บันทึกประจํารุ่นของแพลตฟอร์มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Google Chat

หน้านี้มีบันทึกประจํารุ่นสําหรับฟีเจอร์และการอัปเดตของแพลตฟอร์มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Chat เราขอแนะนําให้นักพัฒนาแอปแชทตรวจสอบรายการนี้เป็นระยะๆ เพื่อดูประกาศใหม่ๆ

June 07, 2023

Developer Preview: Available as part of the Google Workspace Developer Preview Program, which grants early access to certain features.

Import data from your other messaging platforms into Google Chat. You can import existing messages, attachments, reactions, memberships, and space entities from your other messaging platforms to corresponding Chat API resources. You can import this data by creating Chat spaces in import mode and importing data into those spaces.

May 25, 2023

You can authenticate and authorize users' credentials to access the Chat API by using OAuth 2.0. Authenticating and authorizing with user credentials lets Chat apps access user data and perform operations on the authenticated user's behalf. When an app performs an action with user authentication (such as creating a space), Google Chat might display an attribution message that tells users the name of the app that performed the action for the user who authorized it.

Oauth 2.0 scopes are available for you to request and your users to consent to.

Quotas and limits are applied to the Chat API.

The following methods are available:

June 16, 2022

On the web, Google Chat cards now match Google Material Design. The Material Design cards feature aesthetic enhancements that improve usability and render faster.

May 15, 2022

Developer Preview: Available as part of the Google Workspace Developer Preview Program, which grants early access to certain features.

On mobile devices, Google Chat cards now match Google Material Design. The Material Design cards feature aesthetic enhancements that improve usability and render faster.

สําหรับบันทึกประจํารุ่นก่อนปี 2023 โปรดดูบันทึกประจํารุ่น 2022