รักษาความปลอดภัยของเกม Android โดยใช้การต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์

คู่มือนี้จะอธิบายวิธีใช้ฟีเจอร์ต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อปกป้องเกม Android ของคุณ

วิธีการทํางานของฟีเจอร์ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

ฟีเจอร์ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ใช้ได้กับเกม Android เท่านั้น หากเปิดใช้การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สําหรับเกมของคุณ บริการเกมจะตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เล่นเกมหรือไม่ หากไม่มีบัญชีผู้ใช้ในอุปกรณ์สําหรับใบอนุญาตเกม การเรียกบริการเกมของ Google Play ที่เกมของคุณส่งจะไม่สําเร็จและแสดงผลรหัสสถานะ LICENSE_CHECK_FAILED

หากต้องการได้รับใบอนุญาตสําหรับเกม ผู้ใช้ต้องติดตั้งจาก Google Play การตรวจสอบใบอนุญาตจะเกิดขึ้นโดยไม่คํานึงว่าเกมของคุณเป็นแอปฟรีหรือแอปที่ต้องซื้อ การตรวจสอบจะทํางานก็ต่อเมื่อเกมได้รับการเผยแพร่เท่านั้น ผู้ใช้ที่มีบัญชีทดสอบจะเล่นเกมได้โดยไม่ต้องซื้อ

การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

วิธีเปิดใช้ฟีเจอร์ต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์สําหรับเกม Android

  1. ทําตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน ตั้งค่าเกมเพื่อเพิ่มเกม Android ลงใน Google Play Console หากยังไม่ได้ทํา
  2. ใน Google Play Console ให้เปิดแท็บบริการเกม แล้วเลือกเกม Android จากรายการ
  3. เปิดแท็บแอปที่ลิงก์ แล้วเลือกเกม Android ที่มีอยู่หรือลิงก์กับเกม Android ใหม่
  4. ปรับตัวเลือกเปิดใช้การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเปิด
  5. คลิกบันทึกและต่อไป
  6. เผยแพร่เกมเพื่อให้เปิดใช้งานการตรวจสอบใบอนุญาต