دایرکتوری مربیان

مربیان به استارتاپ‌ها، توسعه‌دهندگان و سازمان‌های غیرانتفاعی جهانی و منطقه‌ای کمک می‌کنند تا با همکاری با بنیان‌گذاران برای حل چالش‌های فنی بزرگ به اهداف خود برسند.

منتورینگ، مشابه مشاوره و مربیگری، به استارت‌آپ‌ها کمک می‌کند تا به لحظات «آها» برسند و اعتماد ایجاد می‌کند تا به آن‌ها کمک کند در مسیر ناخوشایند قدم بگذارند و پتانسیل بیشتری را در مسیر اکتشاف آزاد کنند.

لوسرو تگل
یکی از بنیانگذاران، Pitch Ninjas