Method: courses.topics.list

İstekte bulunan kişinin görüntülemesine izin verilen konuların listesini döndürür.

Bu yöntem aşağıdaki hata kodlarını döndürür:

 • İstekte bulunan kullanıcının, istenen derse erişmesine izin verilmiyorsa veya erişim hataları varsa PERMISSION_DENIED.
 • İstek hatalıysa INVALID_ARGUMENT.
 • İstenen kurs mevcut değilse NOT_FOUND.

HTTP isteği

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/topics

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
courseId

string

Kursun tanımlayıcısı. Bu tanımlayıcı, Classroom tarafından atanan tanımlayıcı veya bir alias olabilir.

Sorgu parametreleri

Parametreler
pageSize

integer

Döndürülecek maksimum öğe sayısı. Sıfır veya belirtilmedi, sunucunun bir maksimum değer atayabileceğini gösterir.

Sunucu, belirtilen sayıdan daha az sonuç döndürebilir.

pageToken

string

nextPageToken değeri, sonraki sonuç sayfasının döndürülmesi gerektiğini belirten önceki bir list çağrısından döndürüldü.

list isteği, aksi takdirde bu jetonla sonuçlanan istekle aynı olmalıdır.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Konular listelenirken verilecek yanıt.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "topic": [
  {
   object (Topic)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Alanlar
topic[]

object (Topic)

İstekle eşleşen konu öğeleri.

nextPageToken

string

Döndürülecek bir sonraki sonuç sayfasını tanımlayan jeton. Boş bırakılırsa başka sonuç yok.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/classroom.topics.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.