API ของ Android

Google Fit API สำหรับ Android เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Google Play Google Fit API ใช้งานได้ใน Android 4.1 (API ระดับ 16) ขึ้นไป การใช้ API เหล่านี้ทำให้แอปของคุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • อ่านข้อมูลประวัติและข้อมูลแบบเกือบเรียลไทม์ รวมถึงข้อมูลจากอุปกรณ์บลูทูธพลังงานต่ำ (BLE)
  • บันทึกกิจกรรม
  • เชื่อมโยงข้อมูลกับเซสชัน
  • ตั้งเป้าหมายการออกกำลังกาย

อ่านข้อมูลเซ็นเซอร์

หากแอปให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น จำนวนก้าวในแต่ละวัน การแสดงข้อมูลการเคลื่อนไหวของผู้ใช้แบบเกือบเรียลไทม์ก็มีประโยชน์ Sensors API ให้สิทธิ์เข้าถึงสตรีมข้อมูลดิบที่มีข้อมูลนี้ ข้อมูลอาจมาจากเซ็นเซอร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ Android และจากเซ็นเซอร์ในอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้

บันทึกข้อมูล

คุณใช้ Recording API ได้หากแอปต้องรวบรวม จัดเก็บ และซิงค์ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ใช้ API นี้จัดเก็บข้อมูล ด้านสุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์โดยใช้การสมัครใช้บริการ แอปของคุณระบุประเภทกิจกรรมที่ จะบันทึกอย่างน้อย 1 ประเภท จากนั้น Google Fit จะจัดเก็บข้อมูล ประเภทที่ระบุไว้เบื้องหลังแม้ว่าแอปของคุณจะไม่ได้ทำงานก็ตาม และจะคืนค่าการสมัครใช้บริการเหล่านี้เมื่อรีสตาร์ทระบบ

แผนภาพ Google Fit
รูปที่ 1 Google Fit ใน Android

ข้อมูลย้อนหลัง

หากต้องการให้ผู้ใช้ดูข้อมูลการออกกำลังกายจากกิจกรรมที่ผ่านมาได้ ให้ใช้ History API โดย API นี้จะให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนหลัง และทำให้แอปดำเนินการแบบกลุ่มได้ เช่น การแทรก การลบ และการอ่านข้อมูล

เซสชัน

ข้อมูลฟิตเนสจะมีประโยชน์ในตัวเอง แต่ข้อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์มากกว่าเมื่อคุณนำไปรวมกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ Sessions API จะรวมข้อมูลด้านสุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์ รวมถึงข้อมูลเมตาบางอย่างไว้ในหน่วยที่เรียกว่าเซสชัน เซสชันจะแสดงถึงช่วงเวลา ระหว่างที่ผู้ใช้ทำกิจกรรมการออกกำลังกาย

ดูและตั้งเป้าหมาย

แอปจะช่วยจูงใจผู้ใช้ด้วยการแสดงกิจกรรมการออกกำลังกายระหว่าง กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ Goals API ช่วยให้แอปแสดงเป้าหมายด้านสุขภาพและการออกกำลังกายที่ตนสร้างไว้ให้ผู้ใช้เห็น