiển thị sau khi người dùng đăng nhập, và không được bị gián đoạn bởi các hoạt động trò chơi hoặc người chơi khác.
 • Đảm bảo cửa sổ bật lên của mục Thành tích sẽ xuất hiện khi người chơi mở khóa thành tích bằng unlockAchievement, phương thức tăng dần hoặc tương đương.

Nguyên tắc sử dụng thương hiệu khi đăng nhập bằng Google là gì?

Bạn có thể xem nguyên tắc sử dụng thương hiệu khi đăng nhập bằng Google tại đây.

Khi nào nên dùng nguyên tắc sử dụng thương hiệu khi đăng nhập bằng Google?

Tuân theo các nguyên tắc sử dụng thương hiệu khi Đăng nhập bằng Google chỉ dành cho tình huống đăng nhập. Đối với các tính năng trò chơi, hãy tuân theo yêu cầu về biểu tượng và sử dụng tay điều khiển trò chơi của Google Play.

Tôi có thể thay đổi giao diện các biểu tượng Google Play để phù hợp hơn với trò chơi của mình không?

Một cách khái quát là có. Thay đổi màu sắc, họa tiết và kích thước phù hợp với trò chơi của bạn. Hãy tuân theo các nguyên tắc chung để người dùng có thể nhìn thấy và nhận ra biểu tượng này.

Trò chơi của tôi có nhiều nút để hiển thị thành tích và bảng xếp hạng. Biểu tượng tay điều khiển trò chơi có cần nằm trong mỗi thành phần trên giao diện người dùng hay không?

Không. Trong trường hợp này, hãy sử dụng biểu tượng tay điều khiển một lần ở tiêu đề hoặc bên cạnh bộ sưu tập các nút. Theo đó, tay điều khiển trò chơi sẽ hiển thị một nhóm các nút sử dụng dịch vụ trò chơi của Google Play.

Có cần sử dụng biểu tượng tính năng cho các nút tính năng của trò chơi hay không?

Biểu tượng bắt buộc duy nhất là tay điều khiển trò chơi của Google Play, biểu tượng này hiển thị trên thành phần giao diện người dùng hoặc màn hình gọi các tính năng của Trò chơi Google Play.

Nếu bạn đang hiển thị nhiều nút cho các dịch vụ trò chơi của Google Play, chẳng hạn như 5 nút các bảng xếp hạng khác nhau, thì bạn có thể sử dụng các biểu tượng tính năng trò chơi của Google Play cho thành tích và bảng xếp hạng. Tay điều khiển trò chơi của Google Play vẫn phải hiển thị trên cùng một màn hình

Tải tệp xuống

Bạn có thể tải các tệp hình ảnh xuống để xây dựng thương hiệu cho dịch vụ trò chơi của Google Play từ trang Tải tệp đồ hoạ xuống.