เผยแพร่แอปใน Google Chat

หลังจากสร้างแอปใน Chat แล้ว คุณสามารถเผยแพร่แอปดังกล่าวเพื่อให้ผู้คนหรือกลุ่มที่เลือกใช้งาน ทุกคนในองค์กร Google Workspace ของคุณ หรือผู้ใช้ Google Chat ได้

วิธีที่ผู้ใช้ค้นพบและใช้แอป Google Chat

หากต้องการดูแอป Google Chat ผู้ใช้จะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ค้นหาและติดตั้งแอปจาก Google Chat
 • โต้ตอบกับแอปที่เพิ่มลงในพื้นที่ใน Chat
 • ค้นพบแอปในแผงข้อความส่วนตัวหลังจากที่ ผู้ดูแลระบบ Google Workspace ติดตั้งแอปในนามของผู้ดูแลระบบแล้ว

หากต้องการเริ่มต้นใช้งานแอป ผู้ใช้ Google Chat จะเริ่มส่งข้อความส่วนตัวผ่านแอปหรือเพิ่มไปยังพื้นที่ทำงานได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังเพิ่มแอปได้โดยพูดถึงแอปโดยใช้ @ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่ผู้ใช้ @ พูดถึงแอป Chat เพื่อเพิ่มไปยังพื้นที่ทำงาน

การเพิ่มแอปในพื้นที่ทำงานโดยพิมพ์ @ ในข้อความ

หรือผู้ดูแลระบบ Google Workspace จะค้นหาแอป Chat ใน Google Workspace Marketplace และติดตั้งแอปให้กับผู้ใช้ในองค์กรได้ เมื่อผู้ดูแลระบบติดตั้งแอป Chat แอป จะปรากฏในแผงข้อความส่วนตัวของผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบ Google Workspace ยังจัดการและอนุญาตให้ใช้แอปใน Chat ในองค์กร Google Workspace ของตนเองได้ด้วย หากคุณพัฒนาแอป Chat สำหรับองค์กรที่ใช้รายการที่อนุญาต คุณต้องขอให้ผู้ดูแลระบบเพิ่มแอป Chat ลงในรายการที่อนุญาตเพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาและใช้แอปได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบของความช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ Google Workspace เรื่องอนุญาตให้ผู้ใช้ติดตั้งแอป Chat

กําหนดค่าและเผยแพร่แอป Chat โดยใช้ Google Cloud Console

หากต้องการเผยแพร่แอป Chat และทำให้ผู้อื่นสามารถใช้ แอปได้ คุณจะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดใช้และกำหนดค่า Google Chat API การกำหนดค่า API ดังกล่าวเป็นการให้สิทธิ์เข้าถึงแอป Chat ของคุณแก่ผู้ใช้ Google Chat คนอื่นๆ เพื่อทำการทดสอบ
 2. เผยแพร่แอปด้วย SDK ของ Google Workspace Marketplace คุณสามารถ กำหนดค่าแอป Chat ให้พร้อมใช้งานสำหรับ ผู้ใช้ในองค์กร Google Workspace ของคุณหรือสำหรับผู้ใช้ Google Chat ทุกคน
 3. หากองค์กร Google Workspace จัดการการเข้าถึงแอปใน Chat โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบ Google Workspace เพิ่มแอปลงในรายการที่อนุญาตขององค์กร

การตั้งค่าระดับการเข้าถึงและการเผยแพร่สําหรับแอป Chat

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีกำหนดการตั้งค่าสำหรับ Google Chat API และ Google Workspace Marketplace SDK โดยอิงตามกลุ่มเป้าหมายของแอป Chat ของคุณ

ผู้ใช้แอปที่มีเป้าหมาย วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ การตั้งค่า Google Chat API การตั้งค่า SDK ของ Google Workspace Marketplace แอป Chat ของฉันเผยแพร่ที่ใด
ทีมขนาดเล็ก ตรวจสอบสิทธิ์ในฐานะผู้ใช้หรือแอป ในการตั้งค่าระดับการเข้าถึง ให้ระบุบุคคลหรือ Google Groups ที่เข้าถึงแอปได้

หากบัญชี Google Workspace ของคุณกําหนดให้แอปอยู่ในรายการที่อนุญาต คุณจะระบุอีเมลแต่ละรายการได้สูงสุด 5 รายการเท่านั้น (คุณจะระบุ Google Groups ไม่ได้)

คุณไม่จําเป็นต้องกําหนดค่า SDK ของ Google Workspace Marketplace สําหรับแอป Chat สมาชิกในทีมจะดูและใช้แอป Chat ของคุณได้จาก Google Chat
ทีมใหญ่ ตรวจสอบสิทธิ์ในฐานะผู้ใช้หรือแอป ระบุบุคคลหรือ Google Groups เพื่อทดสอบแอป Chat ในการตั้งค่าระดับการเข้าถึง

หลังจากทดสอบแล้ว ให้เผยแพร่แอป Chat ไปยังองค์กร Google Workspace โดยใช้การตั้งค่าใน SDK ของ Google Workspace Marketplace

