Google Picker را نمایش دهید

Google Picker یک گفتگوی "باز کردن فایل" برای اطلاعات ذخیره شده در سرورهای Google است. می‌توانید از Google Picker API استفاده کنید تا به کاربران اجازه دهید فایل‌های Google Drive را باز یا آپلود کنند.

گفتگوی Google Picker

Google Picker API جدا از Google Drive API است. برای اطلاعات بیشتر، به Google Picker API مراجعه کنید.