API của Android

API Google Fit dành cho Android là một phần của Dịch vụ Google Play. API Google Fit được hỗ trợ trên Android 4.1 (API cấp 16) trở lên. Khi sử dụng những API này, ứng dụng của bạn có thể làm những việc sau:

  • Đọc dữ liệu gần như theo thời gian thực và dữ liệu trong quá khứ, bao gồm cả dữ liệu của các thiết bị Bluetooth năng lượng thấp (BLE).
  • Ghi lại hoạt động.
  • Liên kết dữ liệu với một phiên hoạt động.
  • Đặt mục tiêu rèn luyện thể chất.

Đọc dữ liệu cảm biến

Nếu ứng dụng của bạn cung cấp thông tin về hoạt động của người dùng, chẳng hạn như bước đi hằng ngày, thì bạn nên hiển thị dữ liệu gần như theo thời gian thực về chuyển động của người dùng. API Cảm biến cung cấp quyền truy cập vào các luồng dữ liệu thô chứa thông tin này. Dữ liệu có thể đến từ các cảm biến có trên thiết bị chạy Android cũng như từ các cảm biến trong các thiết bị đồng hành, chẳng hạn như thiết bị đeo.

Ghi dữ liệu

Nếu ứng dụng của bạn cần thu thập, lưu trữ và đồng bộ hoá dữ liệu về hoạt động thể chất của người dùng, thì bạn có thể sử dụng API Bản ghi. API này lưu trữ dữ liệu về sức khoẻ thể chất và tinh thần bằng cách sử dụng các gói thuê bao. Ứng dụng của bạn chỉ định một hoặc nhiều loại hoạt động cần ghi lại. Sau đó, Google Fit sẽ lưu trữ dữ liệu của các loại đã chỉ định ở chế độ nền ngay cả khi ứng dụng của bạn không chạy. Thao tác này cũng khôi phục các gói thuê bao này khi hệ thống khởi động lại.

Sơ đồ Google Fit
Hình 1. Google Fit trên Android.

Dữ liệu trong quá khứ

Nếu muốn người dùng xem được dữ liệu về hoạt động thể dục của các hoạt động trước đây, bạn có thể sử dụng API Lịch sử. API này cấp quyền truy cập vào dữ liệu trước đây về sức khoẻ thể chất và tinh thần, cho phép các ứng dụng thực hiện nhiều thao tác hàng loạt, chẳng hạn như chèn, xoá và đọc dữ liệu.

Phiên

Bản thân dữ liệu thể dục có thể mang lại lợi ích, nhưng dữ liệu sẽ hữu ích hơn khi bạn kết hợp dữ liệu đó với thông tin bổ sung về hoạt động của người dùng. Phiên API nhóm dữ liệu sức khoẻ thể chất và tinh thần (cùng với một số siêu dữ liệu) thành các đơn vị gọi là phiên hoạt động. Phiên hoạt động biểu thị khoảng thời gian người dùng thực hiện một hoạt động thể dục.

Xem và đặt mục tiêu

Ứng dụng của bạn có thể giúp tạo động lực cho người dùng bằng cách so sánh hoạt động thể dục của họ với mục tiêu mà họ đặt ra. API Mục tiêu giúp ứng dụng của bạn hiển thị cho người dùng những mục tiêu về sức khoẻ và thể chất mà họ đã tạo.