Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Danh bạ chuyên gia trên toàn thế giới

Thư mục sau đây chứa danh sách tất cả Chuyên gia phát triển của Google. Những cá nhân này được Google công nhận vì kiến thức và kỹ năng công nghệ của họ.

Mỗi Chuyên gia phát triển của Google hoàn toàn chịu trách nhiệm về các dịch vụ của họ và không liên kết với Google cũng như không cung cấp các dịch vụ thay mặt cho Google. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng các dịch vụ của họ, nếu có. Google sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do một Chuyên gia cung cấp.