คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อของ Java

การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วอธิบายวิธีตั้งค่าและเรียกใช้แอปที่เรียกใช้ Google Workspace API

การเริ่มต้นใช้งาน Google Workspace อย่างรวดเร็วจะใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ API เพื่อจัดการรายละเอียดบางอย่างของขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ เราขอแนะนำให้คุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์สำหรับแอปของคุณเอง การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้ใช้วิธีการการตรวจสอบสิทธิ์ที่เรียบง่ายซึ่งเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทดสอบ สำหรับสภาพแวดล้อมเวอร์ชันที่ใช้งานจริง เราขอแนะนำให้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ก่อนเลือกข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เหมาะกับแอปของคุณ

สร้างแอปพลิเคชันบรรทัดคำสั่ง Java ที่ส่งคำขอไปยัง Google Drive API

วัตถุประสงค์

 • ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณ
 • ตั้งค่าตัวอย่าง
 • เรียกใช้ตัวอย่าง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • บัญชี Google ที่เปิดใช้ Google ไดรฟ์

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณ

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมเพื่อให้การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้เสร็จสมบูรณ์

เปิดใช้ API

ก่อนใช้ Google APIs คุณต้องเปิดใช้ API ในโปรเจ็กต์ Google Cloud คุณเปิด API ได้มากกว่า 1 รายการในโปรเจ็กต์ Google Cloud เดียว

หากคุณใช้โปรเจ็กต์ Google Cloud ใหม่เพื่อให้การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้เสร็จสมบูรณ์ ให้กำหนดค่าหน้าจอขอความยินยอม OAuth และเพิ่มตัวคุณเองเป็นผู้ใช้ทดสอบ หากทำตามขั้นตอนนี้สำหรับโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์เรียบร้อยแล้ว ให้ข้ามไปยังส่วนถัดไป

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > หน้าจอขอความยินยอม OAuth

  ไปที่หน้าจอขอความยินยอม OAuth

 2. เลือกประเภทผู้ใช้ของแอป แล้วคลิกสร้าง
 3. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนแอปให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิกบันทึกและดำเนินการต่อ
 4. สำหรับตอนนี้ คุณอาจข้ามการเพิ่มขอบเขต แล้วคลิกบันทึกและต่อไป ในอนาคต เมื่อสร้างแอปเพื่อใช้นอกองค์กร Google Workspace คุณต้องเพิ่มและยืนยันขอบเขตการให้สิทธิ์ที่แอปต้องการ

 5. หากเลือกภายนอกสำหรับประเภทผู้ใช้ ให้เพิ่มผู้ใช้ทดสอบดังนี้
  1. ในส่วนผู้ใช้ทดสอบ ให้คลิกเพิ่มผู้ใช้
  2. ป้อนอีเมลของคุณและผู้ใช้ทดสอบรายอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต แล้วคลิกบันทึกและต่อไป
 6. ดูสรุปการลงทะเบียนแอป หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกแก้ไข หากการลงทะเบียนแอปถูกต้องแล้ว ให้คลิกกลับไปยังหน้าแดชบอร์ด

ให้สิทธิ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป

หากต้องการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ปลายทางและเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ในแอป คุณต้องสร้างรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 อย่างน้อย 1 รายการ รหัสไคลเอ็นต์ใช้เพื่อระบุแอปเดียวไปยังเซิร์ฟเวอร์ OAuth ของ Google หากแอปทำงานในหลายแพลตฟอร์ม คุณต้องสร้างรหัสไคลเอ็นต์แยกกันสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม
 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > แอปบนเดสก์ท็อป
 4. ในช่องชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบ ชื่อนี้จะแสดงในคอนโซล Google Cloud เท่านั้น
 5. คลิกสร้าง หน้าจอที่สร้างของไคลเอ็นต์ OAuth จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ใหม่
 6. คลิกตกลง ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏในส่วนรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0
 7. บันทึกไฟล์ JSON ที่ดาวน์โหลดเป็น credentials.json และย้ายไฟล์ไปยังไดเรกทอรีการทำงาน

เตรียมพื้นที่ทำงาน

 1. สร้างโครงสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ในไดเรกทอรีการทำงาน ดังนี้

  gradle init --type basic
  mkdir -p src/main/java src/main/resources 
  
 2. ในไดเรกทอรี src/main/resources/ ให้คัดลอกไฟล์ credentials.json ที่คุณดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้

 3. เปิดไฟล์ build.gradle เริ่มต้นและแทนที่เนื้อหาด้วยโค้ดต่อไปนี้

  drive/quickstart/build.gradle
  apply plugin: 'java'
  apply plugin: 'application'
  
  mainClassName = 'DriveQuickstart'
  sourceCompatibility = 11
  targetCompatibility = 11
  version = '1.0'
  
  repositories {
    mavenCentral()
  }
  
  dependencies {
    implementation 'com.google.api-client:google-api-client:2.0.0'
    implementation 'com.google.oauth-client:google-oauth-client-jetty:1.34.1'
    implementation 'com.google.apis:google-api-services-drive:v3-rev20220815-2.0.0'
  }
  

