Trình tăng tốc cho mọi người

Cho dù bạn tập trung vào một khu vực địa lý, ngành nghề, nhóm người hoặc sự nghiệp cụ thể, thì chương trình tăng tốc có thể giúp đưa công ty của bạn lên một tầm cao mới thông qua dịch vụ hỗ trợ, cố vấn và nhiều lợi ích khác. Khám phá, đăng ký hoặc bày tỏ sự quan tâm đến nhiều chương trình trên khắp thế giới.
Ấn Độ
Một chương trình tăng tốc không sử dụng vốn chủ sở hữu trong 3 tháng dành cho các công ty khởi nghiệp ưu tiên AI, từ vòng hạt giống đến vòng Series A có trụ sở tại Ấn Độ.
Châu Phi
Được thiết kế cho các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn hạt giống đến vòng Series A, xây dựng sản phẩm hoặc dịch vụ bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), có trụ sở tại Châu Phi hoặc đang phát triển các giải pháp lấy Châu Phi làm trung tâm.
Brazil
Một chương trình tăng tốc kéo dài 12 tuần dành cho những công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ ưu tiên AI có tiềm năng lớn có trụ sở tại Brazil.
Châu Âu và Israel
Chương trình tăng tốc kết hợp kéo dài 10 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp từ vòng hạt giống đến vòng Series A có trụ sở chính ở Châu Âu và Israel.
Hàn Quốc
Một chương trình tăng tốc kết hợp kéo dài 10 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp dựa trên AI giữa giai đoạn Pre-Series A đến Series A có trụ sở tại Hàn Quốc.
Bắc Mỹ
Một chương trình tăng tốc kéo dài 10 tuần dành cho những công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ ưu tiên AI có tiềm năng cao có trụ sở tại Hoa Kỳ và Canada.
Singapore
Thiết kế cho các công ty khởi nghiệp có tiềm năng lớn tại Singapore và có tiềm năng lớn ở vòng hạt giống đến vòng Series B, đang xây dựng các công nghệ AI tạo sinh.
Toàn cầu
Chương trình tăng tốc kéo dài 6 tháng của Google.org hỗ trợ những tổ chức phi lợi nhuận phát triển ứng dụng có tác động lớn của AI tạo sinh thông qua việc tài trợ, đào tạo và cố vấn về AI.
Châu Phi
Kết nối hạt giống với các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn A ở Châu Phi có trụ sở tại Châu Phi và phát triển các giải pháp xoay quanh Châu Phi bằng những sản phẩm tốt nhất của Google.
Bắc Mỹ
Phát huy tiềm năng của bạn bằng chương trình tăng tốc phát triển dành cho những công ty khởi nghiệp công nghệ có tiềm năng lớn đến vòng Series A tại Bắc Mỹ.
Brazil
Hỗ trợ các công ty khởi nghiệp ở vòng Series A và thế hệ nhà lãnh đạo tiếp theo để nuôi dưỡng các công ty kỳ lân Brazil.
Canada
Chương trình tăng tốc kỹ thuật số kéo dài 10 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp công nghệ có tiềm năng lớn từ vòng hạt giống đến vòng Series A có trụ sở tại Canada.
Bắc Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương
Tập trung vào các công ty khởi nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận giải quyết những thách thức liên quan đến nền kinh tế vòng tròn ở Bắc Mỹ và Châu Á – Thái Bình Dương.
Châu Âu và Israel
Chương trình tăng tốc kết hợp kéo dài 10 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp từ vòng hạt giống đến vòng Series A có trụ sở tại Châu Âu và Israel nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu bằng công nghệ đám mây.
Mỹ La Tinh
Một chương trình Trình tăng tốc kết hợp kéo dài 10 tuần dành cho những công ty khởi nghiệp từ vòng hạt giống đến vòng Series A có trụ sở hoặc có các hoạt động quan trọng tại các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ Latinh, giải quyết vấn đề phát triển bền vững về biến đổi khí hậu.
Trung Đông & Châu Phi
Chương trình tăng tốc kết hợp kéo dài 10 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp từ vòng hạt giống đến vòng Series A có trụ sở tại Trung Đông và Châu Phi nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
Bắc Mỹ
Hỗ trợ các công ty công nghệ và công ty công nghệ khởi nghiệp sáng tạo và có ảnh hưởng lớn về biến đổi khí hậu ở Bắc Mỹ.
Bắc Mỹ
Một chương trình Tăng tốc kỹ thuật số dành cho các công ty khởi nghiệp về công nghệ dựa trên nền tảng đám mây có tiềm năng cao có trụ sở tại Bắc Mỹ.
Châu Âu và Israel
Được thiết kế cho các công ty khởi nghiệp trên khắp Châu Âu và Israel sử dụng công nghệ để giải quyết những thách thức mà chúng ta phải đối mặt hiện nay.
Ấn Độ
Tập trung vào các công ty khởi nghiệp đang xây dựng ở Ấn Độ cho thế giới bằng cách sử dụng các công nghệ sâu như Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (ML).
Nhật Bản
Kết nối những công ty khởi nghiệp công nghệ hàng đầu của Nhật Bản với những công ty khởi nghiệp hàng đầu của Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển.
Hàn Quốc
Chương trình tăng tốc kết hợp kéo dài 10 tuần dành cho các công ty khởi nghiệp thuộc vòng tiền Series A và vòng Series A của các công ty khởi nghiệp công nghệ có tiềm năng lớn ở Hàn Quốc.
Mỹ La Tinh
Được thiết kế cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ (gốc đến A) hoặc có các hoạt động quan trọng tại khu vực Mỹ Latinh nói tiếng Tây Ban Nha.
Trung Đông và Bắc Phi
Hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trên toàn khu vực bằng cách sử dụng công nghệ theo những cách sáng tạo để giải quyết các nhu cầu có thể mở rộng.
Đông Nam Á
Hỗ trợ các công ty khởi nghiệp dựa trên công nghệ ở Đông Nam Á bước vào vòng hạt giống với những sản phẩm tốt nhất của Google.
Châu Âu và Israel
Hỗ trợ hạt giống cho vòng Series A, những công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ do phụ nữ điều hành trên khắp Châu Âu và Israel bằng những sản phẩm tốt nhất của Google.
Ấn Độ
Chương trình tăng tốc kéo dài 10 tuần được thiết kế để mang những điểm ưu việt nhất trong các chương trình, sản phẩm, con người và công nghệ của Google đến với những công ty khởi nghiệp trong giai đoạn đầu về công nghệ do phụ nữ thành lập có trụ sở tại Ấn Độ.
Bắc Mỹ
Các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ hạt giống do phụ nữ điều hành ở vòng Series A có trụ sở tại Hoa Kỳ và Canada.
Toàn cầu
Một chương trình tăng tốc kỹ thuật số dành cho các hãng phát triển trò chơi độc lập giàu tiềm năng ở những quốc gia được chọn của Google Play.
Toàn cầu
Cải thiện ý tưởng táo bạo của bạn bằng công nghệ để đẩy nhanh tiến độ hướng tới một tương lai xanh hơn và kiên cường.
Toàn cầu
Được các chuyên gia của Google hướng dẫn và nhận khoản tiền tài trợ của Google.org để áp dụng AI cho dịch vụ công ích.