ไดเรกทอรีผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก

ไดเรกทอรีต่อไปนี้มีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google ทั้งหมด บุคคลเหล่านี้ได้รับการยอมรับจาก Google ในเรื่องความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี

ผู้เชี่ยวชาญของ Google แต่ละรายเป็นผู้รับผิดชอบบริการของตนเองโดยสมบูรณ์และไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ Google และไม่ได้นําเสนอบริการในนามของ Google ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบโดยสมบูรณ์ต่อการใช้บริการ ถ้ามี Google จะไม่มีความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