Bulk Sheet Entity Reference

Entity: Aktywności Floodlight

PoleWymaganeTypOpis
IDWymagane tylko podczas edytowania istniejącego elementu.Ciąg tekstowyLiczbowy identyfikator aktywności Floodlight. Jeśli pozostawisz to pole puste, utworzymy nową aktywność z niepowtarzalnym identyfikatorem. Opcjonalnie podczas tworzenia nowej aktywności możesz użyć identyfikatora alfanumerycznego, aby przypisać do aktywności tagi domyślne i tagi wydawcy. Podczas przetwarzania przesłanego pliku wszystkie identyfikatory niestandardowe zostaną zastąpione identyfikatorami przypisanymi przez CM360, a obiekty (np. tagi domyślne) zostaną powiązane z odpowiednią aktywnością na podstawie swoich identyfikatorów niestandardowych.
Identyfikator konfiguracji FloodlightNieCiąg tekstowyLiczbowy identyfikator nadrzędnej konfiguracji Floodlight. Jeśli nie wypełnisz tego pola, jako wartość domyślna użyty zostanie identyfikator reklamodawcy powiązany z zadaniem.
NazwaTakCiąg tekstowyNazwa elementu. Powinna być niepowtarzalna.
Nazwa grupyTakCiąg tekstowyNazwa grupy aktywności używanej do porządkowania aktywności Floodlight w raportach. Jeśli podana nazwa nie istnieje, automatycznie utworzymy nową grupę.
Ciąg tagu grupyWymagane i niezmienne po utworzeniu elementu.Ciąg tekstowyIdentyfikator grupy aktywności Floodlight powiązanej z tą aktywnością, który pojawia się jako parametr w tagach. Możesz wprowadzić wartość alfanumeryczną lub pozostawić to pole puste, aby użyć wartości domyślnej na podstawie nazwy grupy. Wielkość liter w wartości ma znaczenie.
Ciąg tagu aktywnościWymagane i niezmienne po utworzeniu elementu.Ciąg tekstowyIdentyfikator aktywności Floodlight, który pojawia się jako parametr w tagach. Możesz wprowadzić wartość alfanumeryczną lub pozostawić to pole puste, aby użyć wartości domyślnej na podstawie nazwy aktywności. Ta wartość powinna być niepowtarzalna. Wielkość liter ma znaczenie.
Stan aktywności FloodlightTakWyliczenieStan aktywności.
Możliwe wartości:
„Aktywna” | „Wyłączono i zarchiwizowano” | „Wyłączono – naruszenie zasad” | „Włączono i zarchiwizowano”.
Nie można tworzyć nowych aktywności o stanie „Włączono i zarchiwizowano”.
Oczekiwany URLTakCiąg tekstowyURL strony, na której powinien zostać umieszczony tag.
Typ konwersjiTakWyliczenieOkreśla typ konwersji, które będą zliczane dla tej aktywności.
Możliwe wartości:
„Licznik” | „Sprzedaż”.
Licznik: rejestruje dane niefinansowe dotyczące konwersji, np. liczbę unikalnych użytkowników, liczbę konwersji i długość sesji.
Sprzedaż: rejestruje dane finansowe dotyczące konwersji, np. koszt i liczbę sprzedanych produktów.
Metoda zliczaniaTakWyliczenieOkreśla sposób liczenia konwersji dla tej aktywności Floodlight. Dozwolone opcje zależą od tego, czy tworzysz lub edytujesz aktywność licznika czy sprzedażową.
Możliwe wartości:
„Zliczanie standardowe” | „Zliczanie unikalnych użytkowników” | „Zliczanie sesji” | „Zliczanie transakcji” | „Zliczanie sprzedanych elementów”.
Format taguTakWyliczenieFormat, którego chcesz użyć dla swojego tagu.
Możliwe wartości:
„Globalny” | „Iframe” | „Graficzny”.
Globalny: użyj globalnych tagów witryny, jeśli używasz tagów Floodlight bezpośrednio w swojej witrynie na komputery lub witrynie mobilnej na potrzeby zdarzeń konwersji albo remarketingu. Globalne tagi witryny to tagi JavaScript umieszczone na każdej stronie witryny. Zalecamy używanie globalnego tagu witryny, ponieważ można go zaimplementować w różnych usługach Google.
Iframe: jeśli nie możesz zastosować globalnych tagów witryny, użyj tagów iframe. Tagi iframe dodaje się tylko do stron ze śledzonymi zdarzeniami.
Graficzny: jeśli nie możesz zastosować globalnych tagów witryny ani tagów iframe, użyj tagów graficznych. Tagi graficzne dodaje się tylko do stron ze śledzonymi zdarzeniami.

W przypadku użytkowników Menedżera tagów Google to ustawienie określa, jaki podstawowy format tagu zostanie wysłany do kontenera przy przekazywaniu aktywności do tej usługi. Jeśli wybierzesz tag iframe lub globalny, Menedżer tagów użyje tagu iframe. Jeśli wybierzesz tag graficzny, Menedżer tagów użyje tagu graficznego.
Atrybucja włączonaTakWartość logicznaOkreśla, czy w przypadku tej aktywności włączona jest atrybucja.
Możliwe wartości: „Tak” | „Nie”.
Zmienne niestandardoweNieListaKlucze zmiennych niestandardowych zdefiniowanych w konfiguracji Floodlight, których chcesz używać dla tej aktywności.
Zmienne niestandardowe Floodlight używają kluczy „u1=”, „u2=” itd. Mogą przyjmować dowolne wartości, które chcesz przekazać. Zmienne umożliwiają monitorowanie różnych typów danych o użytkownikach, które gromadzisz. Może to być gatunek filmu kupionego przez użytkownika, kraj, do którego produkt został wysłany itd.

Wskazówka: długość zmiennych jest dodawana do łącznej długości adresu URL w przeglądarce użytkownika. Niektóre przeglądarki ograniczają długość adresu URL. Bardzo długa zmienna niestandardowa może spowodować, że URL będzie za długi.
Przekaż do MTGNieListaIdentyfikatory kontenerów Menedżera tagów Google, do których trzeba przenieść tag aktywności Floodlight. Przykładowa wartość: „GTM-MCK6G2S, GTM-MCK6G1K”.
Stan w MTGNieListaStan tagów aktywności Floodlight, które zostały przeniesione do Menedżera tagów Google. Widoczne będą tylko informacje dotyczące ostatniego przeniesienia tagów do kontenera MTG.
Każda operacja przeniesienia ma format: „Identyfikator kontenera MTG:Stan przekazania:Data przekazania”. Przykład: „GTM-MCK6G2S:Requested:02/22/2022 10:39 AM”. Tylko do odczytu.
Czas ostatniej modyfikacjiWymagane tylko podczas edytowania istniejącego elementu.InstantSygnatura czasowa ostatniej modyfikacji elementu. System korzysta z niej, aby potwierdzić, że element nie zmienił się między pobraniem a przesłaniem.