فهرست کارشناسان در سراسر جهان

دایرکتوری زیر حاوی لیستی از همه کارشناسان برنامه نویس گوگل است. این افراد به دلیل دانش و مهارت های فنی خود توسط گوگل شناخته می شوند.

هر متخصص توسعه دهنده Google مسئولیت کامل خدمات خود را بر عهده دارد و نه وابسته به Google است و نه خدماتی را از طرف Google ارائه می دهد. مشتریان مسئولیت کامل استفاده از خدمات را در صورت وجود بر عهده دارند. Google هیچ مسئولیتی در قبال محصولات یا خدمات ارائه شده توسط یک متخصص نخواهد داشت.