ตั้งค่าตัวอย่าง

 1. ในไดเรกทอรี src/main/java/ ให้สร้างไฟล์ Java ใหม่ที่มีชื่อตรงกับค่า mainClassName ในไฟล์ build.gradle

 2. ใส่โค้ดต่อไปนี้ในไฟล์ Java ใหม่

  drive/quickstart/src/main/java/DriveQuickstart.java
  import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
  import com.google.api.client.extensions.java6.auth.oauth2.AuthorizationCodeInstalledApp;
  import com.google.api.client.extensions.jetty.auth.oauth2.LocalServerReceiver;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleAuthorizationCodeFlow;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleClientSecrets;
  import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
  import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
  import com.google.api.client.json.JsonFactory;
  import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
  import com.google.api.client.util.store.FileDataStoreFactory;
  import com.google.api.services.drive.Drive;
  import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
  import com.google.api.services.drive.model.File;
  import com.google.api.services.drive.model.FileList;
  import java.io.FileNotFoundException;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.security.GeneralSecurityException;
  import java.util.Collections;
  import java.util.List;
  
  /* class to demonstrate use of Drive files list API */
  public class DriveQuickstart {
   /**
    * Application name.
    */
   private static final String APPLICATION_NAME = "Google Drive API Java Quickstart";
   /**
    * Global instance of the JSON factory.
    */
   private static final JsonFactory JSON_FACTORY = GsonFactory.getDefaultInstance();
   /**
    * Directory to store authorization tokens for this application.
    */
   private static final String TOKENS_DIRECTORY_PATH = "tokens";
  
   /**
    * Global instance of the scopes required by this quickstart.
    * If modifying these scopes, delete your previously saved tokens/ folder.
    */
   private static final List<String> SCOPES =
     Collections.singletonList(DriveScopes.DRIVE_METADATA_READONLY);
   private static final String CREDENTIALS_FILE_PATH = "/credentials.json";
  
   /**
    * Creates an authorized Credential object.
    *
    * @param HTTP_TRANSPORT The network HTTP Transport.
    * @return An authorized Credential object.
    * @throws IOException If the credentials.json file cannot be found.
    */
   private static Credential getCredentials(final NetHttpTransport HTTP_TRANSPORT)
     throws IOException {
    // Load client secrets.
    InputStream in = DriveQuickstart.class.getResourceAsStream(CREDENTIALS_FILE_PATH);
    if (in == null) {
     throw new FileNotFoundException("Resource not found: " + CREDENTIALS_FILE_PATH);
    }
    GoogleClientSecrets clientSecrets =
      GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY, new InputStreamReader(in));
  
    // Build flow and trigger user authorization request.
    GoogleAuthorizationCodeFlow flow = new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(
      HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, clientSecrets, SCOPES)
      .setDataStoreFactory(new FileDataStoreFactory(new java.io.File(TOKENS_DIRECTORY_PATH)))
      .setAccessType("offline")
      .build();
    LocalServerReceiver receiver = new LocalServerReceiver.Builder().setPort(8888).build();
    Credential credential = new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, receiver).authorize("user");
    //returns an authorized Credential object.
    return credential;
   }
  
   public static void main(String... args) throws IOException, GeneralSecurityException {
    // Build a new authorized API client service.
    final NetHttpTransport HTTP_TRANSPORT = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
    Drive service = new Drive.Builder(HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, getCredentials(HTTP_TRANSPORT))
      .setApplicationName(APPLICATION_NAME)
      .build();
  
    // Print the names and IDs for up to 10 files.
    FileList result = service.files().list()
      .setPageSize(10)
      .setFields("nextPageToken, files(id, name)")
      .execute();
    List<File> files = result.getFiles();
    if (files == null || files.isEmpty()) {
     System.out.println("No files found.");
    } else {
     System.out.println("Files:");
     for (File file : files) {
      System.out.printf("%s (%s)\n", file.getName(), file.getId());
     }
    }
   }
  }

เรียกใช้ตัวอย่าง

 1. เรียกใช้ตัวอย่าง

  gradle run
  
 1. ครั้งแรกที่เรียกใช้ตัวอย่าง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งให้คุณให้สิทธิ์เข้าถึง
  1. หากยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ให้ลงชื่อเข้าใช้เมื่อได้รับข้อความแจ้ง หากคุณลงชื่อเข้าใช้หลายบัญชี ให้เลือก 1 บัญชีที่จะใช้ในการให้สิทธิ์
  2. คลิกยอมรับ

  แอปพลิเคชัน Java จะเรียกใช้และเรียก Google Drive API

  ระบบไฟล์เก็บข้อมูลการให้สิทธิ์ไว้ ดังนั้นเมื่อคุณเรียกใช้โค้ดตัวอย่างในครั้งถัดไป คุณจะไม่ได้รับข้อความแจ้งให้ให้สิทธิ์

ขั้นตอนถัดไป