Przenoszenie danych, wersja 2.0

Funkcja Przenoszenie danych w wersji 2.0 udostępnia nieprzetworzone dane raportowania, dzięki którym statystyki wykraczają poza standardowe raportowanie. Gdy Google Marketing Platform przetwarza dane raportowania, niektóre z nich są oznaczane jako dane do Przenoszenia danych. Po zakończeniu tego procesu pliki przenoszenia danych są dostępne w Google Cloud Storage (GCS). Aby w pełni korzystać z możliwości przenoszenia danych, Twoja organizacja musi: wyodrębniać, przekształcać i wczytywać duże pliki, administrować bazą danych i wdrażać skrypty.

Dostawa

  • Pliki dotyczące wyświetleń i kliknięć są dostarczane 24 razy dziennie (po jednym na każdą godzinę). Czas przetwarzania może być różny w zależności od pliku, dlatego pliki mogą być nieuporządkowane. Pliki o aktywności są dostarczane codziennie.

  • Pliki tabel odpowiedników i pliki aktywności Floodlight są dostarczane codziennie.

  • Przetwarzanie plików aktywności i tabel odpowiedników rozpoczyna się o północy zgodnie ze skonfigurowaną strefą czasową raportowania. Pliki są dostarczane natychmiast po zakończeniu tego procesu.

  • Pliki są dostępne w Google Cloud Storage przez 60 dni. Pliki są usuwane po 60 dniach.

treści

  • Pliki Przenoszenia danych udostępniają dane o wyświetleniach, kliknięciach, rich media i aktywności Floodlight w formacie na poziomie logu. Pliki tabel odpowiedników służą do zmniejszenia rozmiaru poszczególnych plików, a jednocześnie zapewniają niezawodne dane. Zobacz pełną listę pól Przenoszenia danych 2.0

  • Użytkownicy Display & Video 360 mogą uwzględniać pola Display & Video 360 w raportach Przenoszenia danych. Te pola są dodawane do zwykłych plików Przenoszenia danych DCM.

  • Wszystkie pliki Przenoszenia danych i tabel odpowiedników są rozdzielone przecinkami i obsługują kodowanie UTF-8.

Format

  • Sepatory przecinków: wszystkie pliki w Przenoszeniu danych 2.0, w tym pliki tabel odpowiedników, używają przecinków (,) jako separatorów.

  • Znaki specjalne w cudzysłowach: w przypadku pól zawierających znaki specjalne treść pola jest ujęta w cudzysłowy (").

  • Kodowanie UTF-8: wszystkie pliki Przenoszenia danych i tabel odpowiedników obsługują kodowanie UTF-8.