การระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

ทุกจุดข้อมูลใน Google Fit มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง แหล่งข้อมูลมีข้อมูลที่ระบุแอปหรืออุปกรณ์ที่รวบรวมหรือเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล

REST API จะช่วยให้คุณระบุได้ว่าแอปใดที่แทรกข้อมูลการออกกำลังกาย ตัวอย่างเช่น แอปที่วิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายจากประวัติการออกกำลังกายของผู้ใช้อาจต้องการนำเสนอรายการเซสชันการออกกำลังกายที่รวมอยู่ในการวิเคราะห์ พร้อมกับข้อมูลที่แอปแทรกในแต่ละเซสชัน

นอกจากนี้ REST API ยังช่วยให้คุณเชื่อมโยงข้อมูลที่คุณใส่ไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลการออกกำลังกายกับแอปพลิเคชันได้ด้วย

ระบุแอปพลิเคชันที่แทรกข้อมูล

วิธีดูชื่อแพ็กเกจของแอปพลิเคชัน Android ที่แทรกเซสชันหรือชื่อของแอปพลิเคชัน REST ที่แทรกเซสชัน

  1. เรียกข้อมูลเซสชัน
  2. อ่านพร็อพเพอร์ตี้ session.application.packageName หรือ session.application.name

หากต้องการดูชื่อแพ็กเกจของแอปพลิเคชัน Android หรือชื่อของแอปพลิเคชัน REST ที่แทรกชุดข้อมูล ให้ทำดังนี้

  1. เรียกข้อมูลชุดข้อมูล
  2. ดึงแหล่งข้อมูลโดยการอ่านพร็อพเพอร์ตี้ dataset.dataSourceId
  3. อ่านพร็อพเพอร์ตี้ dataSources.application.packageName หรือ dataSources.application.name

พร็อพเพอร์ตี้ application มีช่องต่อไปนี้

name
ชื่อแอปพลิเคชัน
packageName
ชื่อแพ็กเกจของแอปพลิเคชัน Android
detailsUrl
(ไม่บังคับ) URI ที่จะลิงก์กับแอปพลิเคชัน

เมื่อคุณแสดงรายการเซสชันทั้งหมดที่มีสำหรับช่วงเวลาหนึ่งๆ ในแอปพลิเคชัน คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงให้ผู้ใช้เห็นได้ว่ามีแอปใดแทรกในแต่ละเซสชัน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของคุณ

หากต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่คุณป้อนลงในพื้นที่เก็บข้อมูลการออกกำลังกายในแอปพลิเคชันของคุณ ให้ตรวจสอบว่า

  • คุณจะเพิ่มรายละเอียดแอปพลิเคชันในพร็อพเพอร์ตี้ dataSources.application เมื่อสร้างแหล่งข้อมูล
  • คุณระบุ datasets.dataSourceId ที่ถูกต้องสำหรับแหล่งข้อมูลเมื่อเพิ่มจุดลงในชุดข้อมูล

แอปพลิเคชันที่เข้าถึงข้อมูลที่คุณแทรกไว้จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นเป็นแอปพลิเคชันของคุณได้