ตั้งค่าระดับการเข้าถึงแอปเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าการตั้งค่าการติดตั้งเป็นบุคคลธรรมดา + ผู้ดูแลระบบ

หากบัญชี Google Workspace ของคุณกำหนดให้ แอปอยู่ในรายการที่อนุญาต โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบเพิ่มแอป Chat ลงในรายการที่อนุญาตเพื่อให้ผู้ใช้ ค้นหาและใช้แอปดังกล่าวได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารสำหรับความช่วยเหลือ ของผู้ดูแลระบบ Google Workspace อนุญาตให้ผู้ใช้ติดตั้งแอป Chat

ทุกคนในองค์กร Google Workspace จะค้นหาและติดตั้งแอปใน Chat ของคุณใน Google Chat และดูแอปของคุณใน Google Workspace Marketplace ได้ ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถติดตั้งแอปของคุณจาก Marketplace ได้

องค์กร Google Workspace ของคุณ ตรวจสอบสิทธิ์ในฐานะผู้ใช้หรือแอป ระบุบุคคลหรือ Google Groups เพื่อทดสอบแอป Chat ในการตั้งค่าระดับการเข้าถึง

หลังจากทดสอบแล้ว ให้เผยแพร่แอป Chat ไปยังองค์กร Google Workspace โดยใช้การตั้งค่าใน SDK ของ Google Workspace Marketplace

ตั้งค่าระดับการเข้าถึงแอปเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าการตั้งค่าการติดตั้งเป็นบุคคลธรรมดา + ผู้ดูแลระบบ

ทุกคนในองค์กร Google Workspace จะค้นหาและติดตั้งแอปใน Chat ของคุณใน Google Chat และดูแอปของคุณใน Google Workspace Marketplace ได้ มีเพียงผู้ดูแลระบบ Google Workspace เท่านั้นที่ติดตั้งแอปของคุณจาก Marketplace ได้

ทุกคน (แอป Chat สาธารณะ) ตรวจสอบสิทธิ์ในฐานะผู้ใช้หรือแอป ระบุบุคคลหรือ Google Groups เพื่อทดสอบแอป Chat ในการตั้งค่าระดับการเข้าถึง

หลังการทดสอบ ให้เผยแพร่แอป Chat แบบสาธารณะโดยใช้การตั้งค่าใน Google Workspace Marketplace

ตั้งค่าระดับการเข้าถึงแอปเป็นสาธารณะ

ตั้งค่าการตั้งค่าการติดตั้งเป็นบุคคลธรรมดา + ผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้ Google Workspace ทุกคนสามารถค้นหาและติดตั้งแอป Chat ของคุณใน Google Chat และดูแอปของคุณใน Google Workspace Marketplace ได้ มีเพียงผู้ดูแลระบบ Google Workspace เท่านั้นที่ติดตั้งแอปของคุณจาก Marketplace ได้

เปิดใช้และกำหนดค่า Google Chat API

ตั้งค่าโปรเจ็กต์สำหรับแอปของคุณในคอนโซล Google Cloud และเปิดใช้ Google Chat API โดยทำดังนี้

 1. ใช้ปุ่มด้านล่างเพื่อสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ (หรือเลือกโปรเจ็กต์ที่มีอยู่) แล้วเพิ่มบัญชีบริการลงในโปรเจ็กต์นั้น มอบบทบาทเจ้าของโปรเจ็กต์ให้บัญชีบริการ
  เปิดใช้ API
 2. บันทึกคีย์ JSON ที่ดาวน์โหลด แอปของคุณสามารถใช้คีย์นี้ในการตรวจสอบสิทธิ์ข้อความที่แอปส่งไปยังพื้นที่ทำงานแบบไม่พร้อมกัน
 3. เปิดโปรเจ็กต์ใน คลิก Google Chat API ในรายการ API
 4. เลือกแท็บการกำหนดค่า และป้อนข้อมูลสำหรับแอปตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

เมื่อคุณบันทึกการกำหนดค่าแอป ผู้ใช้ที่ระบุในองค์กร Google Workspace จะใช้แอปของคุณได้

