ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

Google ไดรฟ์จะเก็บประวัติการแก้ไขอัตโนมัติไว้ ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงไฟล์และการแก้ไขเนื้อหาได้ ในประวัติการแก้ไข ผู้ใช้จะดูการแก้ไขที่ทำไปแล้วได้ และสามารถเปลี่ยนกลับเป็นไฟล์เวอร์ชันที่เจาะจงซึ่งมีการแก้ไขที่ต้องการ

คำศัพท์ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขของ Google Drive API

รายการควบคุมการเข้าถึง (ACL)
รายการทรัพยากรสิทธิ์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับไฟล์ โฟลเดอร์ หรือไดรฟ์ที่แชร์
เปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อมูลเมตาของไฟล์หรือไดรฟ์ที่แชร์
บันทึกการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้
บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ผู้ใช้ดำเนินการกับไฟล์ที่แก้ไขได้ทั้งหมดในไดรฟ์ของฉัน เช่น Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์ สำหรับสมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์ บันทึกการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้จะประกอบด้วยรายการเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกไดรฟ์ที่แชร์ ระดับการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับรายการในไดรฟ์ที่แชร์นั้น และการเปลี่ยนชื่อไดรฟ์ที่แชร์
บันทึกการเปลี่ยนแปลงของไดรฟ์ที่แชร์
บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไดรฟ์ที่แชร์ เช่น การเพิ่มหรือการนำผู้ใช้ออก และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรายการในไดรฟ์ที่แชร์นั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรายการภายในไดรฟ์ที่แชร์จะปรากฏในทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของไดรฟ์ที่แชร์
เปลี่ยนรายการบันทึก
บันทึกการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อมูลเมตาของไฟล์หรือไดรฟ์ที่แชร์ รายการบันทึกการเปลี่ยนแปลงจะระบุผู้ใช้ที่ทำการเปลี่ยนแปลง การประทับเวลา และรหัส โดยจะระบุได้เพียง 1 รายการต่อไฟล์หรือไดรฟ์ที่แชร์ 1 รายการในบันทึกการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง ทุกครั้งที่ไฟล์หรือไดรฟ์ที่แชร์มีการเปลี่ยนแปลง ระบบจะสร้างรหัสใหม่สำหรับรายการนั้นและแทนที่รายการก่อนหน้า
การแก้ไข
เวอร์ชันของไฟล์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของไฟล์ (ไม่ใช่ข้อมูลเมตา) คุณเข้าถึงการแก้ไขแต่ละรายการได้โดยใช้ทรัพยากรการแก้ไขภายใน Drive API
การแก้ไขส่วนหัว
เวอร์ชันล่าสุดของไฟล์
การแก้ไข Blob

เวอร์ชันของไฟล์ไบนารีที่แก้ไขไม่ได้ เช่น รูปภาพ วิดีโอ หรือ PDF หากการแก้ไข Blob เป็นเพียงการแก้ไขเดียวของไฟล์ไบนารี จะไม่สามารถลบได้ BLOB ใหม่สามารถอัปโหลดเป็นการแก้ไขใหม่ ซึ่งจะกลายเป็นการแก้ไขส่วนหัวของไฟล์นั้น

การแก้ไข Blob สามารถกำหนดเป็น "เก็บตลอดไป" ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถลบการแก้ไขอย่างถาวรโดยอัตโนมัติได้ คุณตั้งค่าการแก้ไขเป็น "เก็บไว้ตลอดไป" ได้สูงสุด 200 รายการ ระบบจะไม่ลบการแก้ไขส่วนหัวโดยอัตโนมัติ

การแก้ไขใดก็ตามนอกเหนือจากการแก้ไขส่วนหัวที่ไม่ได้กำหนดเป็น "เก็บไว้ตลอดไป" จะลบออกถาวรได้ โดยปกติแล้ว การแก้ไขที่ลบถาวรจะมีการเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 30 วัน แต่ระบบอาจลบถาวรก่อนหน้านี้หากไฟล์มีการแก้ไข 100 รายการที่ไม่ได้ระบุว่า "เก็บไว้ตลอดไป" และอัปโหลดการแก้ไขใหม่ไปแล้ว

ช่อง keepForever ของทรัพยากร Revisions ใช้เพื่อตั้งค่าการแก้ไขเป็น "เก็บไว้ตลอดไป" นอกจากนี้ คุณยังเรียกใช้ revisions.delete เพื่อลบการแก้ไขได้ แม้ว่าจะมีเครื่องหมาย "เก็บตลอดไป" ไว้ก็ตาม

ประวัติการแก้ไข

ระเบียนการแก้ไขไฟล์ทั้งหมดตามลำดับเวลา การเปลี่ยนแปลงในไฟล์เอกสาร ชีต หรือสไลด์จะมีการแก้ไขใหม่ ทุกครั้งที่เนื้อหามีการเปลี่ยนแปลง ไดรฟ์จะสร้างรายการประวัติการแก้ไขใหม่สำหรับไฟล์นั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขไฟล์ของตัวแก้ไขเหล่านี้อาจผสานรวมเข้าด้วยกัน ดังนั้นการตอบกลับของ API อาจไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไฟล์

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีจัดการการแก้ไขด้วย API ของ Google ไดรฟ์

ขั้นตอนถัดไป