การตั้งการกําหนดค่า Google Chat API

ฟิลด์ คำอธิบาย
ชื่อแอป ชื่อที่ผู้คนใช้เมื่อโต้ตอบกับแอป Chat ของคุณ
URL ของรูปโปรไฟล์ HTTPS URL ที่ชี้ไปยังภาพกราฟิกสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เช่น PNG หรือ JPEG) ที่มีขนาดอย่างน้อย 128x128 ซึ่งจะปรากฏเป็นรูปโปรไฟล์สําหรับแอป Chat ของคุณ
คำอธิบาย คำอธิบายฟังก์ชันการทำงานของแอป Chat ซึ่งจะปรากฏใต้ชื่อแอป Chat
ฟังก์ชันการทำงาน ชุดช่องที่กำหนดวิธีที่แอป Chat โต้ตอบกับผู้ใช้มีดังนี้
 • รับข้อความแบบ 1:1: ผู้ใช้ค้นหาและส่งข้อความถึงแอป Chat ได้โดยตรงใน Google Chat
 • เข้าร่วมพื้นที่ทำงานและการสนทนากลุ่ม: ผู้ใช้จะเพิ่มแอป Chat ไปยังพื้นที่ทำงานและการสนทนากลุ่มได้
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ ปลายทางสำหรับแอป Chat ซึ่งเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • URL ของแอป: ปลายทาง HTTPS ที่โฮสต์การใช้งานแอป Chat
 • โครงการ Apps Script: รหัสการทำให้ใช้งานได้สำหรับโครงการ Apps Script ที่ใช้งานแอป Chat
 • ชื่อหัวข้อ Cloud Pub/Sub: หัวข้อ Cloud Pub/Sub ที่แอป Chat สมัครใช้บริการเป็นปลายทาง
 • Dialogflow: ลงทะเบียนแอป Chat ด้วยการผสานรวม Dialogflow โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อเอกสารประกอบของ Dialogflow เกี่ยวกับการผสานรวมกับ Google Chat
คำสั่งเครื่องหมายทับ คำสั่งที่ผู้ใช้จะเห็นภายใน Google Chat ได้ อนุญาตให้ผู้ใช้ดูการดําเนินการหลักสําหรับแอป Chat ภายใน Google Chat และเลือกการดําเนินการที่ต้องการจะโต้ตอบด้วย
ตัวอย่างลิงก์ รูปแบบ URL ที่แอป Chat รู้จักและแสดงเนื้อหาเพิ่มเติมเมื่อผู้ใช้ส่งลิงก์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์แสดงตัวอย่าง
การมองเห็น ผู้ใช้สูงสุด 5 คนหรืออย่างน้อย 1 Google Groups ที่ดูและติดตั้งแอป Chat ได้ ใช้ช่องนี้เพื่อทดสอบแอป Chat หรือแชร์แอป Chat กับทีม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อการตั้งค่าระดับการเข้าถึงและการเผยแพร่สําหรับแอป Chat

ให้สิทธิ์การกำหนดค่าแอป

คุณให้สิทธิ์ผู้ใช้บางคนเข้าถึงหน้าการกำหนดค่าแอปได้ ซึ่งทำได้โดยใช้บทบาท IAM ของเจ้าของแอปใน Chat และผู้ดูแอปใน Chat ผู้ใช้ที่มีบทบาทเหล่านี้จะไปที่หน้าการกำหนดค่าแอปผ่านแดชบอร์ด API และบริการไม่ได้ แต่จะเข้าถึงหน้าการกำหนดค่าได้โดยไปที่คอนโซลของโปรเจ็กต์ ดังนี้

https://console.developers.google.com/apis/api/chat.googleapis.com/hangouts-chat?project=PROJECT_ID

เผยแพร่แอปด้วย SDK ของ Google Workspace Marketplace

ใช้ SDK ของ Google Workspace Marketplace เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • เผยแพร่แอปแบบสาธารณะและให้ผู้ใช้ Google Chat เพิ่มแอป Chat ของคุณลงในพื้นที่ทำงาน
 • เผยแพร่แอปในโดเมนของคุณ
 • กำหนดให้ผู้ดูแลระบบ Google Workspace เห็นแอปของคุณเพื่อให้ผู้ดูแลระบบ ติดตั้งแอปให้ผู้ใช้ในองค์กรได้ หากต้องการให้ผู้ดูแลระบบ Google Workspace เห็น แอปของคุณต้องมีการรับส่งข้อความโดยตรง

ก่อนเผยแพร่แอปโดยใช้ SDK ของ Google Workspace Marketplace ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ทดสอบแอป Chat โดยติดตั้งจาก Chat ตรวจสอบว่าแอปทำงานได้อย่างสมบูรณ์และไม่ได้อยู่ระหว่างดำเนินการ
 2. อ่านข้อกำหนดในการเผยแพร่และยืนยันว่าแอปของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมด ดูขอบเขตการตรวจสอบ
 3. บันทึกหมายเลขเวอร์ชันของแอป ซึ่งคุณต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดค่า SDK ของ Google Workspace Marketplace

เมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่แล้ว โปรดดูภาพรวม: เผยแพร่แอป

ปิดใช้แอป Chat

หลังจากที่คุณบันทึกหน้าการกำหนดค่า ช่องสถานะแอปจะปรากฏขึ้น ช่องนี้ จะให้คุณควบคุมได้ว่าจะให้แอปเผยแพร่หรือปิดใช้

วิธีปิดใช้แอป Chat

 1. เปิดคอนโซล Google Cloud
 2. หากจำเป็น ให้เลือกโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่โฮสต์แอป Chat
  1. คลิกลูกศรลง ที่อยู่ถัดจาก "Google Cloud" กล่องโต้ตอบที่แสดงโปรเจ็กต์ปัจจุบัน จะปรากฏขึ้น
  2. เลือกโปรเจ็กต์ที่โฮสต์แอป Chat ที่ย้ายข้อมูลแล้ว
  3. คลิกเปิด
 3. ค้นหา "Google Chat API" แล้วคลิก Google Chat API
 4. คลิกจัดการ
 5. คลิกการกำหนดค่า
 6. ในส่วน "สถานะแอป" ให้เลือกปิดใช้
 7. คลิกบันทึก